Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring EU over regeling Westelijke Sahara

Datum nieuwsfeit: 21-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Western Sahara - Declaration by the Presidency on behalf of the European Union

CFSP Presidency Statement: Brussels (21-06-1999) - Nr. 9402/99 (Presse 199) - CFSP : 63/99


Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de Westelijke Sahara

De Europese Unie bevestigt haar volle steun aan het door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voorgestelde plan voor de uitvoering van de regeling voor de Westelijke Sahara, dat tot doel heeft een vrij, eerlijk en onpartijdig referendum te houden, waardoor het zelfbeschikkingsrecht van het volk van de Westelijke Sahara wordt verwezenlijkt.

De Europese Unie verwelkomt de akkoorden die na zes maanden van intensieve besprekingen over de voorstellen van de secretaris-generaal zijn bereikt met betrekking tot de verdere stappen om uitvoering te geven aan de regeling. De lidstaten van de Europese Unie hopen dat de voorstellen nu, zonder verder uitstel kunnen worden uitgevoerd binnen de termijnen die de secretaris-generaal in zijn verslag van 28 april heeft gesteld. In dit verband wenst de Europese Unie uiting te geven aan haar stellige verwachting dat in geval van hoger beroep zowel de operationele richtsnoeren als het voorlopige schema voor de uitvoering van de regeling zullen worden nageleefd.

De Europese Unie roept beide partijen op tot volledige samenwerking zolang de kiezerslijsten worden samengesteld en de beroepsprocedure loopt.

Zij betuigt haar onverdeelde steun aan de pas benoemde speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor de Westelijke Sahara, ambassadeur Eagleton, aan de nieuwe plaatsvervangende speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal, de heer Robert Kinloch, en

aan de nieuwe voorzitter van de Commissie voor de samenstelling van de kiezerslijsten, de heer Eduardo Vetere. Zij wenst bij deze gelegenheid haar waardering uit te spreken voor de niet aflatende inspanningen van de heer Kinloch voor de verdere ligitimatie van de kiezers.

De Europese Unie onderstreept dat de terugkeer van de vluchtelingen, in overeenstemming met de beginselen van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen, een cruciaal onderdeel van de regeling is. Zij is dan ook ingenomen met de besprekingen die beide partijen thans met de UNHCR voeren en hoopt dat dit overleg spoedig moge leiden tot een schikking op grond waarvan de nodige maatregelen voor de terugkeer van de vluchtelingen kunnen worden getroffen.

De Europese Unie neemt deze gelegenheid te baat om nogmaals te verzoeken dat aanbevelingen voor vertrouwenwekkende maatregelen worden opgesteld. In dit verband wenst zij voorts te wijzen op de benarde omstandigheden waarin de krijgsgevangenen blijven verkeren, vooral zij die dringend behoefte hebben aan medische verzorging. De Europese Unie spreekt de hoop uit dat alle betrokken partijen zich tot het uiterste zullen inspannen om in de nabije toekomst een regeling te vinden voor dit humanitaire vraagstuk en zij bevestigt de bemoeienis in dit verband van het Internationaal Comité van het Rode Kruis geheel en al te ondersteunen.

______________


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie