Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Burger Brabant-Noord heeft meer vertrouwen in politie

Datum nieuwsfeit: 15-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Dinsdag 15 Juni

Resultaten enquete Politiemonitor Bevolking 1999 positief

BURGER IN REGIO BRABANT-NOORD HEEFT MEER VERTROUWEN GEKREGEN IN DE POLITIE

De uitkomst van de Politiemonitor Bevolking 1999 laat een positieve ontwikkeling zien. Met name de toename van de meldings- en aangiftebereid in de regio Brabant-Noord geeft blijk van meer vertrouwen van de burgers in haar politie. Ook het feitelijk slachtofferschap daalde sterk, onder andere bij delicten als autocriminaliteit, woninginbraak en fietsdiefstal. Het percentage burgers dat zich onveilig voelt, is minder geworden.

De enquete

In maart zijn 2011 burgers in de regio telefonisch benaderd in het kader van de Politiemonitor Bevolking. Landelijk zijn meer dan 77.000 mensen geenqueteerd. Onderwerpen waren onder andere onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen, slachtofferschap, contacten met de politie en getroffen preventiemaatregelen. In 1993, 1995 en 1997 zijn er ook dergelijke grote enquetes gehouden, waarin subjectieve (onveiligheidsgevoelens) als objectieve veiligheid (feitelijk slachtofferschap) werd gemeten.

Algemeen

In de regio voelen steeds minder mensen zich onveilig. De meldings- en aangiftebereidheid nam toe. De inwoners zijn nog steeds even tevreden over hun contact met de politie als in 1997 (6 op de 10). Wel geven meer mensen dan in 1997 aan dat ze de politie minder dan eens per week in de buurt zien. Vergeleken met de 24 andere politieregio's valt wat Brabant-Noord betreft het volgende op:

* Sinds 1997 is er juist sprake van een vrij sterke afname van de autocriminaliteit

* Er is sprake van een vrij sterke afname van het persoonsgebonden slachtofferpercentage

* De aangiftebereidheid van (poging tot) inbraak ontwikkelt zich het meest positief

* De aangiftebereidheid van autocriminaliteit ontwikkelt zich het meest positief

* Er is een afname van de zichtbaarheid van de politie in de buurt

Buurtproblemen

Vergeleken met de vorige Monitor in 1997 vinden de inwoners in de regio dat vermogensdelicten minder vaak in hun buurt voorkomen. Het percentage inwoners dat vindt dat vernieling aan auto's en diefstal uit auto's minder vaak voorkomt is afgenomen. De mate waarin men verkeersoverlast als buurtprobleem ervaart is gelijk gebleven. Minder mensen dan in 1997 vinden dat agressief verkeersgedrag vaak voorkomt. Drugsoverlast komt minder vaak voor dan in 1997, terwijl men vindt dat het vaker voorkomt dat mensen op straat worden lastig gevallen. Verloedering wordt steeds meer als buurtprobleem ervaren. Men vindt dat vernieling van straatmeubilair vaker voorkomt.

Onveiligheidsgevoelens

27% (landelijk 31%) van de mensen voelt zich weleens onveilig, dat is hetzelfde percentage als in 1997. Het percentage burgers dat zich vaak onveilig voelt is van 7 naar 5% gedaald (landelijk 6%). Het percentage ouders dat kinderen jonger dan 15 jaar verbiedt sommige plaatsen te bezoeken is toegenomen van 18 tot 26%.

Slachtofferschap

Naast de meer subjectieve vragen over buurtproblemen en onveiligheid wordt ook gevraagd naar feitelijk slachtofferschap. Vergeleken met 1997 is het aantal gevallen van vernieling aan auto's gedaald van 28 naar 20 gevallen per 100 objecten. Het aantal fietsdiefstallen is gedaald van 6 naar 4 gevallen per 100. Het percentage woningen waar een poging tot inbraak is geweest daalde van 8,4 naar 5,4%. Landelijk is het cijfer 6,8%. Het aantal woninginbraken daalde van 2,8 naar 2,2%. Het aantal gevallen van diefstal uit auto's en woninginbraken is sinds 1995 dalende. In 1999 is een kleiner deel van de burgers (3%) slachtoffer geweest van bedreiging dan in het land als geheel (6%).

Contacten met de politie

De gemiddelde meldingsbereidheid van alle delicten bedraagt 46%. Dit is een toename van 7% ten opzichte van 1997. Vergeleken met heel Nederland blijkt fietsendiefstal in de regio vaker te worden gemeld. De gemiddelde aangiftebereidheid is, evenals bij melding, het grootst bij slachtoffers van inbraak (60%) en van fietsdiefstal (52%). Van alle delicten samengenomen is de aangiftebereidheid 38%, dit is een toename van 7% ten opzichte van 1997. Van de slachtoffers die aangifte hebben gedaan bij de politie in de regio, zijn er 6 op de 10 (zeer) tevreden over het optreden van de politie tijdens de aangifte. 60% van de inwoners is (zeer) tevreden over het laatste contact met de politie (in het kader van handhaving). Bij contacten die te maken hebben met aangifte/melding ligt dit percentage op 64% en bij andere contacten (bv. een hulpvraag of afwezigheidsmelding tijdens vakantie) is de tevredenheid 75%. Deze cijfers wijken niet af van voorgaande jaren.

De politie in de buurt

Ongeveer de helft (57%) van de inwoners vindt dat de politie te weinig tijd heeft voor allerlei zaken en dat men de politie te weinig ziet (50%). Het algemene oordeel over de beschikbaarheid van de politie is niet veranderd. Landelijk gezien is de tevredenheid over de beschikbaarheid van de politie iets hoger. 60% van de inwoners geeft in 1999 aan de politie minder dan eens per week te zien. Dit percentage is ten opzichte van 1997 (47%) toegenomen.

Preventieve maatregelen

De inwoners van de regio treffen meer inbraakwerende maatregelen dan gemiddeld in het land. Zo zijn relatief meer huizen voorzien van inbraakalarm, extra buitenverlichting en laat men 's-avonds vaker het licht branden bij afwezigheid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie