Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoogervorst: RSI-tachograaf nuttig hulpmiddel

Datum nieuwsfeit: 15-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak Staatssecretaris Hoogervorst

Nr. 99/107
15 juni 1999

Embargo:
15 juni 1999 tot
11.30 uur

Staatssecretaris Hoogervorst: RSI-tachograaf nuttig hulpmiddel.

De tachograaf voor beeldschermwerkers die FNV Bondgenoten heeft ontwikkeld is een nuttig hulpmiddel dat past in de brede en veelzijdige aanpak van RSI, repetitive strain injury. Want bijna een kwart van de beelschermwerkers zit langer dan de toegestane zes uur per dag achter de pc.
Dat zei staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 15 juni op de tweede Nationale Beeldschermwerkdag van FNV Bondgenoten in Ede. .Elke waarschuwing die de beeldschermwerker krijgt is nuttig. Want het is echt nodig dat mensen na een uur beeldschermwerk iets anders gaan doen,. aldus Hoogervorst.

Toespraak door staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de tweede Nationale Beeldschermwerkdag van FNV Bondgenoten op 15 juni 1999 in Ede.

Bijna driekwart van de computergebruikers scheldt zijn pc wel eens uit. Een op de vier professionele gebruikers heeft zijn weerbarstige toestel tijdens een woede-aanval geschopt of de kabels eruit gerukt om wraak te nemen op het apparaat. Meer dan de helft van de beeldschermwerkers blijkt te lijden aan een of andere vorm van computerstress. Begrijpelijk, want de gemiddelde computergebruiker is een uur per dag kwijt aan het oplossen van problemen met zijn onwillige pc.

Ik ontleen die gegevens aan een bericht over een onderzoek in Engeland naar de frustraties onder beeldschermwerkers. De meesten van u zullen wel iets herkennen van het verontrustende beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt. Aan de ene kant kun je vaststellen dat we met de pc steeds meer verschillende taken kunnen verrichten. Niet alleen teksten schrijven, maar ook faxen, copiëren, post versturen en ontvangen. Het kan allemaal en het is heel handig - zolang het werkt.

Maar anderzijds betekent het dat onze afhankelijkheid van de pc groter wordt en dat dus de frustratie toeneemt als het apparaat niet doet wat de gebruiker wil of het op een ongelegen moment zelfs helemaal af laat weten. Dan ontstaat werkstress. En stress is één van de veroorzakers van RSI bij mensen die met computers werken.

U weet dat RSI de verzamelnaam is voor een reeks aandoeningen aan nek, schouders, armen, handen en vingers. Van de ruim tweeëneenhalf miljoen mensen die dagelijks beeldschermwerk verrichten, heeft volgens de jongste ramingen ongeveer veertig procent in meer of mindere mate last van klachten die wijzen op RSI. In de beginfase gaat het om lichte, niet alarmerende klachten die zich alleen voordoen tijdens het werken. In de tweede fase houden de klachten ook na het werk aan. Het verwaarlozen van die klachten kan in de derde fase leiden tot onherstelbare schade aan de gezondheid en uiteindelijk zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

Niet alleen beeldschermwerkers staan bloot aan het risico van RSI. Maar ook metselaars, kappers, schilders, lopende band-werkers, musici, naaisters, koks, bollenpellers; om een handvol beroepen te noemen met een hoog risico. Maar het is toch vooral het massale gebruik van de pc waardoor RSI zich dreigt te ontwikkelen tot de meest voorkomende beroepsziekte van de volgende eeuw. Een ziekte, die naast grote economische schade veel menselijk leed berokkent.

Daarom is het goed dat u als vakbeweging en dat wij als overheid ons blijven inspannen om het verschijnsel RSI terug te dringen. Dat is een forse opgave, want we moeten helaas vaststellen dat het aantal mensen met RSI-klachten nog toeneemt. Daarom is van belang dat we onze kennis van RSI vergroten. Arbodiensten en artsen moeten alert zijn op RSI en zich realiseren dat het gaat om aandoeningen die meestal gerelateerd zijn aan het werk. Daarom ook heb ik enkele weken geleden alle huisartsen en bedrijfsartsen in een brief gewezen op het RSI-probleem.

Vanaf 1 november, als de nieuwe Arbowet in werking treedt, zijn artsen verplicht het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten op de hoogte te stellen als ze vermoeden dat er sprake is van klachten die duiden op een beroepsziekte. Ik verwacht dat de Gezondheidsraad in de loop van dit jaar advies uitbrengt, onder meer over een eenduidige definitie van het verzamelbegrip RSI en over de risicofactoren bij de verschillende beroepen.

We moeten onze kennis van het RSI-probleem verbreden en verdiepen. Arbodiensten en medische deskundigen moeten zo goed mogelijk samenwerken. We zijn ook bezig een netwerk op te zetten voor de uitwisseling van kennis over RSI. Kennis vergaren en informatie verstrekken.

