Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over vervolging Iraanse Joden

Datum nieuwsfeit: 18-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten

Afdeling Golfstaten

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 18 juni 1999
Kenmerk DAM/GO-232/99
Blad /4
Bijlage(n)
Betreft Antwoord op vragen van de leden Wilders, Koenders, Hoekema en Verhagen over vervolging van 13 Iraanse Joden

Zeer geachte Voorzitter,

Ingevolge Uw verzoek bij brief d.d. 15 dezer om spoedige beantwoording van de vragen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde, van de leden Wilders, Koenders, Hoekema en Verhagen, gevoegd bij het schrijven d.d. 14 juni jl., kenmerk 2989914530, van de Griffier Uwer Kamer, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van de leden Wilders, Koenders, Hoekema en Verhagen.

Vraag 1 en 2

Zijn in Iran 13 Iraanse Joden aangeklaagd en gevangen genomen op verdenking van spionage voor "het Zionistische Regime" en "de Wereldarrogantie", oftewel Israël en de Verenigde Staten?

Is het u bekend dat zij ook zijn beschuldigd van "het aanzetten tot emigratie naar Israël", waar de doodstraf op kan volgen?

Antwoord

Uit verschillende bronnen heb ik vernomen dat 13 Iraanse joden op verdenking van spionage-activiteiten voor Israël en de Verenigde Staten zijn gearresteerd. Autoriteiten van beide landen hebben echter met klem tegengesproken dat de dertien betrokken zouden zijn geweest bij spionage-activiteiten. Van Iraanse zijde is tot op heden niet bekend gemaakt hoe de officiële aanklacht luidt. Dit geldt derhalve ook voor wat betreft een eventuele beschuldiging van "het aanzetten tot emigratie naar Israël".

Vraag 3

Bent u bekend met de verklaring van de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken dat geen van hen betrokken is ofooit is geweest in spionage-activiteiten?

Antwoord

Ja.

Vraag 4

Deelt u de begrijpelijke bezorgdheid van Israël omtrent het lot van de 13 Joden, zowel gezien de aard van de beschuldigingen en de hierop liggende straffen, als het feit dat Teheran slechts in theorie de Joodse godsdienst erkent?

Antwoord

Voor de Israëlische bezorgdheid heb ik uiteraard alle begrip. Overigens is van officiële Iraanse zijde ontkend dat de arrestaties een godsdienstige achtergrond hebben en daarbij wordt gewezen op de vrijheid van godsdienst, zoals deze verankerd ligt in de grondwet van Iran. Volgens een verklaring van de Iraanse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN te New York zou het bovendien gaan om een grotere groep personen waarvan niet alleen joden doch ook moslims deel uitmaakten.

Vraag 5

Wilt u zich, gelet op de urgentie, op korte termijn in bilateraal verband en in multilateraal verband inzetten om de spoedige vrijlating van betrokkenen te bewerkstelligen? Zo ja, kunt u de Kamer van de resultaten daarvan informeren, zo neen, waarom niet?

Antwoord

Met name op Nederlands verzoek heeft de EU zich beraden op de vraag, wat zou kunnen worden gedaan in het belang van de
13 gearresteerden. Bij de afwegingspeelde een belangrijke rol, dat in het bijzonder van Joodse zijde in Iran was verzocht om terughoudendheid in deze, gezien de mogelijke negatieve effecten van buitenlandse tussenkomst. Om die reden is aanvankelijk gekozen voor een dienovereenkomstige opstelling.

Toen eenmaal in de internationale media melding werd gemaakt van de arrestaties in kwestie, is zowel door het Duitse EU-voorzitterschap alsook door verscheidene lidstaten, waaronder Nederland, bij de Iraanse autoriteiten geïntervenieerd. Wat Nederland aangaat vermeld ik dat op 15 dezer tegenover de ambassadeur van Iran hier ter stede blijk is gegeven van de Nederlandse bezorgdheid over het lot van de 13 gearresteerde joden. Hierbij is gepleit voor hun vrijlating en -mocht het onverhoopt komen tot een proces- dat dit dan zal worden gekenmerkt door volledige transparantie en eerlijkheid.

Vanzelfsprekend behoudt deze kwestie mijn volle aandacht. Mochten verdere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven dan zal stellig worden overgegaan tot nadere stappen bij de Iraanse autoriteiten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie