Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Arbo-dienst verplicht tot registratie en rapportage gegevens

Datum nieuwsfeit: 14-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Registratiekamer

Verzekeringsmaatschappij verplicht Arbo-dienst tot registratie en rapportage gegevens

(14 juni 1999, 98.O.1036.03)
Een verzekeringsmaatschappij verplicht Arbo-diensten om bepaalde persoonsgegevens van werknemers te registreren en aan de verzekeringsmaatschappij te verstrekken. Persberichten van deze strekking waren enige tijd geleden aanleiding voor de Registratiekamer om een onderzoek in te stellen naar deze praktijk. De verplichtingen tot verstrekking van gegevens worden opgelegd als uitvloeisel van de verzekeringsovereenkomst tussen de werkgever en de verzekeringsmaatschappij. Het gaat om verzekering van het aansprakelijkheidsrisico bij ziekteverzuim. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een ziekteverzuimbeleid te voeren en daarbij een Arbo-dienst in te schakelen. Daartoe sluiten zij een overeenkomst met een Arbo-dienst. In het kader van de uitvoering van die overeenkomst registreren Arbo-diensten bepaalde persoonsgegevens voor de werkgevers. Arbo-diensten mogen (conform eerdere standpunten van de Registratiekamer) optreden als vertegenwoordigers van de werkgevers: zij mogen de persoonsgegevens doorgeven aan de
verzekeringsmaatschappij van de werkgever. Zij mogen alleen die gegevens verstrekken die ook de werkgever aan de verzekeringsmaatschappij zou mogen verstrekken. Nieuw is nu dat de verzekeringsmaatschappij de werkgever (via de
verzekeringsovereenkomst) verplicht om de Arbo-dienst (via overeenkomst over verzuimbegeleiding) bepaalde persoonsgegevens te laten registreren en verstrekken. Zo raken de onderliggende relaties op grond van de verschillende overeenkomsten tussen de verzekeringsmaatschappij, de werkgever en de Arbo-dienst onderling verstrengeld.

Registratiekamer:
De verplichting tot registratie van bepaalde gegevens is geconcretiseerd in een zogenaamde Arbo-verklaring die wordt ondertekend door de werkgever en de Arbo-dienst. Deze verklaring geeft aan wat de Verzekeringsmaatschappij voor een goede verzuimregistratie minimaal wenselijk acht. Zo beoogt de Verzekeringsmaatschappij een positieve invloed uit te oefenen op het ziekteverzuim. De vraag is of de registratie van de gespecificeerde gegevens past binnen het doel van de registratie van een Arbo-dienst. De Registratiekamer is van oordeel dat registratie van de met name genoemde gegevens, gelet op de wettelijke verplichting voor de werkgever om een ziekteverzuimbeleid te voeren en daarbij een Arbo-dienst in te schakelen, het redelijk belang van de Arbo-dienst niet te buiten gaat.

Op één punt gaat de verplichting tot registratie van gegevens te ver. Registratie van 'situationele ziekte' (of situatieve arbeidsongeschiktheid) is niet toegestaan. Situatieve ziekte is uitgesloten in de modelpolisvoorwaarden van de
verzekeringsmaatschappij. Er is dan geen sprake van ziekte, ongeval of gebrek. Registratie van dit gegeven is dus niet vereist voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de werkgever en de verzekeraar en past daarom ook niet binnen de overeenkomst tot verzuimbegeleiding door de Arbo-dienst. De Arbo-dienst dient zich te beperken tot registratie van het feit of de werknemer arbeidsongeschikt is of niet.

De verplichting tot verstrekking van persoonsgegevens aan de verzekeringsmaatschappij is geconcretiseerd in een 'Verzuimstaat'. De Registratiekamer toetst deze aan het Protocol gegevensuitwisseling tussen Arbo-diensten en verzekeraars op het gebied van verzuim van werknemers. Daarbij hoort een gedetailleerd overzicht van te verstrekken gegevens. Het protocol is op 5 maart 1999 goedgekeurd door de Registratiekamer. De verstrekking volgens de Verzuimstaat blijft grotendeels binnen het kader van het Protocol en is dus toegestaan. Voor de verstrekking van deze gegevens is niet de toestemming van de werknemer vereist. Op de Verzuimstaat wordt één gegeven genoemd dat niet is opgenomen in het Protocol: geboortedatum. De Registratiekamer acht verstrekking van geboortedatum wel geoorloofd, omdat dit noodzakelijk kan zijn voor een zorgvuldige identificatie van de betrokken persoon.

Registratie van gegevens over de reïntegratie van arbeidsongeschikt verklaarde werknemers door de Arbo-dienst is geoorloofd. Deze registratie past in het verzuimbeleid dat de Arbo-dienst voor de werkgever moet voeren. Verstrekking van deze gegevens aan de verzekeringsmaatschappij is nog onderwerp van overleg. Met het Verbond van Verzekeraars is afgesproken dat hierover een apart protocol zal worden opgesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie