Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoogervorst: RSI-tachograaf nuttig hulpmiddel

Datum nieuwsfeit: 15-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak Staatssecretaris Hoogervorst

Nr. 99/107
15 juni 1999

Embargo:
15 juni 1999 tot
11.30 uur

Staatssecretaris Hoogervorst: RSI-tachograaf nuttig hulpmiddel.

De tachograaf voor beeldschermwerkers die FNV Bondgenoten heeft ontwikkeld is een nuttig hulpmiddel dat past in de brede en veelzijdige aanpak van RSI, repetitive strain injury. Want bijna een kwart van de beelschermwerkers zit langer dan de toegestane zes uur per dag achter de pc.
Dat zei staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 15 juni op de tweede Nationale Beeldschermwerkdag van FNV Bondgenoten in Ede. .Elke waarschuwing die de beeldschermwerker krijgt is nuttig. Want het is echt nodig dat mensen na een uur beeldschermwerk iets anders gaan doen,. aldus Hoogervorst.

Toespraak door staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de tweede Nationale Beeldschermwerkdag van FNV Bondgenoten op 15 juni 1999 in Ede.

Bijna driekwart van de computergebruikers scheldt zijn pc wel eens uit. Een op de vier professionele gebruikers heeft zijn weerbarstige toestel tijdens een woede-aanval geschopt of de kabels eruit gerukt om wraak te nemen op het apparaat. Meer dan de helft van de beeldschermwerkers blijkt te lijden aan een of andere vorm van computerstress. Begrijpelijk, want de gemiddelde computergebruiker is een uur per dag kwijt aan het oplossen van problemen met zijn onwillige pc.

Ik ontleen die gegevens aan een bericht over een onderzoek in Engeland naar de frustraties onder beeldschermwerkers. De meesten van u zullen wel iets herkennen van het verontrustende beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt. Aan de ene kant kun je vaststellen dat we met de pc steeds meer verschillende taken kunnen verrichten. Niet alleen teksten schrijven, maar ook faxen, copiëren, post versturen en ontvangen. Het kan allemaal en het is heel handig - zolang het werkt.

Maar anderzijds betekent het dat onze afhankelijkheid van de pc groter wordt en dat dus de frustratie toeneemt als het apparaat niet doet wat de gebruiker wil of het op een ongelegen moment zelfs helemaal af laat weten. Dan ontstaat werkstress. En stress is één van de veroorzakers van RSI bij mensen die met computers werken.

U weet dat RSI de verzamelnaam is voor een reeks aandoeningen aan nek, schouders, armen, handen en vingers. Van de ruim tweeëneenhalf miljoen mensen die dagelijks beeldschermwerk verrichten, heeft volgens de jongste ramingen ongeveer veertig procent in meer of mindere mate last van klachten die wijzen op RSI. In de beginfase gaat het om lichte, niet alarmerende klachten die zich alleen voordoen tijdens het werken. In de tweede fase houden de klachten ook na het werk aan. Het verwaarlozen van die klachten kan in de derde fase leiden tot onherstelbare schade aan de gezondheid en uiteindelijk zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

Niet alleen beeldschermwerkers staan bloot aan het risico van RSI. Maar ook metselaars, kappers, schilders, lopende band-werkers, musici, naaisters, koks, bollenpellers; om een handvol beroepen te noemen met een hoog risico. Maar het is toch vooral het massale gebruik van de pc waardoor RSI zich dreigt te ontwikkelen tot de meest voorkomende beroepsziekte van de volgende eeuw. Een ziekte, die naast grote economische schade veel menselijk leed berokkent.

Daarom is het goed dat u als vakbeweging en dat wij als overheid ons blijven inspannen om het verschijnsel RSI terug te dringen. Dat is een forse opgave, want we moeten helaas vaststellen dat het aantal mensen met RSI-klachten nog toeneemt. Daarom is van belang dat we onze kennis van RSI vergroten. Arbodiensten en artsen moeten alert zijn op RSI en zich realiseren dat het gaat om aandoeningen die meestal gerelateerd zijn aan het werk. Daarom ook heb ik enkele weken geleden alle huisartsen en bedrijfsartsen in een brief gewezen op het RSI-probleem.

Vanaf 1 november, als de nieuwe Arbowet in werking treedt, zijn artsen verplicht het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten op de hoogte te stellen als ze vermoeden dat er sprake is van klachten die duiden op een beroepsziekte. Ik verwacht dat de Gezondheidsraad in de loop van dit jaar advies uitbrengt, onder meer over een eenduidige definitie van het verzamelbegrip RSI en over de risicofactoren bij de verschillende beroepen.

We moeten onze kennis van het RSI-probleem verbreden en verdiepen. Arbodiensten en medische deskundigen moeten zo goed mogelijk samenwerken. We zijn ook bezig een netwerk op te zetten voor de uitwisseling van kennis over RSI. Kennis vergaren en informatie verstrekken.

Eind vorige maand heb ik het startschot gelost voor een grote campagne van mijn ministerie om RSI te bestrijden en vooral te voorkomen. In het kader van die campagne heb ik trouwens ook brieven geschreven naar alle vijftigduizend ondernemers met meer dan twintig werknemers, waarin ik wijs op het gevaar van RSI.

Want werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werkplek in orde is en dat werknemers niet te lang onafgebroken achter hun beeldscherm zitten. Vijf tot zes uur per dag dient het maximum te zijn. Bovendien moet de beeldschermwerker voldoende pauzes nemen of tussendoor andere dingen doen.

We hebben het RSI-risico in beeld gebracht op een CD-rom die we beschikbaar stellen aan alle bedrijven die daarom vragen. Want preventie begint bij goede informatie. Mensen moeten weten welke risico's ze lopen, zodat ze de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Vooral bij RSI is preventie nadrukkelijk geboden, want wie klachten te lang negeert, krijgt echt een probleem. RSI is namelijk zeer moeilijk te behandelen, zeker als de aandoening eenmaal in de derde fase is gekomen.

We proberen RSI ook te bestrijden door convenanten af te sluiten met bedrijfstakken met een hoog RSI-risico. Daar ligt ook voor u, als cao-partij, een taak. We zijn nu in gesprek met de banken, woningsbouwcorporaties, de automatiseringssector. Met die en andere risico-branches willen we concrete, in cijfers uitgedrukte, plannen opstellen om RSI doelgericht te bestrijden. Ik denk daarbij ook aan afspraken over de concrete invulling van functies op zo.n manier dat werknemers in hun dagelijkse werk vaak genoeg van arbeidstaak wisselen.

Overigens zijn we er nog niet als we het RSI-risico in de bedrijven en instellingen zoveel mogelijk hebben beperkt. Want het gebruik van de pc is voor veel mensen ook een populaire vrijetijdsbesteding. Urenlang surfen over het Internet kan het effect van verantwoord pc-gebruik op het werk lelijk ondermijnen.

We vinden het daarom belangrijk ook de particuliere pc-gebruiker te waarschuwen voor de risico.s van RSI. Samen met de Federatie van Nederlandse bedrijven in de Informatietechnologie hebben we een folder gemaakt over comfortabel en verantwoord gebruik van de computer. Het is de bedoeling dat iedereen die een pc aanschaft deze folder krijgt.

Uw tachograaf voor mensen die met een beeldscherm werken past heel goed in die brede, veelzijdige aanpak van het RSI-probleem. De tachograaf biedt geen garantie dat beeldschermwerkers zich houden aan de tijdslimiet voor beeldschermwerk. Maar het is wel een nuttig hulpmiddel om overtreding van die grens te voorkomen. Want bijna een kwart van de beeldschermwerkers zit langer dan zes uur per dag achter de pc. Al die mensen overtreden niet alleen de wet, maar lopen vooral ook een onverantwoord hoog risico op RSI en daarmee op arbeidsongeschiktheid.

Elke waarschuwing die de beeldschermwerker krijgt is nuttig. Want het is echt nodig dat mensen na een uur beelschermwerk tien minuten iets anders gaan doen. Maar we moeten ons wel realiseren dat de beeldschermtachograaf vooral een hulpmiddel is. Het is natuurlijk eerst en vooral zaak het werk zo te organiseren dat de beeldschermwerker in staat wordt gesteld om zijn werk af te wisselen met andere bezigheden. Een functie mag dus niet alleen maar bestaan uit beeldschermwerk.

De organisatie van het werk is de eerste verantwoordelijkheid van de ondernemer. Uw taak is het hem erop te wijzen dat het voorkomen van RSI ook in zijn belang is. Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt en financiële verantwoordelijkheid van werkgevers voor de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ik denk dat het goed is dat u probeert te bevorderen dat uw tachograaf op ruime schaal wordt toegepast. Maar daarnaast is het van belang dat u ook uw leden in de ondernemingsraden aanspoort alert te zijn op RSI. U kunt als vakbeweging RSI in de bedrijven en instellingen op de agenda zetten.

De overheid stelt regels, houdt toezicht, laat onderzoek verrichten en geeft voorlichting. Ze wil daarmee bevorderen dat mensen op een verantwoorde manier omgaan met beeldschermwerk. Maar uiteindelijk zullen werkgevers en werknemers zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Initiatieven van u zoals deze tweede nationale beeldschermdag kunnen daarbij behulpzaam zijn.

We hebben er allemaal belang bij dat we RSI een halt toeroepen. Ik ben ervan overtuigd dat deze bijeenkomst u en ons daarbij weer een stukje verder op weg helpt. Ik wens u een vruchtbaar vervolg toe van de tweede Nationale Beeldschermdag.


- LET OP EMBARGO -

15 jun 99 11:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...