Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speaking notes Lodewijk de Waal op voorjaarsoverleg 1999

Datum nieuwsfeit: 16-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht FNV

Speaking notes van Lodewijk de Waal op het voorjaarsoverleg 1999

Speaking notes van Lodewijk de Waal, voorzitter van de FNV, op het voorjaarsoverleg 1999

16 juni 1999

1. Het gaat nog steeds goed in Nederland.
De werkgelegenheid groeit nog steeds, zij het helaas in een lager tempo.
Maar het gaat kennelijk zo goed dat een aantal topmanagers, al dan niet met voorkennis, hun riante opties te gelde kon maken. Hier is van een groeivertraging geen sprake.
Een beetje vreemd is het natuurlijk wel.
De vakbeweging doet haar best om tot verantwoorde loonkostenontwikkelingen te komen, maar die zorg wordt kennelijk niet op elk niveau gedeeld.
We maken afspraken in CAO’s over scholing, over minderheden, over de introductie van aanloopschalen, maar een aantal vips uit werkgeverskringen laat het afweten.
Ik durf te stellen dat de vakbeweging zich jaar in jaar uit constructief en consistent bezig houdt met het oplossen van sociaal-economische problemen.
We blijven die rol graag op ons nemen, maar we verwachten wel van werkgevers en van het kabinet dat ook zij een effectieve bijdrage daaraan blijven leveren.
Het gaat er simpelweg om dat wij er voor de mensen zijn. Ieder op onze eigen manier moeten we bijdragen aan een beleid dat hen perspectief biedt, vertrouwen in de toekomst.
Noem het: geluk, zekerheid of plezier- in en op het werk; noem het het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving.

2. De vakbeweging doet het goed.
We konden zelfs constateren dat de organisatiegraad van de vakbeweging in ons land ongeveer overeen begint te komen met de opkomst van stemmers voor de Europese verkiezingen (En dat terwijl stemmen gratis is en onze leden 250 gulden per jaar betalen). Maar dat is natuurlijk maar een dubieus succes, de lage opkomst voor de Europese verkiezingen is natuurlijk zeer zorgelijk.
Maar de FNV is niet ontevreden over hetgeen dit jaar in de CAO’s is afgesproken.
De voorjaarsrapportage CAO-afspraken 1999 laat zien dat de loonkosten zich op een economisch en sociaal aanvaardbare wijze ontwikkelen. De contractloonmutatie naar niveau was in 1998 3,1%; in 1999 2,8%. Een dalende tendens en dat is verantwoord.
Daarnaast zijn vele andere, goede afspraken gemaakt die van groot belang zijn voor de positie van werkenden en nog niet betaald werkenden.
In de afgelopen periode is er nogal wat verwarring geweest over hoe het dit jaar verder zal verlopen en over de te verwachten economische ontwikkelingen in het jaar 2000.
Het aanvankelijk zeer sombere beeld is wat bijgesteld. In 1999 zal het meevallen en wellicht geldt dat ook voor het jaar 2000. Het leert ons dat lijn – niet reageren op elke dagkoers – heel verstandig was.

3. Voorzitter, ik wil niet in deze eerste beschouwing al de hierna komende agendapunten alvast behandelen. Ik wil er echter wel een paar uitlichten en daar alvast enkele inleidende opmerkingen over maken. Allereerst het Europese werkgelegenheidsbeleid. De FNV kan instemmen met de uitkomsten van de Top van Keulen, al is het een voorzichtig begin.
Wij willen de aangekondigde Europese macro-economische dialoog graag aangaan.
Het is ook goed dat de ECD daarbij betrokken wordt. Onze inzet is daarbij niet om in hoofdzaak over de ontwikkeling van de loonkosten te spreken.
Het moet gaan om het integrale sociaal-economische beleid, waarin de samenhang tussen loonkostenontwikkelingen, budgettair beleid, fiscaal beleid, monetair beleid en werkgelegenheidsbeleid aan de orde is. Daarbij constateer ik, in lijn met wat ik eerder gezegd heb, dat er ten aanzien van het budgettaire beleid en het monetaire beleid regels en normen zijn gesteld.
Deze zijn van belang en worden door ons onderschreven, maar ze beperken tegelijkertijd de beleidsruimte van nationale overheden. Dit gegeven mag niet impliceren dat de macro-economische dialoog zich alleen toespitst op de samenhang tussen lonen en werkgelegenheid. We spreken over alles – en dat doen we graag - maar het moet er wel in resulteren dat de uitkomsten van zo’n dialoog rond het monetaire en budgettaire beleid, door de verantwoordelijken heel serieus worden genomen.
Graag bereiden wij een gezamenlijke inbreng vanuit Nederland met u en werkgeversorganisaties voor.
Overigens kan ik u melden dat wij, als lidorganisaties van het EVV ook niet stil zitten: Samen met de andere vakcentrales zoeken wij naar wegen om met onze Duitse en Belgische collega’s tot een groter coördinatie te komen in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Er zijn met hen afspraken in voorbereiding over de criteria die gehanteerd worden voor het vaststellen van de onderhandelingsruimte en de looninzet.

4. Ik zei het al voorzitter: we moeten mensen zekerheid bieden. Geluk, plezier in en op het werk, maar ook buiten het werk. Daar moeten wij met z’n allen aan werken.
De poldereconomie is aan vernieuwing en vooral verdieping toe. Het gaat niet om de mensen die hier aan tafel zitten, maar om de man en de vrouw op straat, thuis en op het werk.
Het gaat om werkenden en uitkeringsgerechtigden. Ze worden vaak te kil bejegend.
Zo dreigt de samenhang uit de maatschappij te verdwijnen. Ook de politiek schept afstand naar hen.
Soms lijkt het alsof het niet om de mensen gaat, maar om hen zelf. Ik vind het SUWI-dossier daarvan een beetje een voorbeeld. Het moet ons niet om de instituties in de eerste plaats gaan, laat staan om onze eigen positie daarin, maar om de mensen, om de klant. En ik zeg dus: breng ons door een politiek keuze niet in de positie, dat wij keuzes moeten maken die verstrekkende gevolgen zullen hebben voor onze betrokkenheid bij het arbeidsmarktbeleid in meest ruime zin.

5. Geluk, zekerheid, veiligheid; het zit hem ook in de mogelijkheden om werk en privé op een goede wijze te kunnen combineren. Wij verwachten eenvoudigweg steun van het kabinet voor onze opvattingen, die voor een groot deel zijn terug te vinden in het komende Staradvies over Arbeid en Zorg.
Laat het kabinet nu de knoop over verlofsparen doorhakken en voor het einde van het jaar de aanbevelingen van werknemers en werkgevers gezamenlijk overnemen en daar de wet- en regelgeving op aanpassen. Wij zijn het in de Star helaas niet eens kunnen worden over het betaalde zorgverlof.
Dat moet er wel komen.
Het kabinet moet hier een stap in onze richting maken, zij zeggen immers zelf dat er een inkomensvoorziening moet zijn. Een wettelijke voorziening voor een recht op verlof is onvoldoende, te mager.
En een inkomensvoorziening moet in de ogen van de FNV wettelijk geregeld worden.
Ook het nieuwe belastingsteldel moet wat ons betreft ondersteunend gaan werken aan de combinatie arbeid en zorg.
Heel wat sectoren – de zorg, detailhandel - draaien op vrouwen die in deeltijd werken.
Het belastingstelsel moet ook hun arbeid stimuleren in plaats van ontmoedigen.
De plannen van het kabinet om werknemers, die minder dan zeventig procent van het minimumloon verdienen, uit te sluiten van het recht op een arbeidskorting treft vooral vrouwen die in deeltijd werken. We zijn dan ook verheugd dat het kabinet de FNV tegemoet is gekomen en het recht op arbeidskorting wil toekennen aan iedereen die meer dan vijftig procent van minimumloon verdient.
Toch gaat ook dit voorstel de FNV niet ver genoeg. Wij stellen het kabinet voor om alle werknemers, dus ook de deeltijders, voor elk gewerkt uur een proportioneel deel van de arbeidskorting toe te kennen.
We kennen het bezwaar dat volgens sommigen aan urenregistratie verbonden is, misschien is het daarom goed om over deze kwestie een advies aan de SER te vragen.

6. Voorzitter, dit is het laatste voorjaarsoverleg van deze eeuw. Met een beetje pech – je weet immers nooit of de nacht van Wiegel nog eens herhaald wordt door een nacht van iemand anders - komen we zelfs voor de eeuwwisseling niet meer bij elkaar. Je hebt de neiging – een mens is ook maar een mens – om in die situatie toch wat meer vooruit te kijken.
Wij als FNV zullen dat in ieder geval ook doen in ons komende CAO-beleid.
Er komt aandacht voor een bijdrage aan projecten in ontwikkelingslanden, want ook daar ligt het geluk niet op straat, zou je kunnen zeggen.
We willen doorgaan met het maken van afspraken over het tegengaan van werkdruk en we willen dat er meer geïnvesteerd wordt in mensen, in werkzoekenden en werkenden.
Het nogal materialistische credo ‘kennis maakt macht’ zou ik graag veranderen in ‘kennis geeft kansen op geluk’. Het zou toch normaal moeten zijn dat in de komende jaren het ‘recht op scholing’ over een breed front in de CAO’s wordt afgesproken.
En het zou toch de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat 5% van de loonkosten besteed wordt aan scholing.
Wij kunnen procedureafspraken maken over de employabiliy-agenda - en dat doen we straks graag - maar uiteindelijk komt het erop neer dat we met z’n allen moeten investeren in meer kennis, in opleidingen en in educatie.
Investeren in mensen en in de kwaliteit van het bestaan. Voorzitter, ik ga eindigen. U heeft als kabinet uw break gehad – een paar weken lang – en dus neem ik het er ook even van – om uw reactie en die van andere partijen hier aan tafel te horen. Het gaat erom dat we het met z’n allen eens worden over een gezamenlijk streven, ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid, om de kwaliteit in onze samenleving op een hoger peil te brengen. Wij zijn daar voor in en volgens ons zou het ook een mooi motto op kunnen leveren voor een doortastend kabinet.

Voor meer informatie:

FNV Voorlichting, 020 58.16.556

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...