Eind vorige maand heb ik het startschot gelost voor een grote campagne van mijn ministerie om RSI te bestrijden en vooral te voorkomen. In het kader van die campagne heb ik trouwens ook brieven geschreven naar alle vijftigduizend ondernemers met meer dan twintig werknemers, waarin ik wijs op het gevaar van RSI.

Want werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werkplek in orde is en dat werknemers niet te lang onafgebroken achter hun beeldscherm zitten. Vijf tot zes uur per dag dient het maximum te zijn. Bovendien moet de beeldschermwerker voldoende pauzes nemen of tussendoor andere dingen doen.

We hebben het RSI-risico in beeld gebracht op een CD-rom die we beschikbaar stellen aan alle bedrijven die daarom vragen. Want preventie begint bij goede informatie. Mensen moeten weten welke risico's ze lopen, zodat ze de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Vooral bij RSI is preventie nadrukkelijk geboden, want wie klachten te lang negeert, krijgt echt een probleem. RSI is namelijk zeer moeilijk te behandelen, zeker als de aandoening eenmaal in de derde fase is gekomen.

We proberen RSI ook te bestrijden door convenanten af te sluiten met bedrijfstakken met een hoog RSI-risico. Daar ligt ook voor u, als cao-partij, een taak. We zijn nu in gesprek met de banken, woningsbouwcorporaties, de automatiseringssector. Met die en andere risico-branches willen we concrete, in cijfers uitgedrukte, plannen opstellen om RSI doelgericht te bestrijden. Ik denk daarbij ook aan afspraken over de concrete invulling van functies op zo.n manier dat werknemers in hun dagelijkse werk vaak genoeg van arbeidstaak wisselen.

Overigens zijn we er nog niet als we het RSI-risico in de bedrijven en instellingen zoveel mogelijk hebben beperkt. Want het gebruik van de pc is voor veel mensen ook een populaire vrijetijdsbesteding. Urenlang surfen over het Internet kan het effect van verantwoord pc-gebruik op het werk lelijk ondermijnen.

We vinden het daarom belangrijk ook de particuliere pc-gebruiker te waarschuwen voor de risico.s van RSI. Samen met de Federatie van Nederlandse bedrijven in de Informatietechnologie hebben we een folder gemaakt over comfortabel en verantwoord gebruik van de computer. Het is de bedoeling dat iedereen die een pc aanschaft deze folder krijgt.

Uw tachograaf voor mensen die met een beeldscherm werken past heel goed in die brede, veelzijdige aanpak van het RSI-probleem. De tachograaf biedt geen garantie dat beeldschermwerkers zich houden aan de tijdslimiet voor beeldschermwerk. Maar het is wel een nuttig hulpmiddel om overtreding van die grens te voorkomen. Want bijna een kwart van de beeldschermwerkers zit langer dan zes uur per dag achter de pc. Al die mensen overtreden niet alleen de wet, maar lopen vooral ook een onverantwoord hoog risico op RSI en daarmee op arbeidsongeschiktheid.

Elke waarschuwing die de beeldschermwerker krijgt is nuttig. Want het is echt nodig dat mensen na een uur beelschermwerk tien minuten iets anders gaan doen. Maar we moeten ons wel realiseren dat de beeldschermtachograaf vooral een hulpmiddel is. Het is natuurlijk eerst en vooral zaak het werk zo te organiseren dat de beeldschermwerker in staat wordt gesteld om zijn werk af te wisselen met andere bezigheden. Een functie mag dus niet alleen maar bestaan uit beeldschermwerk.

De organisatie van het werk is de eerste verantwoordelijkheid van de ondernemer. Uw taak is het hem erop te wijzen dat het voorkomen van RSI ook in zijn belang is. Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt en financiële verantwoordelijkheid van werkgevers voor de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ik denk dat het goed is dat u probeert te bevorderen dat uw tachograaf op ruime schaal wordt toegepast. Maar daarnaast is het van belang dat u ook uw leden in de ondernemingsraden aanspoort alert te zijn op RSI. U kunt als vakbeweging RSI in de bedrijven en instellingen op de agenda zetten.

De overheid stelt regels, houdt toezicht, laat onderzoek verrichten en geeft voorlichting. Ze wil daarmee bevorderen dat mensen op een verantwoorde manier omgaan met beeldschermwerk. Maar uiteindelijk zullen werkgevers en werknemers zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Initiatieven van u zoals deze tweede nationale beeldschermdag kunnen daarbij behulpzaam zijn.

We hebben er allemaal belang bij dat we RSI een halt toeroepen. Ik ben ervan overtuigd dat deze bijeenkomst u en ons daarbij weer een stukje verder op weg helpt. Ik wens u een vruchtbaar vervolg toe van de tweede Nationale Beeldschermdag.


- LET OP EMBARGO -

15 jun 99 11:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie