Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W Eindhoven akkoord met Stedelijk Ontwikkelingsprogramma

Datum nieuwsfeit: 21-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Persbericht: 21 juni 1999, no 41.

'In het licht van de toekomst'

B&w akkoord met Stedelijk Ontwikkelingsprogramma 1999-2003

Het college van b&w is akkoord met het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma 1999-2003. Dit programma is een vertaling van de speerpunten uit de stadsvisie 2010 naar programmadoelstellingen voor de komende vier jaar. Hierin staat hoe Eindhoven zich nadrukkelijker zal profileren als innovatief kenniscentrum, hoe het centrum zich ontwikkelt tot een aantrekkelijk stadshart, hoe er wordt gewerkt aan de versteviging van de sociale samenhang op stedelijk en wijkniveau en tot slot hoe het gemeentebestuur een grotere effectiviteit wil bereiken. Ook is er aandacht voor een gebiedsgerichte aanpak. Het Stedelijk Ontwikkelingspro gramma markeert een nieuwe fase in het Grotestedenbeleid.

Samenwerkingsovereenkomsten

In Eindhoven staat het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma op vier pijlers: een economische, een ruimtelijke, een sociale en een bestuurlijke. De programma-onderdelen zijn in samenhang gebracht. Dit betekent dat er, waar mogelijk, meerdere doelen worden gediend. Het college steekt veel energie in het afstemmen van het programma met partners in de stad en hoopt tot samenwerkingsovereenkomsten te komen.

Het hele proces, van Stadsvisie 2010 tot het eerste Stedelijk Ontwikkelingsprogramma, kenmerkt zich door de interactieve werkwijze. Naast intensieve consultatieronden zijn er uitgebreide sterkte/zwakte-analyses gemaakt. De komende week spreken de raadscommissies SEZ, SOB, MO en GSB/V&V informerend over het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma. De commissie GSB/V&V brengt in haar vergadering van 5 juli a.s. een advies uit aan het college van b&w. In september stelt de Raad het document definitief vast. In het navolgende overzicht is te zien wat de financiële behoefte is van het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma op jaarbasis. Het verschil tus- sen deze behoefte en de tot dusverre geïnventariseerde middelen hoopt het college te verkleinen in de financële onderhandelingen met het Rijk en de Provincie en door betrokkenheid te mobiliseren bij private en maatschappelijke partners in de stad.

Letter of Intent

In rondetafelgesprekken, werkconferenties en in de vijf IMPULS-themagroepen is de bereidheid tot coproductie en cofinanciering getoetst. De komende maanden wordt deze concreet gemaakt met partners door het opstellen van een zogenoemde Letter of Intent. Hierin spreken de ondertekenaars en het college van b&w af welke inspanning zij verrichten ter realisering van de programmadoelstel lingen.

Eind dit jaar zal er tot slot als resultaat van onderhandelingen met het Rijk, een convenant worden gesloten rond het Stedelijk Ontwikkelingsprogramma tot 2003. In 1995 sloot Eindhoven het eerste Grotestedenbeleid convenant, dat concreet werd in het programma Eindhoven Impuls 1 (1996- 1998). Na een zelfanalyse en externe visitatie van het Rijk is, in overleg met veel partijen, Eindhoven Impuls 2 (1998-2002) opgesteld. Het nieuwe kabinet en de grote steden spraken af dat er nadrukkelijker vanuit een stadsvisie en een programma moest worden gewerkt. In het zogenoemde doorstartconvenant (december 1998) is dit concreet gemaakt met de overeenkomst dat de grote steden werken aan een stadsvisie 2010 en een Stedelijk Ontwikkelingsprogramma voor de komende vier jaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie