Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Fiscus belast sommige groepen burgers zwaarder dan andere'

Datum nieuwsfeit: 18-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Oratie prof.mr. R.H. Happé: 'Fiscus belast sommige groepen burgers - om budgettaire of om beleidsmatige redenen - zwaarder dan andere'

Op vrijdag 18 juni aanvaardt prof.mr. Richard H. Happé het ambt van hoogleraar Belastingrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant met het houden van een inaugurele rede, getiteld 'Schuivende machten. Over trias politica en belastingrecht'.

Aula KUB; aanvang 16.15 uur

Samenvatting:
De spanning tussen belastingwetgever en belastingrechter is hoog opgelopen. Aanleiding is de rechtspraak van de Hoge Raad inzake het gelijkheidsbeginsel van art. 26 van het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Verdrag van New York, 19 december
1996, veelal aangeduid als BUPO of IVBPR).
De minister en de staatssecretaris van Financiën hebben met name in hun ambitieuze plan voor de belastingen in de 21e eeuw de rechter een fors verwijt gemaakt. Zij signaleren een trend in de Nederlandse belastingrechtspraak die de adequate inzet van fiscale instrumenten bemoeilijkt. Zij zien hierin een beperking van de mogelijkheden van de wetgever om bepaalde beleidsinstrumenten te gebruiken. Kortom, zij verwijten de belastingrechter activisme waar terughoudendheid geboden is. Deze opstelling van de rechter raakt, volgens de bewindslieden van Financiën aan de inrichting van het staatsbestel zelf.

Directe aanleiding voor de opgelopen spanning zijn enige procedures voor de belastingrechter over het arbeidskostenforfait en autokostenforfait in de Wet op de inkomstenbelasting. De rechter oordeelde bepaalde onderdelen van de regelingen discriminatoir. De eerste regeling beoogt niet-werkenden te stimuleren om te gaan werken. De tweede regeling heeft tot doel het gebruik van de auto in het woon-werkverkeer over grote afstanden tegen te gaan. Niet onbelangrijk is dat de budgettaire gevolgen van zulke uitspraken van de rechter soms zeer aanzienlijk kunnen zijn. Zo was de schade in het Grootwagenparkhouders-arrest ongeveer 300 miljoen gulden. In dat geval was een soort privilege gegund aan organisaties die meer dan 100 auto's met een zgn. grijs kenteken in gebruik hadden. De Hoge Raad besliste dat er geen enkele reden was om hetzelfde voordeel niet ook toe te kennen aan personen die minder van zulke auto's in gebruik hadden.

In zijn rede doet Happé verslag van zijn onderzoek naar alle rechtspraak van de belastingrechter met betrekking tot formele wetgeving. Hij komt tot de conclusie dat het verwijt van de bewindslieden van Financiën geen hout snijdt. Zijn onderzoek wijst uit dat in een aantal gevallen uitsluitend om budgettaire redenen sommige groepen zwaarder belast werden dan anderen. Ook het arrest over het privilege aan de grootwagenparkhouders past in deze categorie. Dit is in strijd met een fundamenteel beginsel van belastingrecht dat belastingheffing niet willekeurig of subjectief mag plaatsvinden. Opmerkelijk is verder dat in het merendeel van deze gevallen de discriminatie in de wet is gekomen ten gevolge van amendementen van Kamerleden.

Met betrekking tot de recente arresten over autokostenforfait en arbeidskostenforfait komt Happ tot de conclusie dat de wetgever zelf een fout heeft gemaakt bij het redigeren van de wetteksten. Hij heeft bijvoorbeeld zijn nieuwe doelstelling van terugdringen van het autoverkeer geënt op een bestaande regeling, zonder rekening te houden met een uitzondering op die oude regeling.
Zijn conclusie is dat de rechter in deze niets te verwijten valt. Integendeel, de kwaliteit van de belastingwetgeving is met dit toezicht van de rechter gediend. De wetgever moet eraan wennen dat niet alleen hijzelf beoordeelt of een wet in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel is maar dat ook de rechter dat doet.

Daarmee is nog niet alles gezegd. Want constateren dat een wettelijke regeling in strijd met het gelijkheidsbeginsel is, is slechts de helft van het verhaal. De rechter heeft ook tot taak de gediscrimineerde belastingplichtige rechtsherstel te bieden. In dit opzicht heeft de rechter zich zeer terughoudend getoond. Als het bieden van rechtsherstel een te grote ingreep in het wettelijke systeem meebrengt en daarbij ook politieke keuzes moeten worden gemaakt, geeft hij de wetgever, wiens primaire taak het is zulke afwegingen te maken, de gelegenheid de wet aan te passen. Gevolg hiervan is dat de belastingplichtige wel gelijk heeft, maar niet gelijk krijgt. Happé acht het verheugend dat de rechter in zijn laatste arrest de wetgever maant 'met de nodige spoed' een nieuw wetsontwerp in te dienen. In het verleden is de wetgever soms vrij laks geweest met het vervangen van discriminatoire regelingen.

Uitdrukkelijk neemt Happé het standpunt in dat de rechter bij zijn afwegingen het budgettaire belang van de overheid in principe niet moet meewegen. Slechts onder zeer bijzondere omstandigheden zou dat anders kunnen zijn. Ten slotte doet hij een aantal voorstellen om het risico van discriminatoire wetgeving te verkleinen. Zo zou de staatssecretaris als politiek verantwoordelijke voor de uitvoering van de belastingheffing, ook zelf kunnen besluiten dat de belastinginspecteurs discriminatoire wetgeving buiten toepassing laten. De belastingdienst moet immers zelf ook het gelijkheidsbeginsel van art. 26 BUPO bij de uitvoering van de belastingwetgeving verdisconteren. Een andere mogelijkheid is om als twijfel over het discriminatoire karakter van een regeling rijst, hetzij bij de totstandkoming van wetgeving hetzij in de uitvoering door de belastingdienst, de Hoge Raad om advies te vragen. Aldus zou veel budgettaire schade kunnen worden voorkomen.

Curriculum vitae:

Prof. mr. Richard H. Happé (1946) studeerde fiscaal recht te Leiden waar hij in 1971 doctoraal examen aflegde. In 1988 studeerde hij ook af (te Leiden) in de wijsbegeerte. Hij was vervolgens werkzaam bij de Belastingdienst alwaar hij ook hoofdinspecteur Vennootschapsbelasting was. In 1996 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over fiscale rechtsbescherming. Aan deze universiteit doceerde Happé o.a. Theorie van het belastingrecht. Eind 1997 werd hij benoemd tot hoogleraar Belastingrecht aan de Faculteit der Rechts-geleerdheid van de KUB.
Prof.mr. Richard Happé woont te Amstelveen, Fokkerlaan 44. Op de KUB is hij telefonisch bereikbaar onder 013-4662879/2412.

Persvertegenwoordigers, die prijs stellen op toezending van een exemplaar van de integrale tekst van de rede (uitgave Kluwer Deventer) kunnen dit aanvragen bij Voorlichting en Externe Betrekkingen van de KUB, telefoon 013-4662000.


11-06-1999 KUB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...