Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Retour Award 1998 voor Fortis

Datum nieuwsfeit: 18-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht uitreiking Retour Award

Datum: vrijdag 18 juni 1999

PERSBERICHT
UITREIKING RETOUR AWARD

Retour Award 1998 voor Fortis

UTRECHT  Op vrijdag 18 juni vond op het hoofdkantoor van Fortis in Utrecht de uitreiking plaats van de Retour Award 1998. Het hoofdkantoor van Fortis is door de Stichting Retour uitgekozen als winnaar van de Retour Award, aangezien Fortis een inzamelingspercentage van automatenbekers van ruim 90 procent bereikte en daarbij aantoonde een van de snelste inzamelingsstijgers te zijn. Naast de Retour Award ontvangt Fortis tevens een cheque van  2.500,- ten gunste van het Fortis personeelsfonds.

Fortis, solide partner met flexibele oplossingen

Fortis is een internationale groep, die actief is op het gebied van verzekeren, bankieren en beleggen. In haar thuismarkt, de Benelux, is Fortis een van de grootste financikle dienstverleners, die via verschillende distributiekanalen een breed pakket van financikle diensten aanbiedt. In andere Europese landen, de Verenigde Staten en Azik richt Fortis zich op specifieke marktsectoren. De ruim 59.000 medewerkers in de meer dan 200 Fortis-bedrijven zijn solide partners, die flexibele oplossingen bieden voor particulieren en bedrijven, zowel groot als klein.

Dat de aanpak van Fortis ook op milieugebied zijn vruchten afwerpt, blijkt uit het feit dat bij Fortis in Utrecht meer dan 2,9 miljoen bekers werden verzameld en een groei van 15 procent gerealiseerd werd ten opzichte van het jaar daarvoor. Het deponeren van de bekers in de Retour-bakken is inmiddels een automatisme geworden, wat blijkt uit het indrukwekkend hoge inzamelingspercentage van ruim 90 procent. De Retour Award krijgt een plekje temidden van de restauratieve voorzieningen en de cheque van 2.500 gulden zal worden aangewend voor de stimulering van algemene milieumaatregelen.

Meer dan 5.000 Retour-abonnees

De aan Fortis uitgereikte Retour Award is een jaarlijks terugkerende onderscheiding voor een onderneming of instelling, die zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden als abonnee van de Stichting Recycling Disposables Benelux, kortweg Stichting Retour. De Stichting Retour is opgericht door grondstoffenleveranciers, producenten en leveranciers van bekers, die op deze wijze een belangrijke bijdrage leveren aan het begeleiden van de afvalstroom en de bevordering van het hergebruik van materialen. Het gemeenschappelijk doel is het inzamelen en hergebruiken van polystyreen en papieren bekers. Na recycling beginnen de bekers aan een tweede leven als bloempot, videocassette, behang of keukenrol. Het onder de naam Retour geontroduceerde recyclingsysteem omvat een landelijk netwerk ten behoeve van de inzameling, het transport en de recycling van gebruikte bekers. Anno 1999 zijn meer dan 5.000 bedrijven en instellingen bij de stichting aangesloten. De in Utrecht gevestigde Stichting Retour is continu bezig het landelijk recyclingnetwerk waar nodig te verbeteren en aanvullend bedrijven en instellingen in Nederland te interesseren voor de inzameling van kunststof en papieren bekers. Om deze reden blijft de stichting actief bij het werven van abonnees van het Retour-systeem, waarbij de jaarlijks uit te reiken Retour Award een effectief promotioneel instrument vormt.

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie:
Stichting Recycling Disposables Benelux
Varrolaan 100
Postbus 8138
3503 RC Utrecht
Telefoon: 0800-0222024 (gratis)
Telefax: 030 - 258 86 36

Utrecht, 18 juni 1999

BIJLAGE:

Fortis en de alledaagse zorg voor het milieu

De Fortis-ondernemingen in Nederland spannen zich op vele plaatsen in voor de alledaagse zorg voor het milieu. Met een reeks van activiteiten wil ze haar aandeel in de belasting van het milieu verminderen om zo bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Op 18 juni ontving Fortis de Retour Award 1998 van de Stichting Recycling Disposables Benelux. Fortis kreeg die prijs voor het op grote schaal inzamelen van plastic bekers in de hoofdkantoorvestigingen van Fortis c.a. op het bedrijvenpark Rijnsweerd in Utrecht. Het afgelopen jaar werden daar meer dan 2,9 miljoen bekers ingezameld om te worden gerecycled. Dat is meer dan 15% dan het jaar daarvoor. Op dit moment wordt ruim 90% van alle plastic bekers ingeleverd voor hergebruik. Daarnaast worden in de gebouwen op Rijnsweerd op grote schaal andere "disposables", zoals plastic bordjes en bestek, ingezameld, maar ook oud papier, glas en blik.

Binnen de Benelux gebruikt Fortis voor repografie-doeleinden papier dat aan de strenge milieu-eisen voldoet die de Europese Unie stelt. Daarvoor is een contract gesloten met een zogeheten preferred supplier die onder meer daarop is uitgekozen. Zo is al het voor reprografie gebruikte papier geheel chloorvrij, terwijl dat meer dan 90% geldt voor papier dat voor andere doeleinden wordt gebruikt. Bovendien is de gebruikte drukinkt van plantaardige herkomst. Voor de meeste Fortis-bedrijven in Nederland is afgesproken dat leveranciers gebruikte tonercasettes uit printers en kopieerapparaten terugnemen. Diskettes en computertapes worden in gesloten circuits verantwoord vernietigd.

Het hoofdkantoor van Generale Bank Nederland heeft een systeem voor consequente afvalscheiding op de werkplek. Zo wordt 90% van het afval  papier, plastic bekers, glas, metaal en klein chemisch afval - hergebruikt en hoeft slechts tien procent als restafval te worden verbrand en/of gestort. Het systeem heeft een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven in de bank- en verzekeringssector. Ook in het kantorennet van Generale Bank in Nederland wordt op grote schaal oud papier voor hergebruik ingezameld en worden tonercassettes op verantwoorde wijze afgevoerd en vernietigd of gerecycled.

Ook MeesPierson doet uitvoerig aan recycling van afval en heeft ook andere maatregelen getroffen die de milieubelasting zoveel mogelijk moeten beperken. Zij doet dat op al haar hoofdvestigingen (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Alblasserdam). Oud papier, verpakkingsmateriaal, tl-buizen en luchtfilters worden voor hergebruik afgevoerd of verantwoord vernietigd. MeesPierson verlangt van koeriers het vervoer in de binnensteden indien mogelijk per fiets te doen. Zij heeft afspraken gemaakt met leveranciers dat oud meubilair wordt teruggenomen voor hergebruik of milieuverantwoorde vernietiging. Bij de aanschaf van nieuwe apparatuur wordt uitgegaan van een zo laag mogelijk energieverbruik en ook bij de vervanging van verlichting wordt overgegaan op energiebesparende lampen.

Fortis heeft voor haar bedrijven in Nederland een uitvoerig programma opgesteld voor energiebesparing in alle gebouwen. Dat programma heeft tot doel in 2006 in alle gebouwen van Fortis 23% minder energie (gemeten in volume) te gebruiken dan in 1996, toen het programma startte. Dat gebeurt op een planmatige manier die bovendien achteraf controleerbaar is. Het programma is gebaseerd op een afspraak tussen de verzekeraars en het Ministerie van Economische Zaken. Fortis heeft deze afspraak uit eigen beweging doorgetrokken naar haar bankgroep.

Fortis wil het gebruik van de auto voor woon-werk verkeer, door mensen die alleen in hun auto reizen, doen dalen. Voor Rijnsweerd wordt daarvoor het carpoolen gestimuleerd. Voor carpoolers zijn in de (overdekte) parkeergarages vaste parkeerplaatsen gereserveerd. Nu al zijn er bij Fortis op Rijnsweerd zon 280 carpoolteams. Binnenkort start Fortis voor al haar bedrijven in Nederland met een "fiets van de zaak"-plan. Medewerkers kunnen onder gunstige voorwaarden via hun werkgever een fiets leasen. Na twee jaar krijgen zij de fiets in eigendom.

Alle activiteiten op het gebied van alledaagse milieuzorg moeten leiden tot een milieuzorgsysteem en een jaarlijks milieuprogramma voor de Fortis-ondernemingen in Nederland. Daarin worden concrete doelstellingen geformuleerd ter vermindering van de milieubelasting. Op deze wijze wil Fortis in Nederland bijdragen aan een duurzame samenleving.

Perscontact:
Bouke de Vos, (030) 257 65 66

Organisatie: Stichting Recycling Disposables Benelux

adres: Postbus 8138

postcode: 3503 RC

woonplaats: UTRECHT

Telefoon: 0800-0222024

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie