Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ferd Crone (PvdA) : 'Juist nu investeren in de toekomst'

Datum nieuwsfeit: 23-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Ferd Crone tijdens debat over voorjaarsnota: ' Juist nu investeren in de toekomst'
23 juni 1999 PvdA-voorlichting

In 2000 zal de economische groei in Nederland voor het zevende achtereenvolgende jaar meer dan twee procent bedragen. Tijdens het debat over de Voorjaarsnota op woensdag 23 juni 1999 wees PvdA-kamerlid Crone er nog even fijntjes op dat VVD-minister Zalm van Financiën veel te voorbarig was toen hij in december vorig jaar flinke tegenvallers voorspelde. Voor 1999 wordt inmiddels een economische groei verwacht van 2,25%, waardoor juist meevallers in het verschiet liggen.

In de voorjaarsnota wordt de begroting 1999 voor de laatste maal bijgesteld. Tevens wordt de gelegenheid benut om vooruit te blikken naar 2000 en schoten voor de boeg te geven voor de kabinetsdiscussie over de Miljoenennota. PvdA-woordvoerder Ferd Crone vindt dat het juist nu de tijd is om te investeren in de toekomst. In zijn inbreng noemde hij specifiek de volgende punten:

1. De werkgelegenheid groeit hard door, de werkloosheid neemt af, zelfs de langdurige werkloosheid is in 4 jaar gehalveerd. Maar een krappere arbeidsmarkt betekent ook: moeilijker vervulbare vacatures. Wat gaat het Kabinet daaraan doen? Wat leverde het Voorjaarsoverleg op? Nieuwe impulsen voor scholing en onderwijs nodig, ook om de Nederlandse achterstand goed te maken. Speciaal gaat het om de internet-revolutie bij de mensen te brengen: de nota van Minister Jorritsma is er net; we zullen die kritisch bezien. Beangstigend zijn ook de aanzwellende tekorten aan leerkrachten op alle niveaus en de haperende invoering van computers in het onderwijs. Wil het Kabinet ons in de Miljoenennota inzicht geven of het vertrekken van de 'grijze prop', babyboom leraren uit het onderwijs financiële ruimte geeft? Kan de overheid concurrerend blijven op de arbeidsmarkt: is er voldoende loonruimte voor primaire loonontwikkeling maar zeker ook voor het aantrekkelijk maken door redelijke werkdruk, en secundaire voorwaarden?

2. Meer inzet is nodig voor betere afstemming van zorg en arbeid op elkaar, inclusief kinderopvang. Veel productiviteit komt nu niet tot zijn recht, vooral bij vrouwen, omdat we hier nog steeds een Europese achterstand hebben.

3. Bij meer economische groei krijg je meer mobiliteit, en ook milieuvervuiling en verpesting van de open ruimte en leefbaarheid. Tenzij steeds weer genvesteerd wordt in openbaar vervoer, beheerste automobiliteit, schone technologie.

4. De toenemende zorgbehoeften van de vergrijzende bevolking. Veel geld wordt uitgetrokken in het Regeerakkoord. Maar ook met de afspraak dat tegenvallers in de medicijnen en hulpmiddelen niet ten koste van aanpak wachtlijsten en handen aan het bed gaan. De medicijnentegenvaller wordt nu opgevangen uit vertraging bouwprogramma, wat natuurlijk alleen eenmalig kan zijn. We zien die Regeerakkoord-afspraak nu in gevaar komen. Kan de minister de garantie geven dat de Regeerakkoord-afspraak niet wordt uitgehold door nieuwe tegenvallers!

5. De koopkracht komt er door de hogere inflatie toch weer wat slechter af. De PvdA vraagt met voorrang aandacht voor lage- en middeninkomens met kinderen door de invoering van een belastingaftrek van 250 gulden per kind. Per 1 januari 2000 zou hier een belangrijke stap gezet kunnen worden mede in relatie tot de volgende vergroeningsstap waarvoor wij een reactie van de minister vragen.

Tenslotte noemde Crone nog een viertal punten die nu al concreet kunnen worden gemaakt:

1. het Kabinet trekt gelukkig al 85 mln. extra uit voor ongevallen- en rampenbestrijding: 35 mln. voor geneeskundige hulpverlening en 50 mln. voor de brandweer.
Dit laatste is echter volstrekt onvoldoende en verdient verdubbeling. Het gaat hier om veel vrijwillige brandweerlieden, die zelf veel investeren (soms zelf de eigen zaak even op slot doen als ze worden opgeroepen) en die er nu recht op hebben op hoognodige modernisering en professionele opleidingen en meer oefeningen.

2. De tarieven voor sociale advocaten blijven steeds verder achter. Natuurlijk bij de commerciële (die steeds minder 'pro deo' doen) maar ook bij die van instellingen als vakbonden. Om de uitstroom, en gebrek aan instroom van sociale advocaten een halt toe te roepen moet het uurtarief zo snel mogelijk naar 150,-- per uur. Daar willen we nu 60 mln. voor uittrekken.

3. Voor Kosovo en omringende Balkangebied is veel geld nodig. De wederopbouw moet internationaal, vooral Europees worden aangepakt. Niet zo zuinig als de Ecofin ministers, uit alleen de buitenlanduitgaven (categorie IV), maar uit onderuitputting uit andere begrotingen, uit het opvullen van de ruimte tussen werkelijke uitgaven en de perspektievennota, en wellicht zelfs het verhogen daarvan, al zal dat waarschijnlijk helemaal niet nodig zijn. Aanvullend bilateraal moet Nederland ook zijn bijdrage leveren, en zoals Premier Kok heeft gezegd dat is een Kabinetsbrede verantwoordelijkheid. De PvdA wil echter niet dat het ten koste gaat van lopende prioriteiten.

4. Tenslotte zij opgemerkt dat onze Fractie zich nog steeds verzet tegen de CBS-overplaatsing naar Voorburg en derhalve de verschuivingen binnen de EZ-begroting niet accepteert als invulling van bezuinigingen.

De volledige inbreng van Ferd Crone bij het debat over de voorjaarsnota

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie