Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer beroepszaken Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing

Datum nieuwsfeit: 23-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

C.R.V. STRAFRECHTSTOEPASSING

Meer beroepszaken C. R. v. Strafrechtstoepassing

Meer beroepszaken ingekomen bij Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing

Het aantal ingekomen beroepszaken bij de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing is vorig jaar gestegen tot 2206. In het jaar daarvoor betrof het nog 1492 zaken. Het gaat hier vooral om gedetineerden en TBS-gestelden die het niet eens zijn met specifieke maatregelen tijdens hun detentieperiode en niet in het gelijk zijn gesteld door de beklagscommissie bij de betreffende inrichting. Zo meldt de Raad in het jaarverslag over 1998.

De Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing is ingesteld om de minister van Justitie te adviseren over de tenuitvoerlegging van sancties. Daarnaast houdt de Raad toezicht op de uitvoering van straffen en maatregelen en heeft daarbij ook een rechtsprekende functie ten aanzien van de gedetineerden en TBS-gestelden die bezwaar maken tegen maatregelen die worden genomen tijdens hun detentieperiode.

De meeste beroepszaken betreffen maatregelen die te maken hebben met de rechten van ingeslotenen, zoals bijvoorbeeld het intrekken van verlof en het niet kunnen verrichten van arbeid. In tien procent van de gevallen wordt de gedetineerde of TBS-gestelde alsnog in het gelijk gesteld. De grootste stijging is te zien bij de beroepscommissie voor TBS-gestelden waarbij klachten worden afgehandeld over bijvoorbeeld het niet tijdig overplaatsen naar een TBS-inrichting. Dit betreft over vorig jaar 90 beroepszaken.

De Raad is van mening dat het regime in de Nederlandse penitentiaire inrichtingen niet verder mag versoberen. Een verdere beperking van de op resocialisatie gerichte activiteiten draagt niet bij aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Verder vindt de Raad dat de versobering onaanvaardbare consequenties mee kan brengen ten aanzien van de beveiligingstaak van het personeel en voor de contacten tussen de ingeslotenen en het inrichtingspersoneel.

In het verslagjaar zijn 37 adviezen uitgebracht. De helft van de adviezen staat in het teken van uitvoeringsregelingen van de Beginselenwet verpleging tbs (Bvt) en van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Een jaar na inwerkingtreding van de Bvt waren nog niet alle uitvoeringsregelingen gereed: rechtspositioneel een weinig fraaie situatie! In de Pbw vormen de penitentiaire programma's een van de belangrijkste nieuwe punten.De Raad maakt bezwaar tegen de in de regeling neergelegde eis dat de inhoud van het programma een strafkarakter moet laten zien. De Raad acht het van essentieel belang dat er specifiek wordt gewerkt aan het verkrijgen van woning, werk, inkomen, en relaties.De Raad constateerde in 1998 dat de reclassering steeds meer het karakter krijgt van een organisatie voor uitvoering van bepaalde straffen en maatregelen. Opvang en begeleiding van de meer kansarme justitiabelen blijft echter onverkort nodig. De Raad wil de Minister adviseren de maatschappelijke organisaties die zich willen inspannen voor deze groep (financieel) te steunen in hun aktiviteiten.

23 jun 99 10:38

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie