Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 23-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Kennisgevingen week 25

datum: week 25

Ingediende Bouwaanvragen

Burgemeester en Wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het uitbreiden van de woning Joubertstraat 14 (ontvangen 10 juni 1999);

-het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Wierbalg 1984 (ontvangen 10 juni 1999); -het uitbreiden van het schoolgebouw "De Meerpaal", Langevliet 81 (ontvangen 11 juni 1999);

-het uitbreiden van de woning Hagedoornstraat 1 (ontvangen 11 juni 1999); -het verbouwen en uitbreiden van de woning Zuidstraat 72 (ontvangen 11 juni 1999);

-het bouwen van 28 recreatiewoningen (fase 3B) op het recreatiepark Strandslag Julianadorp aan de Van Foreestweg/Zanddijk (ontvangen 11 juni 1999);

-het veranderen van de raamindeling van de woning (voorgevel beganegrond) Nachtegaalstraat 29 (ontvangen 11 juni 1999);
-het verbouwen van gebouw 51op de Oude Rijkswerf, Weststraat 1 (ontvangen 14 juni 1999);

-het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Praamstraat 69 (ontvangen 14 juni 1999);
-het uitbreiden van de verdieping van de woning Boterzwin 4409 (ontvangen 15 juni 1999);

-het bouwen van een woning Malzwin 2520 ontvangen (ontvangen 15 juni 1999);

-het herbouwen van de woning Binnenhaven 143 (ontvangen 16 juni 1999);


-het uitbreiden van de fietsenbergingen met een gemeenschappelijke fietsenberging bij het woongebouw "Maersdiep", Haringvlietweg (ontvangen 16 juni 1999);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning van de woning Molengracht 24 (ontvangen 16 juni 1999);

-het bouwen van een woning Zwanenbalg 1408 (ontvangen 17 juni 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en Wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Middelzand 3121;
-het bouwen van een berging achter de woning Van Leeuwenhoekstraat 27;


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Boterzwin 4508;
-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Keysers Plaet 1021;
-het bouwen van een garage aan de woning Vogelzand 2527;
-het plaatsen van een transformatorstation Langevliet 6.

Burgemeester en Wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:


-het verbouwen van de verdieping van de woning Gladiolenstraat 14;
-het uitbreiden van de garage bij de woning Vogelzand 4254;
-het bouwen van een berging bij het wijkcentrum "De Dintel";
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Molenstraat 148;
-het optrekken van de achtergevel van de woning;
-het bouwen van een dierenverblijf op het recreatiepark Strandslag Julianadorp;

-het veranderen van de voorgevel van de woning Middelzand 2404;
-het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak van de woning Doorzwin 3536;

-het plaatsen van een tuinhuisje bij de woning Dollardlaan 25;
-het herindelen van het bedrijfspand in 6 units Ambachtsweg 10;
-het uitbreiden van een zolder op de garage alsmede het bouwen van een serre aan de woning Boterzwin2113; -het bouwen van een fietsenberging bij de ambulancepost Schrijnwerkersweg 12;

-het verbouwen van een stolpboerderij Middenvliet 7.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Bugemeester en Wethouders hebben sloopvergunning verleend voor:


-het verwijderen van asbesthoudende kokers in de buitengevel van gebouw Meeuwennest 14B27-007 gelegen op het Nieuwe Haventerrein;
-het verwijderen van standleidingen uit de riolering van het toilet van de woningen van complex 58-58;

-het verwijderen van enkele- en dubbele beglazing, alsmede de beglazingskit als bevestigingsmiddel, van de woningen deel uitmakende van complex 54-54;

-verwijderen van een rioleringsafvoerbuis uit de keuken van de woning gelegen op het perceel Cornelis Ditostraat 57.

Kapvergunningen

Burgemeester en Wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:

.J. van Noord, Leeuwerikstraat 4, voor het kappen van een els in de achtertuin van Leeuwerikstraat 4.
De Milieudienst, voor het kappen van een populier op parkeerplaats achter Vlamingdwarsstraat 4 en 6. H. Scharloo, Soembastraat 9, voor het kappen van een berk in de voortuin van Soembastraat 9. IJ. Buter, L.J. Schoenstraat 16, voor het kappen van een eik in de achtertuin van L.J. Schoenstraat 16. P. Bromlewe, Sparrenstraat 44, voor het kappen van 8 coniferen in de achtertuin van Sparrenstraat 44.

U kunt uw zienswijzen over een van de vergunningen schriftelijk voor donderdag 1 juli 1999 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Burgemeester en Wethouders hebben een kapvergunning verleend aan: E. Schwartz, Treilerstraat 33, voor het kappen van een Curpresso cyparis 'Leylandii' in de achtertuin.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De stukken kunnen bij de Milieudienst worden ingezien. Verkeerszaken Burgemeester en Wethouders van Den Helder hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt aangelegd op de Polderweg, ter hoogte van het woongebouw "Goede Ree". De invalidenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat. Bezwaren tegen dit besluit kunt u tot 5 augustus 1999 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder. De stukken liggen vanaf vandaag tot 5 augustus 1999 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62, alhier, tijdens kantooruren van 08.00 uur tot 14.00 uur of op afspraak via nummer 671286.

GOEDGEKEURD BESTEMMINGSPLAN Bestemmingsplan Langevliet 34 (1997)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 18 mei 1999 het raadsbesluit van 17 december 1998 tot het vaststellen van bestemmingsplan Langevliet 34 (1997) goedgekeurd. Het goedgekeurde bestemmingsplan is gemaakt om de bestemming te regelen van een ter plaatse gevestigd verkooppunt voor motorbrandstoffen en van aansluitende gronden en gebouwen. Het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 25 juni 1999 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het stadhuis (afdeling Bouwen en Wonen, tweede etage) van 8.00 uur tot 14.00 uur. Gedurende die termijn kunnen degenen die eerder bezwaar hebben aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en verder alleen een belanghebbende, die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn bedenkingen tijdig bij Gedeputeerde Staten in te brengen, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

DEN HELDER, 24 juni 1999.
mr. M.K.M. Stegers, loco-burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: juni 23, 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie