Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruime verdubbeling energiebesparingsbudget

Datum nieuwsfeit: 15-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE EZ

www.minez.nl

MIN EZ:ruime verdubbeling energiebesparingsbudget

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 090
Datum: 15-06-1999

RUIME VERDUBBELING ENERGIEBESPARINGSBUDGET

Het Kabinet gaat de komende jaren veel meer geld beschikbaar stellen voor energiebesparing. Het bedrag loopt op van circa fl. 690 miljoen in 1999 naar circa fl. 910 miljoen in 2001. Ten opzichte van de afgelopen jaren betekent dit een ruime verdubbeling. Dit staat in het Actieprogramma Energiebesparing dat de minister van Economische Zaken, mw. A. Jorritsma-Lebbink vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het actieprogramma is een uitvloeisel van de Energiebesparingsnota uit 1998. Het Kabinet geeft in het actieprogramma aan welke bijdrage aan het energiebesparingsbeleid zij verwacht in de periode 1999 - 2002 van de verschillende maatschappelijke sectoren en doelgroepen. De instrumenten, die worden ingezet om het tempo van de jaarlijkse energie-efficiencyverbetering te verhogen, zijn ook in het actieprogramma opgenomen.

Het verbeteren van de energie-efficiency is in het actieprogramma langs drie wegen uitgewerkt: een doelgerichte benadering van eindgebruikers, een heldere verdeling van verantwoordelijkheden binnen de Rijksoverheid en een belangrijke rol van intermediaire organisaties.

Eindgebruikers
De acht groepen eindgebruikers zijn:

- de energie-intensieve industrie;

- de middelgrote industrie;

- de zakelijke dienstverlening;

- het midden- en kleinbedrijf;

- de agrarische sector;

- de non-profitsector;

- overheden;

- huishoudens.

De overheid zet voor deze eindgebruikers generieke instrumenten in, met name op het vlak van financiële stimulering van investeringen in energiebesparing. Daarnaast wordt per eindgebruikersgroep een beperkt aantal kerninstrumenten ingezet. Bij de energie-intensieve sectoren die internationaal moeten concurreren gaat het om de convenantenaanpak (benchmarken en Meerjarenafspraken). Kerninstrumenten voor de andere sectoren zijn heffingen (bijv. Regulerende Energie Belasting), advisering (Energie Prestatie Advies) en regelgeving (Energieprestatie Norm).

Verantwoordelijkheden
Het ministerie van Economische Zaken zal in de toekomst een steeds meer initiërende en regisserende functie krijgen. Alle departementen worden verantwoordelijk voor het bereiken van
energiebesparingsdoelstellingen op hun eigen terrein. Ook intermediairs, bijvoorbeeld gemeenten, provincies en energieleveranciers, hebben een taak in het bereiken en stimuleren van eindgebruikersgroepen.

Monitoren
Wat de maatregelen uit dit actieprogramma aan concrete energiebesparing of Mton CO2-reductie in 2002 opleveren is nu niet exact aan te geven. De voortgang van de acties en de daarmee bereikte resultaten worden systematisch verzameld. Daaruit zal blijken of het actieprogramma op koers ligt en of de ambities worden gerealiseerd. Mocht in 2002 blijken dat het beleid niet op koers ligt, dan zal worden bekeken of extra maatregelen nodig zijn.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie