Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer samenwerking in milieuhandhaving Overijssel

Datum nieuwsfeit: 22-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Zwolle, 22 juni 1999

Bestuursovereenkomst ondertekend

MEER SAMENWERKING OP TERREIN MILIEUHANDHAVING

Vandaag is in het provinciehuis de bestuursovereenkomst ‘Samenwerking Milieuhandhaving Overijssel’ ondertekend door vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie, waterschappen, gemeenten, provincie, inspectie Milieuhygiëne, Algemene Inspectiedienst, Douane, Staatstoezicht op de Mijnen en Rijkswaterstaat. Deze partijen hebben afgesproken om nauwer samen te werken op het terrein van de milieuhandhaving. De samenwerking krijgt vorm door de oprichting van zogeheten servicepunten handhaving en een betere afstemming tussen bestuurs- en strafrechtelijk optreden en een gezamenlijke handhavingsstrategie. Ook worden een aantal projecten in gang gezet. Concreet gaat het hierbij om het zogeheten ketenbeheer, een inventarisatie van potentiële risicobedrijven en gebiedsgerichte handhaving. Met de uitvoering van de projecten is in totaal een bedrag van f. 700.000,-- gemoeid. Het rijk financiert 50%. De Overijsselse handhavingsinstanties financieren de overige 50%. Samenwerking op het terrein van milieuhandhaving is op zich niet nieuw voor Overijssel. Tot nu toe werd er echter vooral op ad hoc basis samengewerkt. Partijen hebben vandaag afgesproken om de samenwerking meer body te geven. Verwacht wordt dat er hierdoor efficiënter en effectiever gecontroleerd kan worden. Overijssel heeft daarbij gekozen voor een praktische en concrete aanpak. De intenties uit de bestuursovereenkomst worden meteen uitgewerkt via een projectenprogramma onder het motto ‘learning by doing’. De eerste projecten zijn reeds gestart. Voor de Overijsselse projectmatige aanpak is in Nederland veel belangstelling, o.a. van het Ministerie van Justitie dat heeft aangegeven te willen meedraaien in en te leren van de projecten.

De belangrijkste punten uit de besuursovereenkomst ‘Samenwerking Milieuhandhaving Overijssel’:

Handhavingsstrategie

Nadere afstemming tussen het bestuursrechtelijk en het strafrechtelijk optreden moet resulteren in een uniforme handhavingsstrategie. Een stappenplan moet duidelijk maken welke instantie wanneer en in welk geval optreedt. Openbaar Ministerie, politie en bestuur geven hieraan op lokaal niveau nadere invulling.

Servicepunten

Twee servicepunten handhaving (één per politieregio) ondersteunen de handhavingsacties van de instanties, zorgen voor kennisoverdracht en staan borg voor informatie-uitwisseling. De servicepunten zijn naar verwachting in het najaar van 1999 operationeel.

Ketentoezicht

Ketentoezicht speelt bijvoorbeeld een rol bij de verwijdering van verontreinigde grond. Zo'n partij grond doorloopt verschillende stappen zoals afgraven, transport, opslag en eindverwerking. De verantwoordelijke handhavingsinstantie verandert per stap. Informatie-uitwisseling en afspraken zijn van belang om te voorkomen dat de laatste schakel geconfronteerd wordt met een ernstig milieuprobleem.

Risicobedrijven

De handhavingsinstanties gaan de potentiële risicobedrijven in kaart brengen. Risicobedrijven kenmerken zich door bijvoorbeeld een hoog milieurisico, regelmatige klachtenmelding of een slechte relatie met het bevoegd gezag. Bij deze bedrijven is een gezamenlijke aanpak vereist, alleen al door het feit dat er vaak meerdere instanties verantwoordelijk zijn voor de handhaving.

Gebiedsgerichte handhaving

Er zijn binnen Overijssel gebieden waar een bijzonder beschermingsniveau verlangd wordt, bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden. Vaak zijn in deze gebieden meerdere handhavingsinstanties actief. Door samenwerking tussen de instanties en via afspraken is het mogelijk om dat beschermingsniveau te halen. In het grondwaterbeschermingsgebied 'Engelse Werk' is er bijvoorbeeld een calamiteitenregeling opgesteld, vindt de surveillance gecoördineerd plaats en wordt er samengewerkt bij complexe inrichtingen.

Organisatie

Aanleiding voor de bestuursovereenkomst is de 'augustusbrief': het verzoek van de ministers van Verkeer en Waterstaat, Justitie en VROM om de regionale handhavingssamenwerking meer inhoud te geven. De afspraken tussen de handhavingsinstanties worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Eindverantwoordelijke voor de Overijsselse bestuursovereenkomst en de implementatie daarvan is het Bestuurlijk Provinciaal Handhavingsoverleg. Daarin zijn de Overijsselse handhavingsinstanties vertegenwoordig. De provincie Overijssel bekleedt het voorzitterschap.

Nadere informatie: Team Communicatie provincie Overijssel, Toon Schuiling, telefoon 038 425 23 12 of 06 53 37 58 92.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie