Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 22-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
22 juni 1999
De leden van de raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 10 juni 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn ruimtelijke ordening welke op 22 juni 1999 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
Th. Dekker, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:

1 Opening en algemene inspraakronde
2 Verslag van de vergadering van 17 mei 1999
3 Ingekomen stukken en mededelingen
a. Machtiging door BenW van de manager Stichting Zorgloket West- Friesland voor advisering over indicatie voor zorg- en aanleunwoningen in
Enkhuizen
b. enquête van PvdA jongeren West-Friesland over regionaal jongerenbeleid
ter opsporing van hiaten
c. jaarverslagen 1997/1998 van Anti Discriminatie Buro Noord Holland Noord
d. brief van Pacifistisch Socialistische Partij ’92 over raadsvoorstel "Voor-
bereidingsbesluit Gerard Brandtweg 3-zendmast bij brandweergarage" met collegestandpunt om niet tot herbehandeling voorstel over te gaan

4 Bouwplannen waarvoor vrijstelling van bestemmingsplan vereist is a. A.J.P. Koekebier, verbouw Groene Kruisgebouw Westerstraat 84-86 tot Grand café en 3 woonappartementen
b. Gosse v.d. Veen Fish, bedrijfsgebouw aan Trompet (Schepenwijk) c. Slijkhuis Vastgoed, 9 woningen met garages en praktijkruimten aan ’t Hemeltje (locatie boer Groen)
d. gemeente Enkhuizen, materieelloods en beheerderkantoor op de gemeentelijke begraafplaats nabij het Emmaplein 5 Diverse voorbereidingsbesluiten
Emmaplein, Kwakerspad 2, ’t Hemeltje en Spoorstraat 10

77
6 Fusie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

86
7 Aanleg speelvoorzieningen voor Op=Op jongeren

88
8 Verdeelbesluit Woninggebonden Subsidies 1999 en toepassing Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor bouwplan Kwakerspad

82
9 Grondverkoop aan het Kwakerspad aan de Woningbouwvereniging Enkhuizen

72
10 Patrimonium, waaronder motie van CDA-fractie 11 Kade Wierdijk
12 Intrekking verordening beheerscommissie wijkcentrum De Witte Duif

87
13 Percentageregeling Fonds Beeldende Kunst

70
14 Jaarrekening 1998

85
15 Rondvraag
16 Sluiting

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie