Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brede maatschappelijke discussie over toekomst van Neede

Datum nieuwsfeit: 22-06-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
gemeente Neede
persbericht

Nummer 578, maandag 14 juni 1999
Voorlichting gemeentehuis
H.A. van Faassen, telefoon (0545) 28 88 54

Brede maatschappelijke discussie over toekomst van Neede begint op 22 juni in cafi-restaurant t Haantje

Op dinsdag 22 juni start de discussie over de toekomst van Neede. Om 20.00 uur begint op die dag een openbare discussiebijeenkomst in cafi-restaurant t Haantje aan de Borculoseweg in Neede. Met de bekende Needenaar Ben Olminkhof als gespreksleider wordt van gedachten gewisseld over de themas leefbaarheid, werkgelegenheid, winkel- en centrumvoorzieningen, sociale infrastructuur en voorzieningen, toerisme en plattelandsvernieuwing. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor persoonlijk ruim honderd Needse verenigingen en instellingen uitgenodigd en hen een exemplaar van de discussienota Neede pakt de draad op gestuurd. Maar naast deze organisaties zijn ook andere inwoners van Neede natuurlijk van harte welkom.

Discussienota Neede pakt de draad op ook op internet

De discussienota vormt de basis van de discussie. Een exemplaar van de nota is gratis verkrijgbaar in het gemeentehuis. De tekst van de discussienota staat ook op de internet-website www.neede.nl. Reacties kunnen eveneens via internet gegeven worden door een e-mailtje naar het gemeentehuis te sturen ((gemeentehuis@neede.nl)).

Zelfstandige gemeente

Bij het raadsbesluit om definitief af te zien van een vrijwillige fusie met de gemeente Haaksbergen werd een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen het initiatief te nemen tot een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van Neede. Hierbij moeten nadrukkelijk de burgers van Neede worden betrokken. Op basis hiervan moet er een toekomstvisie op een zelfstandige gemeente Neede komen. De discussie start dus volgende week dinsdag in 't Haantje. Daarna volgen nog verscheidene discussiebijeenkomsten binnen allerlei geledingen van de samenleving.

Prioriteiten stellen

Burgemeester en wethouders hebben geprobeerd om beknopt en concreet de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid in de komende jaren aan te geven. Een realistische kijk op de ontwikkelingsmogelijkheden is daarbij het uitgangspunt. Haalbare acties in plaats van hoogdravende doelstellingen. Ambities zijn er genoeg en aan wensen en plannen voor Neede heeft het nooit ontbroken. Maar er moet samenhang in deze plannen gebracht worden en de uitvoering moet meer planmatig, zodat er van een realistische prioriteitsstelling kan worden gesproken.

creatief

Het bestaande beleid van rijk en provincie wordt als uitgangspunt genomen. Ruimtelijk betekent dat hooguit een beperkte ontwikkeling voor eigen inwoners en bedrijven. Neede is immers geen groeigemeente. Het creatief benutten van de mogelijkheden zien burgemeester en wethouders als opgave. Verder ligt de uitdaging voor het gemeentebestuur, de burgers, de bedrijven en de maatschappelijke organisaties vooral in het creatief en zorgzaam beheren en vernieuwen van het bestaande. En dan wordt gedoeld op de woon- en leefomgeving, de voorzieningen en de werkgelegenheid. De aandachtsgebieden waarvan de komende jaren grote ontwikkelingen worden verwacht zijn: de plattelandsvernieuwing en recreatie & toerisme. Een heropleving van de discussie over herindeling is ongewenst. Samenwerking met buurgemeenten staat vanzelfsprekend wel op de agenda. Om toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen aan te kunnen moet Neede niet te veel alleen staan. Het onderwerp herindeling is geen taboe. Eventuele externe initiatieven worden positief benaderd. Feit is wel dat herindelingsprocessen vele jaren duren en verlammend kunnen werken op het functioneren van gemeenten en maatschappelijke organisaties. Neede wil dit risico niet lopen. Na het stopzetten van het fusietraject met de gemeente Haaksbergen pakt Neede de draad op. "Neede pakt de draad op" is daarom ook het motto van de discussienota voor de toekomstvisie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie