Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Gelders RADIAN derde grootste radiotherapeutisch instituut'

Datum nieuwsfeit: 18-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 9 juni 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Hoogleraar-directeur prof. Leer spreekt in oratie over toenemend belang radiotherapie voor behandeling kankerpatiënten GELDERS RADIAN DERDE GROOTSTE RADIOTHERAPEUTISCH INSTITUUT

De radiotherapie staat aan de vooravond van een belangrijke ontwikkeling. Met de moderne apparatuur kunnen artsen nu met grotere precisie hogere stralingsdoses toedienen met meer kans op genezing. Radiotherapie of bestraling zal - samen met chirurgie - de belangrijkste behandelingsvorm van kanker blijven. Verwacht wordt dat de vraag alleen maar zal toenemen, ondermeer vanwege vroege opsporing door toegenomen alertheid van de bevolking en de bevolkingsonderzoeken. Radiotherapie biedt bovendien de mogelijkheid voor orgaansparende behandelingen die tot betere kwaliteit van leven leiden. Dit betoogt prof. dr. J.W.H. Leer, hoogleraar radiotherapie aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de KU Nijmegen in zijn oratie 'Samenwerking in de radiotherapie, Geen brug te ver' op vrijdagmiddag 18 juni.

Prof. Leer is tevens directeur van RADIAN, een voor Nederland uniek samenwerkingsverband tussen de afdeling radiotherapie van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen en het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut. Met ruim 3000 nieuwe patiënten per jaar is het, na het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en de Dr. Daniël den Hoedkliniek in Rotterdam, de derde grootste radiotherapievoorziening in ons land. Prof. Leer gaat in zijn oratie in op de noodzaak van deze schaalvergroting en hoe de zorg voor kankerpatiënten in de provincie Gelderland daarvan kan profiteren. De hoogleraar-directeur stelt met klem dat - om de toekomstige ontwikkelingen in de radiotherapie mogelijk te maken - er investeringen nodig zijn. De behandelingskosten zijn relatief laag omdat de apparatuur vele jaren achtereen voor veel patiënten kan worden ingezet.

'High dose, high precision'

Het Nijmeegs radiobiologisch onderzoek is internationaal bekend om het zichtbaar maken van tumordoorbloeding en het zuurstofgehalte van gezwellen. Met die informatie hebben bepaalde patiënten betere genezingsmogelijkheden. Daarnaast zijn er andere fysisch-technische ontwikkelingen die de mogelijkheden tot maatwerk verder vergroten. Met de in de jaren '70 geïntroduceerde lineaire versnellers kon men de stralingdosis gelijkmatig in het te bestralen volume verdelen. Dat was een verbetering ten opzichte van de röntgenapparatuur die men toen gebruikte. De moderne apparatuur die ook binnenkort in Arnhem en Nijmegen geplaatst zal worden, maakt behandeling met dosisintensiteitsgemoduleerde bestralingsbundels mogelijk. Daarmee kan zeer nauwkeurig behandeld worden. Onderzoek in de Verenigde Staten heeft aannemelijk gemaakt dat deze 'high dose, high precision' radiotherapie niet alleen mogelijk is zonder toename van de complicatiekans, maar ook de lokale tumorcontrole en de overleving van patiënten met bijvoorbeeld prostaatkanker verbetert.

Ook bij aanvullende behandeling bestraling nodig

Eind 70-er jaren ontstond het inzicht dat veel gezwellen ook elders in het lichaam microscopisch kleine uitzaaiingen hebben gegeven en kans op genezing alleen te verbeteren zou zijn met een aanvullende behandeling, met name met celdodende medicijnen. Door de nadruk op deze aanvullende therapie verschoof de aandacht voor de lokale tumorcontrole. Recent hebben een aantal studies overtuigend aangetoond dat betere lokale controle met bestraling bijvoorbeeld bij borstkanker tot een verdere verbetering van de genezing leidt, ook als aanvullende behandeling wordt gegeven.

Wachtlijst en apparatuurschaarste

Meer dan de helft van de 21 Nederlandse bestralingsafdelingen heeft een wachtlijst, 13 instellingen werken met bedrijfstijdverlenging en
10 instituten hanteren minder optimale behandelingsschema's om capaciteitsproblemen op te vangen. De tijd tussen aanmelding en begin van de behandeling bedraagt bij 12 instituten meer dan drie weken en kan oplopen tot zeven weken. "Geen rooskleurig beeld", aldus prof. Leer. "Daarbij moeten we rekenen op een gemiddelde groei van de vraag met 3% per jaar, zeker nog de komende tien tot vijftien jaar". Ook de hoge precisie radiotherapie betekent een extra aanslag op de capaciteit.

Leer doet een dringend beroep op de Nederlandse politiek ervoor te waken dat als de terugtredende overheid de verantwoordelijkheid voor een evenwichtig opgebouwde infrastructuur overlaat aan het lokaal niveau, zij er ook voor moet zorgen dat daarvoor de noodzakelijke middelen beschikbaar komen. "Als niet kan worden uitgebreid, verwachten 18 van de 21 instituten binnen enkele jaren een toename van de capaciteitsproblemen", aldus een bezorgde prof. Leer.

Het samenwerkingsverband RADIAN past geheel in het overheidsbeleid zoals neergelegd in het rapport van Stuyt-Vermeer over toponcologie en in de opdracht van het door de minister ingestelde Landelijk Oncologie Beraad. Ook komt het tegemoet aan het beleid van het Academisch Ziekenhuis en de omliggende Gelderse ziekenhuizen om door middel van netwerkvorming een optimaal zorgaanbod te kunnen aanbieden. Uiteraard is voor het welslagen ervan de steun van zorgverzekeraars en politiek onontbeerlijk, aldus de hoogleraar-directeur.

Personalia

Jan Willem Hendrik Leer (geboren in 1949) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde aldaar op het proefschrift: 'Transversale Tomografie en Radiotherapie'. Vanaf 1986 tot 1999 was de heer Leer hoogleraar Klinische Oncologie en als afdelingshoofd verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is o.m. voorzitter van het Committee on Education (ESTRO), voorzitter van de Board sectie Radiotherapie van de Union Européene des Médiciens Spécialistes (UEMS). Tevens is hij secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie