Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 15-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


*update: 12.30 uur

dinsdag 15 juni 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 15 juni om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijks mondelinge

vragenuur plaats.

* Aan de orde zijn de vragen van:


- de heer ROSENMÖLLER (GROENLINKS) aan de minister van Justitie over de
beschuldiging van dhr. Teeven, Officier van Justitie van Amsterdam, dat
er sprake is van corruptie in de politiek. (Algemeen Dagblad, 12 juni jl.)


- mevrouw SCHIMMEL (D66) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr Hoogervorst, over de totstandkoming van klachtencommissies in de uitvoering van de wet medische keuringen.


- de heer VAN MIDDELKOOP (GPV) aan de staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken over de lage opkomst bij de laatstgehouden verkiezingen voor het

Europees Parlement.


- de heer DE WIT (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoogte van het minimumloon in Nederland.

Hierna volgen stemmingen en vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

Ten slotte debatteert de Kamer over de intrekking van de wet stimulering zeescheepvaart. Door invoering van nieuwe maatregelen om de concurrentiepositie van de Nederlandse zeescheepvaart te versterken, is de stimuleringswet uit 1994 inmiddels verouderd. Daarom wordt voorgesteld deze wet in te trekken waarbij voor specifieke situaties een overgangsregeling wordt getroffen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken en Rijksuitgaven:
15.30 tot ca. 18.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over evaluaties van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie inzake de ontwikkelingshulp in Benin, Nepal, Bolivia en Egypte alsmede over het programma Vrouwen en Ontwikkeling en over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake ontwikkelingshulp.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Korthals (Justitie) over het jaarverslag van de Raad van State over 1998.

Verkeer en Waterstaat: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de aanleg van de Hogesnelheidslijn- Zuid.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over:
-de plannen voor de aanleg van een apart leidingnet ten behoeve van huishoudwater voor ondermeer toilet- en wasmachinespoeling, bluswater en buitenkranen;
-subsidies voor het saneren van loden drinkwaterleidingen.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 09.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de aanleg van de Hogesnelheidslijn-Zuid.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 09.30 uur - van Someren-Downerzaal

Agenda: procedure.

Economische Zaken: 16.30 uur - van Someren-Downerzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Europese Zaken: 16.30 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
18.00 uur - van Someren-Downerzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van organisaties die rechtsbijstand verlenen. Delegaties van de NOVA, VASN, VSAA, VVR en de VRI vragen hierbij aandacht voor hun standpunt met betrekking tot de evaluatie van de Wet op de Rechtsbijstand (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer neemt om 13.45 uur een door de Stichting Milieukeur gekeurd brood in ontvangst van banketbakkerij Hans en Frans Hessing uit Den Haag. Hierbij vraagt men aandacht voor een milieuvriendelijkere produktie van brood (hal Plein 2).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie