Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpak illegale arbeid moeilijk door gebrekkige informatie

Datum nieuwsfeit: 23-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht Algemene Rekenkamer

Aanpak illegale arbeid moeilijk door gebrekkige informatie
23 juni 1999

De aanpak van illegale arbeid door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ernstig te lijden onder een gebrekkige informatievoorziening. De beleidsdirectie Arbeidsmarkt van het ministerie heeft geen samenhangend beeld van het aanbod van en de vraag naar illegale arbeid, de economische omvang en de arbeidsmarkteffecten. De meest recente schatting stamt uit 1993. De Arbeidsinspectie geeft aan de bewindspersonen veel informatie over de uitvoeringspraktijk, maar niet de gevraagde rapportages over risico’s en effecten van de handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen. De beleidsmatige en politieke aansturing wordt hierdoor bemoeilijkt. Dit staat in het rapport Aanpak illegale arbeid, dat de Algemene Rekenkamer vandaag publiceert.

Hoewel de Arbeidsinspectie veel heeft gedaan om de aanpak landelijk te uniformeren en systematiseren (met de invoering in 1998 van een zogenoemd cyclisch besturingsmodel), zijn strategische keuzes op basis van een risico-analyse nog nauwelijks mogelijk. Niet alleen kunnen daardoor ongewenste regionale verschillen in werkwijze bestaan, maar ook is er een kans dat bepaalde bedrijfstakken onevenredig veel aandacht krijgen en andere in het geheel niet. In de praktijk gaat veel aandacht uit naar horecabedrijven zoals Chinese restaurants en shoarmazaken. Daartegenover staat dat de Arbeidsinspectie samen met andere instanties ook enkele aansprekende successen heeft geboekt bij de aanpak van georganiseerde illegale arbeid in de tuinbouw.

Uit een steekproef van 100 dossiers van de Arbeidsinspectie, waarin het gaat om in totaal 263 illegale arbeiders, blijkt dat ruim de helft van deze arbeiders ook illegaal in Nederland verbleef. In 43% van de gevallen lukte het de Vreemdelingendienst om deze illegalen uit te zetten. De uitzetting van illegale Chinezen verloopt moeizaam, in 12% van de gevallen slaagde de uitzetting.

Verder blijkt uit het dossieronderzoek dat werknemers van de mogelijkheid om achteraf een marktconform loon te eisen van de werkgever zelden gebruik maken en dat de boetes voor werkgevers voor het in dienst hebben van een illegale arbeider meestal op de ondergrens van 2.000 gulden liggen.

Ook blijkt de financiele opbrengst van de gegevensuitwisseling tussen de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst uiterst beperkt te zijn. Uit een steekproef van 100 processen-verbaal blijkt dat het signaal van de Arbeidsinspectie over mogelijk zwart werken in zes gevallen leidde tot een naheffing of een boete (met een opbrengst van ruim 130.000 gulden). Over elf gevallen was ten tijde van het onderzoek nog geen beslissing genomen.

Volgens de minister van SZW is de conclusie van de Rekenkamer dat de aanpak ernstig te lijden heeft onder gebrekkige informatievoorziening onjuist. De Rekenkamer houdt naar zijn mening onvoldoende rekening met de aard van het probleem: het gaat om illegale praktijken waarop het zicht per definitie beperkt is. De minister verwijst hierbij naar het cyclische besturingsmodel van de Arbeidsinspectie. Hij stelt dat dit model hem in de toekomst in toenemende mate in staat zal stellen prioriteitskeuzes te baseren op trendmatige gegevens.

De Rekenkamer acht dit toekomstperspectief onzeker. De minister doet geen concrete toezeggingen over de vraag hoe en wanneer de informatie beschikbaar zal komen. Pas als die informatie er is, kan de minister en vervolgens de Tweede Kamer inzicht krijgen in de d0elmatigheid van de bestrijding van illegale arbeid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie