Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissievoorstellen BNC

Datum nieuwsfeit: 21-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Algemene Commissie voor Europese Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Integratie Europa

Secretaris BNC/Impl.-/Art 169-overleg

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 21 juni 1999
Kenmerk DIE-402/99
Blad /1
Bijlage(n) 2
Betreft Informatievoorziening aan de Tweede Kamer inzake nieuwe Commissievoorstellen
C.c.

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij twee fiches aan te bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1. Witboek betreffende de modernisering van de regels inzake de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag (mededinging);


2. Mededeling 'Het werkgelegenheidsscheppend potentieel van het toerisme versterken - Follow-up van de conclusies en aanbevelingen van de Groep op hoog niveau inzake toerisme en werkgelegenheid'

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken


1. Witboek betreffende de modernisering van de regels inzake de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag

Nummer van het Commissiedocument: COM(99) 101 def.

Eerstverantwoordelijke Ministerie: EZ i.o.m. BZ, JUS, V&W, VWS

Behandelingstraject:

Reacties van de lidstaten dienen voor 30-9-99 bij de Commissie te worden aangeleverd. Behandeling zal plaatsvinden in de Industrie Raad.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

Het Witboek is een voorstel van de Commissie tot herziening van het Europese mededingingsrecht, zoals dit is neergelegd in de artikelen 85 en 86 EG-Verdrag (nu art. 81 en art. 82). De toepassing van artikel 85 lid 3 EG-Verdrag (waaronder verlening ontheffingen) behoort thans tot de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap. Onder het huidige regime moeten ondernemingen hun mededingingsbeperkende afspraken aanmelden, alvorens de Commissie op grond van art. 85 lid 3 EG-Verdrag een ontheffing kan verlenen. De nationale mededingingsautoriteiten en de civiele rechters hebben momenteel niet de mogelijkheid om art. 85 lid
3 EG-Verdrag toe te passen.

De voorgestelde hervorming houdt in dat het huidige aanmeldings- en ontheffingssysteem wordt afgeschaft en wordt vervangen door een verordening van de Raad, waarin wordt bepaald dat de uitzondering op het verbod van artikel 85 lid 3 EG-verdrag rechtstreeks toepasselijk is zonder voorafgaande beschikking van de Commissie. Artikel 85 EG-Verdrag in zijn geheel zou door de Commissie, de nationale mededingingsautoriteiten en de nationale rechterlijke instanties rechtstreeks kunnen worden toegepast, zoals dit nu reeds het geval is voor artikel 85 lid 1.

In het nieuwe systeem wordt nog steeds uitgegaan van een verbodsstelsel (artikel 85 lid 1 EG-Verdrag) dat verbiedt dat bedrijven mededingingsbeperkende afspraken maken (zoals prijsafspraken, afspraken over productievolume en het verdelen van markten), maar bestaat geen aanmeldings- en ontheffingssysteem meer. Bedrijven moeten zelf beoordelen of zij aan de voorwaarden van artikel
85 lid 3 voldoen.

Het voorstel van de Commissie beoogt een effectiever en efficiënter mededingingsbeleid mogelijk te maken. In plaats van de behandeling van alle ontheffingsverzoeken zal ambtshalve en op basis van klachten het verbod worden gehandhaafd. Op deze manier kan de Commissie haar energie steken in het opsporen van niet toelaatbare kartels die er echt toe doen. Daarbij wordt beoogd de administratieve lasten van het bedrijfsleven te verminderen.

Subsidiariteitstoets, deregulering:

In beginsel positief. De exclusieve bevoegdheid van de Commissie om art. 85 lid 3 EG-Verdrag te kunnen toepassen wordt gedecentraliseerd. Hierdoor kunnen de nationale mededingingsautoriteiten en de civiele rechters dit lid ook toepassen.

Wèl dienen er voldoende waarborgen voor uniformiteit te worden gecreëerd die voldoende recht doen aan de positie van de nationale mededingingsautoriteiten en de nationale rechters.

Nederlandse belangen

Nederland heeft belang bij een effectief en efficiënt Europees mededingingsbeleid, waarbij rechtszekerheid en uniformiteit binnen de Europese Unie gewaarborgd moeten worden. Hierbij dient rekent te worden gehouden met de (administratieve) lasten voor het bedrijfsleven, maar ook de positie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Nederlandse rechters.

blad 2 fiche "Witboek toepassing artt 85 en 86 EG-Verdrag"

Consequenties voor EG-begroting in EURO per jaar:

N.v.t.

Consequenties voor de nationale regelgeving en beleid c.q. decentrale overheden

Aanpassingen nodig in de Nederlandse mededingingswetgeving, voorzover het verwijzing naar het EG-recht betreft.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure:

In dit stadium is geen formele betrokkenheid van het EP voorzien. Pas wanneer het voorstel voor de verordening in procedure wordt gebracht zal het EP worden geraadpleegd (art. 83, ex art. 87 EG).2. Mededeling 'Het werkgelegenheidsscheppend potentieel van het toerisme versterken - Follow-up van de conclusies en aanbevelingen van de Groep op hoog niveau inzake toerisme en werkgelegenheid'

Nummer van het Commissiedocument: COM(1999) 205 def.

Eerstverantwoordelijke Ministerie: EZ i.o.m. SZW, FIN, BZ

Behandelingstraject:

Raadswerkgroep toerisme 11 mei, 21 mei 1999 - behandeling in de Interne Markt Raad van 21 juni a.s.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

Het document vormt de reactie van de Europese Commissie op het rapport van de zgn. High-level Group 'Het Europese toerisme, nieuwe partnerschappen voor werkgelegenheid', bestaande uit sectordeskundigen van de verschillende lidstaten. De High-level Group heeft destijds aanbevelingen opgesteld voor de Europese Commissie, de lidstaten en de toeristische sector, om via communautaire ontwikkeling van het toerisme in Europa de werkgelegenheid een belangrijke impuls te geven. (De werkgelegenheid in de toeristische sector groeit gemiddeld met 4% per jaar, waarmee toerisme dus inderdaad een belangrijke banenmotor is).

Het onderhavige voorstel noemt als doelstellingen:


- toerisme als belangrijke sector voor de werkgelegenheid de politieke aandacht geven die het verdient;


- het versterken van de concurrentiepositie van het Europese toerisme door het ontwikkelen van een adequaat communautair kader waarbinnen toerisme zich verder kan ontwikkelen.

Hoewel het document de wenselijkheid van een toeristisch programma nog wel noemt, is daar inmiddels van afgezien nadat meerdere lidstaten, waaronder Nederland, dit enkele jaren lang hebben geblokkeerd. De Commissie beoogt thans een werkkader op te stellen in samenwerking met de lidstaten. Hierbij zal het betrokken DG XXIII interventiebeleid gaan voeren op het gebied van toerisme bij de Commissie (overige DG's) en andere internationale organisaties. De voorstellen hebben vooral betrekking op:


- betere samenwerking met de lidstaten en tussen de lidstaten onderling;


- een betere informatievoorziening met en naar de lidstaten;


- het gebruik van nieuwe technologie om contacten uit te breiden (Europees online-waarnemingsnetwerk).

In tegenstelling tot eerdere voorstellen wordt hiervoor geen apart budget gevraagd omdat e.e.a. binnen de administratieve begroting kan worden uitgevoerd.

Subsidiariteitstoets, deregulering:

Postitief. De Commissie doet voorstellen op basis van art. 308 (ex
235) jo. art. 3 sub t EG. Opgemerkt moet worden dat een meerderheid van de lidstaten, waaronder Nederland, tot nog toe altijd heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan actie op communautair niveau. De strekking van het huidige voorstel is echter dusdanig beperkt (vooral gericht op informatievoorziening, geen financiële consequenties) dat met hetinitiatief kan worden ingestemd.

Nederlandse belangen

Indien DG XXIII de voorstellen concreet kan invullen betekent dit een stap in de goede richting om de situatie zoals deze tot nu toe bestond (patstelling tussen de noordelijke en zuidelijke lidstaten) te doorbreken. Voor zover er sprake is van een uitgesproken werkgelegenheidsbeleid, wordt dit uitgangspunt door Nederland niet gedeeld. In plaats van een actieve, regulerende overheid is Nederland er voorstander van om zoveel mogelijk aan de sector zelf over te laten en zou de nadruk op het verhogen van de concurrentiekracht van de sector moeten liggen.

blad 2 fiche "Toerisme en werkgelegenheid"

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar):

N.v.t., de Commissie, DG XXIII, stelt e.e.a. binnen de administratieve begroting te kunnen uitvoeren.

Consequenties voor de nationale regelgeving en beleid c.q. decentrale overheden

Geen

Rol EP in de besluitvormingsprocedure:

N.v.t.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...