Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA over Steunpunt WPO

Datum nieuwsfeit: 16-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Den Haag, 16 juni 1999

VRAGEN VAN HET LID DE CLOE (PVDA) AAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN


1. Hebt u kennisgenomen van het bericht 'Waaruit kan het samenwerkingsverband de materiële kosten betalen?' in het Bulletin van het Steunpunt WPO en wat is uw algemene reactie op dat bericht? (1)


2. Wat zijn de uitkomsten van het overleg waarnaar in bovengenoemd bericht wordt verwezen?


3. Betekenen de uitkomsten van dat overleg dat er binnen uw begroting extra structurele middelen beschikbaar komen voor de kosten van materiële instandhouding?
Zo ja, wat is de hoogte van deze structurele aanvulling en via welke systematiek vindt deze bekostiging plaats? Betekent de nieuwe systematiek dat er sprake is van herverdeeleffecten en hoe worden deze opgelost? Zo nee, hoe worden de speciale scholen voor basisonderwijs dan in alle samenwerkingsverbanden in voldoende mate bekostigd?


4. Op welke wijze moeten samenwerkingsverbanden (en met name die samenwerkingsverbanden met een deelnamepercentage boven de 3,5% van de leerlingen) de noodzakelijke uitgaven voor het functioneren van de permanente commissie leerlingenzorg bekostigen?


5. Zijn er bij u andere knelpunten bekend in het kader van de uitvoering van de Wet op het primair onderwijs en dan met name op het terrein van de samenwerkingsverbanden?


6. Waarom heeft de Kamer nog steeds niet het toegezegde programma voor de monitoring en evaluatie van de invoering van de WPO ontvangen? (2)


7. Kunt u in het bijzonder aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot het onderzoek naar de regionale onderwijsstructuur? (3)


8. Kunt u in verband met het gevraagde onderzoek naar de regionale onderwijsstructuur, een reactie geven op de uitspraken van de heer Rinnooy Kan onder meer weergegeven onder de kop 'Geef onderwijsbeleid in handen van 25 regio's'? (4)

(1) Bulletin van het Steunpunt WPO, Jaargang 1 nr. 1. (2) Kamerstuk 25409 nr. 27, waarin wordt gemeld dat naar verwachting in het voorjaar van 1998 de Tweede Kamer over dit programma zal worden geïnformeerd. (3) Kamerstuk 25409 nr. 26, motie van de leden Rijpstra, De Cloe en Lambrechts waarin om een onderzoek gevraagd wordt naar een regionale onderwijsstructuur.
(4) Zie: Binnenlands Bestuur van 11 juni 1999: Plan Rinnooy Kan op VNG-congres: 'Geef onderwijsbeleid in handen van 25 regio's'.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie