Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Evaluatie 30 km. zone Raadhuisbuurt Hilversum ter inzage

Datum nieuwsfeit: 17-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hilversum


30 km. zone Raadhuis- en Schildersbuurt geëvalueerd

De gemeente Hilversum heeft in 1997 de gebieden Raadhuis e.o. en Schildersbuurt ingericht als 30 km- gebied. Nu het 30 km- gebied al geruime tijd gereed is, vond de gemeente het zinvol om na te gaan of de nieuw ingerichte gebieden aan de verwachtingen voldoen. De gemeente heeft daar een onderzoek naar gedaan. De conclusies daarvan staan in het rapport "Raadhuis e.o. en Schildersbuurt e.o. als 30 km- gebied". Op enkele conclusies wordt hieronder nader ingegaan. Het volledige rapport, inclusief alle conclusies, ligt ter inzage in de burgerleeskamer van het raadhuis en bij de receptie van dienst Stadsontwikkeling aan de Oude Enghweg 23.

Conclusie van de evaluatie is dat de verkeerssituatie in de buurt is verbeterd na realisatie van het 30 km- gebied, maar dat niet alle problemen zijn verholpen. Gebleken is dat er over het algemeen niet meer zo hard gereden kan worden. Bepaalde kruispunten zijn beter beveiligd door verhoogde kruispunten of verkeersdrempels en automobilisten weten dat het om een 30 km- gebied gaat als ze de buurt binnenrijden.

Verkeersdruk
Kritische geluiden zijn er over de verkeersdruk in bepaalde straten en de toch nog hoge snelheden tussen de verkeersdrempels. Bewoners vinden dat gemeente hier wat aan moet doen. Aanvullende maatregelen die genoemd worden zijn extra drempels om ervoor te zorgen dat automobilisten gas terugnemen en het instellen van éénrichtingsverkeer. Zodoende kan het verkeer dat niets te zoeken heeft in de buurt zoveel mogelijk worden geweerd. Veel bewoners schrijven de overlast ook toe aan de bedrijvigheid in de buurt zelf en de doorstroming van het verkeer op de omringende wegen. Tenslotte vinden veel buurtbewoners dat de politie meer moet controleren op te snel rijden en op het hinderlijk of fout parkeren in de buurt.

De gemeente onderschrijft de conclusie dat het 30 km- gebied een betere verkeerssituatie heeft geschapen, maar dat het op zichzelf niet voldoende is gebleken om alle problemen afdoende tegen te gaan. De gemeente is van mening dat de mogelijkheden om de verkeerssituatie in de buurt verder te verbeteren niet in de buurt, maar vooral daarbuiten gezocht moeten worden. Plan Wegen voorziet in een aantal verkeersmaatregelen op het hoofdwegennet waardoor de verkeersoverlast in de gebieden "Raadhuis e.o." en "Schildersbuurt e.o." minder wordt. Voorbeelden voor "Raadhuis e.o." hiervan zijn : binnencircuit, Lage Naarderweg, Hoge Naarderweg. Voorbeelden voor "Schildersbuurt e.o." hiervan zijn: Gijsbrecht van Amstelstraat winkeldeel, binnencircuit, Rondje Tolhuis. Reden te meer om voortvarend door te gaan met de realisatie van Plan Wegen. In afwachting van deze ontwikkelingen wordt vooralsnog afgezien van het ontwikkelen van een buurtcirculatieplan.

Uit de evaluatie zijn enkele technische onvolkomenheden aan het licht gekomen. Een aantal hiervan zijn of worden verholpen. Daarnaast heeft de gemeente overwogen om extra snelheidsremmende maatregelen te treffen. Echter, het resterende budget voor de inrichting van beide woongebieden was niet voldoende om alle gewenste extra snelheidsremmende maatregelen te financieren. Uit de evaluatie blijkt dat de situatie niet zodanig is dat hiervoor ten koste van andere projecten of activiteiten in het kader van Plan Wegen geld vrijgemaakt zou moeten worden. .

Voor vragen en opmerkingen over de evaluatie kunt u terecht bij de heer Stroo, medewerker van de dienst Stadsontwikkeling (telefoon: 035
629 2823). Verder zal het evaluatierapport op de agenda komen van de raadscommissie Verkeer en Buurt van 27 september. De vergadering begint om 19.30 uur. U kunt gebruik maken van het burgerspreekrecht. Daarvoor moet u zich voor de commissievergadering aanmelden bij de heer Zwertbroek (telefoon: 035 629 2241).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie