Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Standpunten PvdA-fractie notaoverleg SUWI

Datum nieuwsfeit: 21-06-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Den Haag, 21 juni 1999

STANDPUNTEN PVDA-FRACTIE NOTAOVERLEG SUWI


1. Algemeen

* We stemmen in met het de hoofdlijnen en het doel van de nota. Op vitale onderdelen (o.m. uvi's) zijn we er nog niet van overtuigd dat de gekozen oplossingen juist zijn. De vertaling van uitgangspunten van het regeerakkoord, de doelen van de SUWI-nota en de gekozen oplossingen leiden op onderdelen tot ongewenste oplossingen.

* De SER, STAR en Lisv varianten passen niet in het regeerakkoord. Ze bieden ook geen oplossing voor de gewenste publieke uitvoering van de wet Boeten (sancties), (loon)controle, opsporing (fraudebestrijding) en verificatie. De overweging om de uvi's meer in het publieke domein onder te brengen zou ook verkend moeten worden.

* Het huidige SWI-traject dat op samenwerking is gebaseerd wordt door alle geledingen ondersteund. Een verdere voortgang is nodig op al ingang gezet beleid m.b.t. CWI-vorming en het afbouwen van de gedwongen winkelnering bij Arbeidsvoorziening.


2. Werklozen

* Trajectbegeleiding voor fase 3 en 4 opnemen.
* Cliëntcontract, cliëntparticipatie en het recht om door de toezichthouder gehoord te worden opnemen in SUWI-plan.

* Uit de WAO-premiegelden een budget voor sociale activering vrijmaken, opdat men eens per 5 jaar daarvoor in aanmerking komt.
* Het persoonsgebonden budget/rugzak voor de cliënten aan wie geen reïntegratie traject wordt aangeboden.


3. CWI

* Het huidige concept SWI als samenwerkingsmodel moet verder uitgebouwd worden, het onderbrengen van de publieke taak van Arbeidsvoorziening daarbinnen is onmisbaar.

* De centrumgemeenten moeten zwaardere zeggenschap hebben/krijgen over het bedrijfsverzamelgebouw.

* De inzet van dienstverlening en zorg (schuldhulp, sociale activering)moet aan CWI gekoppeld blijven.


4. Regionaal platform

* Het LIWI mag mensen voordragen. De bij wet aan te wijzen 15-18 centrumgemeenten zijn de organisator.

* Het wettelijke inbedden van het regionale platform arbeidsmarkt en werkgelegenheid moet een financiële basis krijgen.

werkgelegenheid moet een financiële basis krijgen.


5. Arbeidsvoorziening

* We stemmen voorlopig in met het splitsen van arbeidsvoorziening in een publiek deel in CWI en een privaatdeel dat in concurrentie op de markt gaat werken.

* De voorgenomen afschaffing van de gedwongen winkelnering bij Arbeidsvoorziening moet worden doorgezet. Het plan vraagt nadere uitwerking en inzicht. Zorgvuldigheid betekent of fasering of exploitatie garanties. De optie is dat het in eerste instantie zal gaan om een instelling waarvan de overheid het eigendom behoudt.

* Een zorg is er of bij recessie voldoende infrastructuur is over gebleven om met name de moeilijk bemiddelbare aan de slag te helpen. Welke garanties komen er dat de infrastructuur juist voor die groepen in stand blijft?

* We stemmen in met het vooralsnog onderbrengen van de vakopleidingen in het reïntegratiebedrijf Arbeidsvoorziening.


6. Uvi's

* We wijzen de voorgestelde constructie van de uvi's af.
* Het loodsmodel lijkt in zijn uitwerking een niet gelukkige constructie te zijn. Integrale gevalsbehandeling heeft de voorkeur.
* Op dit moment afzien van verkoop van UVI's. Wel verder het opdrachtgeverschap - opdrachtnemerschap verkennen. Zowel overdracht taken Lisv als de reintegratietaak.


7. LIWI/CWI
Wij vinden het belangrijk dat sociale partners medeverantwoordelijk blijven voor het CWI?


8. Toezicht
De condities waaraan het toezicht en verantwoordelijkheidsrelatie naar de minister moeten voldoen zullen scherper vastgesteld moeten worden.


9. Persoonsgegevens.
Ongeoorloofd gebruik en misbruik van persoonsgegevens moet scherp bewaakt worden. Een sluitende controle is van belang. Een convenant is onvoldoende. Specifieke regels moeten wettelijk vastgelegd worden.

10. Reïntegratie

* We stemmen in met de marktwerking rond reïntegratie. Wij willen wel bescherming tegen afromen en het inzetten van publiek geld waar bescherming van de overheid nodig is (grootste afstand tot arbeidsmarkt).
* Als opdrachtgevers voor reïntegratie zouden ook sector- of bedrijfstaksgewijs de sociale partners kunnen optreden (splitsen opdrachtgeverschap premie-inning / uitkeringsverzorging en reïntegratie).

11. Preventie
De rol van de Arbodiensten, de verzekeraars en werkgevers bij het voorkomen van instroom in de WAO en daarmee preventie en vroege reïntegratie moet een onlosmakelijk onderdeel vormen van het SUWI-plan

12. Markt en prikkels

* Markten moeten scherper gedefinieerd worden en van een sluitend stelsel van prikkels, incentives en randvoorwaarden worden voorzien.
* Garanties zijn nodig om het wisselen van UVI beter mogelijk te maken. Dat kan er toe leiden dat de IT-architectuur centraal wordt voorgeschreven.
* Er zijn meer prikkels op de WW nodig, daar waar sprake is van lastenverschuiving van sociale partners naar de overheid: bijvoorbeeld een malus aan het einde WW naar Abw. Premiedifferentiatie per bedrijfstak kan ook een instrument zijn.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie