Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 23-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Evaluatie 'Doe mee(r) 1998 : maatregelen bevordering gebruik bijzondere bijstand succes
In 1998 is een aantal maatregelen ingevoerd om het gebruik van de bijzondere bijstand te bevorderen. De eigen bijdrage van f 75,- werd met ingang van 1 januari afgeschaft. Daarnaast ontvingen alle cliënten van de dienst SOZAWE een vernieuwde brochure met daarbij een vereenvoudigd formulier voor het aanvragen van bijzondere bijstand. Ook de interne procedure werd aanzienlijk verkort. Het totale bedrag dat in 1998 aan bijzondere bijstand werd verstrekt bedroeg bijna 12 miljoen. Dat is een stijging ten opzichte van 1997 met 23%. Deze cijfers over 1998 staan in het evaluatierapport 'Doe Mee(r) in de stad dat het college van B&W heeft vastgesteld.
Het rapport geeft verder een gedetailleerd overzicht van de resultaten van de dienst SOZAWE op het gebied van uitstroom- bevordering (het ondersteunen en stimuleren van cliënten bij het vinden van werk), inkomensondersteuning en participatie.

Datum besluit: woensdag, 23 juni 1999
Nota: Evaluatie 'Doe meer in de stad 1998'

Rode klinkers en granietkeien voor herinrichting Radebinnensingel Het college stelt een bedrag van f 990.000,- beschikbaar voor de herinrichting van de Radebinnensingel en omgeving. Het gaat om het gedeelte van de binnenstad omsloten door de Rademarkt, Steentilstraat, Winschoterkade en Radesingel.
Dit gedeelte van de stad is vooral gericht op wonen en werken, vandaar dat wordt gekozen voor een andere steensoort dan de gele steentjes die in het centrum van de stad liggen (het zgn. kernwinkelgebied). Het voorstel is om voornamelijk rode klinkers en granietkeien te gebruiken. Een aantal straten behoudt een granietkeien rijbaan. Het asfalt rondom het politiebureau blijft.
De huidige rijrichtingen voor het verkeer blijven bestaan evenals het merendeel van de parkeerplaatsen. Daarnaast worden er enkele extra bomen aangeplant. De Radebinnensingel zal bovendien verlicht worden door middel van armaturen aan spandraden en op masten. Begin mei is er een inspraakavond geweest voor belanghebbenden waarbij opmerkingen werden gemaakt o.a. over plaatsing van fietsenrekken bij de studentenhuizen en ondergrondse huisvuilcontainers. Dit laatste is op langere termijn te realiseren.

Datum besluit: woensdag, 23 juni 1999
Nota: Herinrichting Radebinnensingel e.o.

Ecologisch beleid werpt vruchten af
Het college van B&W heeft vandaag de nota 'Natuurlijk Basismateriaal' vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad. De nota rapporteert over de verworvenheden van consequent stadsecologisch beleid. En constateert dat dit beleid Groningen op de kaart zet als stad waar iets bijzonders gedaan wordt met de natuur.
Het collegeprogramma van 1994-1998 had de ontwikkeling van de duurzame stad als thema. Daarin kreeg de ecologie een duidelijke plek. In de Stedelijke Ecologische Structuur werden alle waardevolle ecologische gebieden in kaart gebracht.
Het gaat met de natuur in de stad zelfs beter dan met de natuur in de buitengebieden. Zo zijn de steenmarter en aalscholver nieuw in de stad. Maar soorten die veel rust en ruimte nodig hebben dreigen ook in de stad te verdwijnen.
Om deze dreiging te verminderen wordt ingezet op variatie in stedelijke landschappen, diversiteit in het groen en ecologisch beheer. Voorbeelden daarvan zijn het Rabenhauptterrein, het Noorderplantsoen en de Piccardthof.
In de nabije toekomst gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van meer ecologische beheerplannen, naar de vergroting van de samenwerking met andere groenbeheerders in de stad (woningbouwcorporaties en bedrijven) en naar de verdere uitwerking van het beleid voor de ecologie in, onder en rond water in de gemeente.

Datum besluit: woensdag, 23 juni 1999
Nota: Evaluatie van vijf jaar stadsecologisch beleid

Een sluitende aanpak van fase-4 cliënten SOZAWE
De PvdA-fractie stelt in haar initiatiefvoorstel voor om fase-4 klanten van de dienst SOZAWE op gerichte manier aan werk te helpen. De afgelopen jaren is het uitstroom- en activeringsbeleid van de dienst SOZAWE met voorrang ingezet op cliënten in fase 2 en 3. Ook de fase 4 cliënten zullen in dit beleid worden meegenomen. Er zal gewerkt moeten worden naar een zoveel mogelijk 'sluitende aanpak' voor deze groep cliënten.
Dit houdt in dat iedere nieuwe werkloze (van 23 jaar en ouder) met een indeling in fase 2,3 of 4 uiterlijk aan het eind van het eerste uitkeringsjaar een werktraject krijgt aangeboden.
Gemeenten, uitvoeringsinstellingen en Arbeidsvoorziening krijgen hiervoor extra financiële middelen. Voor de trajectbemiddeling ontvangt de gemeente Groningen een bedrag van 2,8 miljoen gulden. Naar verwachting zullen er 4500 à 5000 extra trajecten nodig zijn voor de beoogde sluitende aanpak.
De activiteiten voor fase 4 cliënten krijgen nu al gestalte door onder andere het inzetten van het Bureau Kans en Partners aan het Werk (PahW) dat een eigen methodiek toepast voor deze groep cliënten.

Datum besluit: woensdag, 23 juni 1999
Nota: Initiatiefvoorstel PvdA 'De aanpak van fase-4 klanten'

Eén loket voor jongeren tussen schoolbank en werk
Het college van B&W wil één centraal loket opzetten voor jongeren tussen 15 en 23 jaar die niet op school zitten en niet aan het werk zijn. Vanuit dit Jongerenloket wordt alle benodigde dienstverlening aan de jongeren aangeboden op het gebied van scholing, werk, inkomen en zorg.
In Groningen zijn momenteel zeven organisaties die zich met deze dienstverlening bezighouden. Een belangrijk voordeel van het Jongerenloket is de zogeheten 'sluitende aanpak': alle jongeren uit de doelgroep worden nauwgezet gevolgd totdat zij bemiddeld zijn naar werk of scholing.
Met het instellen van één centraal Jongerenloket krijgt de werkloze jongere een eenduidige ingang naar de reguliere arbeidsmarkt. De gegevens hoeven nu maar één keer verstrekt te worden waardoor de jongere minder verwezen wordt naar andere instellingen. Elke jongere krijgt een eigen trajectbegeleider en daarmee één aanspreekpunt. Bovendien krijgt de jongere door de betere onderlinge afstemming van de deelnemende organisaties een individueel passend traject aangeboden.
Dit traject kan regulier of gesubsidieerd werk zijn, een werkervaringsplaats of scholing om een startkwalificatie te halen. Het streven is om het Jongerenloket per 1 januari 2000 te starten. Met de opzet van het Jongerenloket is een bedrag van ongeveer 4 ton gemoeid. Het geld hiervoor komt uit de begroting van Doe Mee(r) in de Stad. Het college verwacht wel dat de meer efficiënte werkwijze van het Jongerenloket zijn geld op termijn deels zal terugverdienen

Datum besluit: woensdag, 23 juni 1999
Nota: Jongerenloket

En verder heeft het college besloten...

* het privacyreglement 'Regionale Meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten regio Centraal Groningen' voorlopig vast te stellen. Dit reglement wordt ter instemming aan de overige gemeenten in de Regio Centraal Groningen voorgelegd.
* De 'Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften sociale zaken en werk 1998' te wijzigen en voor te leggen aan de raad.
* Het Groninger Indicatiebesluit vast te stellen en de uitvoering van dit besluit op te dragen aan de algemeen directeur van DSW Stadspark. Door een duidelijker omschrijving van de doelgroep voor de sociale werkvoorziening wil men komen tot een rechtvaardiger toewijzing van WSW-arbeidsplaatsen.

Datum besluit: woensdag, 23 juni 1999
Nota: geen

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 23 juni 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...