Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over verkiezingen in Zuid-Afrika

Datum nieuwsfeit: 21-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Voorzitter van de

Tweede kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Sub-Sahara Afrika

Afdeling Zuidelijk Afrika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 21 juni 1999
Kenmerk 780/99
Blad 1
Bijlage(n) 1
Betreft Vragen van het lid Van Middelkoop (GPV)

over het tellen van de stemmen na verkiezingen

in Zuid-Afrika
C.c. -

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer kamer d.d. 9 juni
1999 kenmerk 2989914270, waarbij gevoegd waren de door het lid Van Middelkoop overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag 1

Zijn bij de op 2 juni jl. in Zuid-Afrika gehouden nationale en regionale parlementaire verkiezingen bij het tellen van stemmen ernstige fouten gemaakt?

Antwoord

Voorzover mij bekend is er geen sprake geweest van ernstige fouten. Wel zijn er eerst verkeerd ingevoerde data in computers later weer gecorrigeerd.

Vraag 2

Was reeds voor het bekend worden van deze fouten door o.a. de leider van de waarnemersdelegatie van de Europese Unie verklaard dat de verkiezingen "vrij en eerlijk" waren verlopen?

Antwoord

Er was geen EU-waarnemersmissie. Wel hebben de leiders van de aanwezige AWEPA-delegatie en van de Commonwealth-afvaardiging op donderdag 3 juni verklaard dat, voorzover de delegaties hebben kunnen constateren, de verkiezingen in een vrije sfeer (afwezigheid van geweld en intimidatie, mogelijkheid om confidentieel te stemmen, eerlijk verloop van de tellingen in de stembureaus etc.) hadden plaatsgevonden.

Vraag 3

Waarop is het oordeel van de waarnemersdelegatie gebaseerd geweest? Beschikte zij ten tijde van het geven van haar oordeel over het verloop van de verkiezingen reeds over een door de Onafhankelijke Kiescommissie gefiatteerde definitieve verkiezingsuitslag?

Antwoord

In het algemeen is de verklaring van een waarnemersmissie niet afhankelijk van de definitieveuitslag. Een dergelijke missie ziet toe op het eerlijke en vrije verloop van de verkiezingen en doet daarover een uitspraak.

De definitieve uitslag van de verkiezingen in Zuid-Afrika is door de IEC op maandagavond 7 juni bekend gemaakt.

Vraag 4

Moet nu geconstateerd worden dat genoemde verklaring niet correct blijkt te zijn geweest en voorbarig is afgegeven?

Vraag 5

Wat is terzake uw oordeel over het functioneren van de delegatie? Bent u van mening dat het thans in de rede ligt het eerder gegeven oordeel te herzien en beschikt u over mogelijkheden zulks te bevorderen?

Antwoord

Voor zover kan worden nagegaan (op basis van bevindingen ambassadepersoneel, contacten met vertegenwoordigers van alle politieke partijen en met lokale en internationale waarnemers) heeft de waarnemersmissie terecht de indruk dat de verkiezingen vrij en eerlijk verlopen zijn. De politieke partijen in Zuid-Afrika zijn dezelfde mening toegedaan, aangezien geen enkele deelnemende partij een klacht bij de IEC heeft ingediend. Ik acht herziening van het eerder gegeven oordeel dus niet nodig.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie