Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 16-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

woensdag 16 juni 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 16 juni om 13.00 uur.

De Kamer stelt haar agenda voor de komende periode vast.

Aansluitend behandelt de Kamer de raming van de voor de Tweede Kamer in het jaar 2000 benodigde uitgaven en middelen. Tevens is hierbij aan de orde het verslag van de Bouwbegeleidingscommissie van de Tweede Kamer over haar werkzaamheden vanaf april 1998 tot heden.

Ten slotte debatteert de Kamer over de goedkeuring van de Euro-Mediterrane Overeenkomst die op 24 november 1997 te Brussel tot stand is gekomen. Deze overeenkomst vormt een associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
09.30 tot ca. 11.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het voorbereiden van allochtone kinderen met achterstandsproblemen op het basisonderwijs, de zogenoemde kaleidoscoop en het piramideproject.

Defensie en Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers De Grave (Defensie) en Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over de hoofdlijnennotitie van het ministerie van Defensie.

Verkeer en Waterstaat: 12.30 tot ca. 14.30 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over het deltaplan Grote Rivieren en over de plannen rond het Markermeer in verband met overstromingsgevaar.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

13.00 tot ca. 15.00 uur - Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het onderzoek naar GFT-afval als bron van luchtverontreiniging en over het rendement van het gescheiden inzamelen van GFT-afval.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.00 tot ca. 16.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans en staatssecretaris Adelmund (beiden Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over onder meer de financiële verantwoording van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het jaar 1998.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 17.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), Netelenbos (Verkeer en Waterstaat), Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de visie op een Groen Poldermodel en de uitwerking daarvan.

Justitie: 15.30 tot ca. 17.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over de gevolgen van de toepassing van bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek in geval van vermissing van personen.

Economische Zaken en Defensie: 18.00 tot ca. 19.00 uur - Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over het compenseren van Nederlandse investeringen bij de aanschaf van defensiematerieel in het buitenland.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 18.00 tot ca. 20.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het stikstofbeleid.

OPENBARE RONDETAFELGESPREKKEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 13.15 tot ca. 15.15 uur - Troelstrazaal
Agenda: rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties over de uitvoering van de nota 'Kansen krijgen, kansen pakken.'

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
16.00 tot ca. 19.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van enige organisaties uit het middelbaar en hoger onderwijs over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie in het onderwijs.

OPENBARE HOORZITTING

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 tot ca. 13.00 uur - Troelstrazaal

Agenda: het horen van vertegenwoordigers van verschillende organisaties over de uitvoering van de nota 'Kansen krijgen, kansen pakken.'

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur - Klompézaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 uur - Suze Groenewegzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Rijksuitgaven: 11.15 tot ca. 12.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onder meer de nieuwe opzet van de financiële verantwoording over het jaar 1998.

Justitie: 14.30 uur - Suze Groenewegzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Financiën: 15.30 uur - Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven: 16.30 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Economische Zaken en Defensie: 17.30 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over het compenseren van Nederlandse investeringen bij de aanschaf van defensiematerieel in het buitenland.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 14.00 uur mevrouw Janice Tse, vertegenwoordiger van the Hong Kong Economic and Trade Office in Brussel. Zij zullen onder meer spreken over de ontwikkelingen in Hong Kong en China, mede met het oog op de financiële crisis die onlangs Azië heeft getroffen (Van Someren-Downerzaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie