Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Standpunt CDA wijziging Wet Personenvervoer

Datum nieuwsfeit: 24-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Wijziging Wet Personenvervoer (Deregulering Taxivervoer) (240699)

Wijziging Wet Personenvervoer (Deregulering Taxivervoer) (240699)

Den Haag, 24-6-1999

Algemeen:
Het belang van de consument staat voorop bij de te wijzigen wet personenvervoer voor het taxiverkeer. Maar het belang van de consument vereist ook een gezonde, stabiele taxibranche waarin kwaliteit, service, efficiency en veiligheid gegarandeerd zijn. Marktwerking is daarbij mogelijk, mits met de belangen van de consument, maar ook van de ondernemer en de werknemers in het veld in voldoende mate rekening wordt gehouden. Doorgeschoten marktwerking kent alleen verliezers. De taxi is een belangrijk onderdeel van de totale vervoerketen. Het is vaak het sluitstuk in het voor- en natransport, maar ook steeds meer meestal over kortere afstanden- voor het privé-transport, een alternatief voor de eigen auto. De taxi levert op die wijze een bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid en de bereikbaarheid en tevens aan het terugdringen van congestie.

Opstelling CDA:
De CDA-fractie heeft in het verleden niet onwelwillend gestaan ten opzichte van deregulering van de taxibranche, mits met de belangen van de consumenten, de taxiondernemer en de werknemers voldoende rekening gehouden werd. Het CDA is ingenomen met het feit de regering het CDA-voorstel dat tijdelijke intrekking van een vergunning in de vorm van een schorsing heeft overgenomen. Zelfregulering is een belangrijk CDA-uitgangspunt. Zeker in een overgangsfase kan daarbij echter enige extra regulering noodzakelijk zijn in het belang van alle partijen. Negatieve ervaringen in het buitenland bewijzen de noodzaak daarvan. In de brief van de Minister van 9 juni j.l. geeft de Minister een wel zeer rooskleurige interpretatie van de buitenlandse ervaringen. Alle ervaringen zouden volgens de Minister de juistheid van het voorstel ondersteunen. De CDA-fractie laat die interpretatie geheel voor rekening van de Minister en wacht de ontwikkelingen af.

Overleg branche:
Het onderhavige voorstel is zeer ingrijpend voor de taxibranche. Het CDA betreurt dat het kabinet er niet in geslaagd is tot overeenstemming te komen met de circa 2.500 bedrijven met rond 25.000 taxichauffeurs. De belangen in de branche lopen nogal uiteen, zo is ons gebleken. Een status aparte voor sommige delen van het land, bijvoorbeeld de grote steden of Schiphol, is overigens niet aan te bevelen.
Het grootste deel van het taxivervoer vindt plaats buiten de kaders van de huidige wet in het zogenaamde contractvervoer, o.a. voor zieken, gehandicapten en in het onderwijs. Hier wordt op basis van scherpe calculatie en meestal Europese aanbesteding een contract afgesloten. Marktwerking en concurrentie zijn daarbij uitgangspunt. De ervaringen met deregulering in de Leidse regio zijn niet negatief, zo blijkt uit een evaluatie opgesteld door KPMG. Echter, bij een markt, gedomineerd door eigen rijders zal het concurrentiegedrag fors toenemen, zo luidt een conclusie. En voorts neemt de rentabiliteit van de bedrijven af en stijgt het serviceniveau door een toegenomen aantal taxis met meer werkgelegenheid. Tenslotte is er ook sprake van een minimum- en een maximumtarief. Welke conclusies verbindt de regering hieraan met betrekking tot dit wetsvoorstel?

Tarieven:
Het systeem van het particuliere taxivervoer wordt sterk geliberaliseerd. Daar is op zich niets op tegen, mits de bestaanszekerheid van de betrokken werknemers niet in onevenredige mate wordt aangetast. De regering stelt dan ook voor om niet onmiddellijk de tarieven geheel vrij te geven. In een overgangsfase is een maximumtarief aanbevelingswaardig. Daarmee gaat de regering overigens op de stoel van de ondernemer zitten. In de Nota naar aanleiding van het verslag gebruikt de regering precies deze zinsnede echter om het eventueel invoeren van een minimumtarief af te wijzen. Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) stelt echter zelf voor om één uniform tarief voor het hele land in te stellen. Over regulering gesproken. Zonder minimumtarief is het mogelijk dat veel nieuwe taxis verschijnen waarvan de chauffeurs een andere baan hebben en in deeltijd, namelijk op drukke tijden, de taxi-krenten uit de pap halen tegen afbraaktarieven. De reguliere taxibedrijven hebben dan het nakijken, wat niet de bedoeling van de wetgever is. Vandaar dat de CDA-fractie, mede naar aanleiding van het advies van het OPV (Overlegorgaan Personenvervoer) en het standpunt van de Raad van State, bepleit om in de overgangsfase naast een maximumtarief een minimumtarief vast te stellen. Liberalisering in combinatie met dreigende aantasting van de bestaanszekerheid van velen wordt daarmee voorkomen. Of vindt de regering het voorstel van KNV beter om tot wellicht tijdelijke- instelling van één tarief voor heel Nederland over te gaan, zoals hier en daar in het buitenland? De CDA-fractie zal hieromtrent een amendement indienen.

Capaciteitsbeleid:
Tegen de volledige afschaffing van het capaciteitsbeleid bestaat forse weerstand.
Vraag: wordt het besluit tot definitieve afschaffing van het capaciteitsbeleid na uiterlijk 4 jaar nog aan de Kamer voorgelegd? Zo nee, is het dan niet verstandig het voorstel van wet in die zin te wijzigen? Het CDA zal hieromtrent een amendement indienen.

Snorders:
Illegale taxivervoerders dienen fors bestreden te worden. De regering denkt daartoe in voldoende mate voorzorgsmaatregelen te hebben genomen. De CDA-fractie wacht het resultaat af. De duidelijke markering van de taxi door een apart taxi-kenteken, zoals de wetswijziging beoogt, is daarbij van groot belang. Van meet af aan zal dit dan ook aanwezig moeten zijn. Hoe is de stand van zaken op dit moment?

Financiële zaken:
Bij grotere openbare vervoersbedrijven is de taxigroep vaak slechts één van de onderdelen. Kan de Minister garanderen, dat het onmogelijk is dat er subsidiemiddelen van de ene bedrijfspoot naar de taxipoot verschoven worden? Zowel bij voorbereiding, uitvoering als overhead? Er mag volgen het CDA namelijk geen oneigenlijke concurrentie ten nadele van de solo-taxibedrijven ontstaan.
De CDA-fractie is bezorgd over de lastenverzwaring bij de start van het nieuwe taxi-regime. Boordcomputers, chauffeurspas enzovoort kosten geld. Vraag: Wordt bij de vaststelling van het maximumtarief hiermee rekening gehouden? De afschrijving van goodwill is mogelijk. Kan de afschrijving over een langere periode dan vier jaar uitgesmeerd worden? Hierover bestaat nog enige onduidelijkheid.

Medegebruik infrasructuur:
Het CDA ondersteunt het medegebruik van busbanen en andere voor openbaar vervoer bestemde voorzieningen. In de praktijk werkt het in sommige steden goed. De vraag is hoe dit geregeld kan worden in heel Nederland. De aanpassing van de taxi-standplaats ten gevolge van de invoering van de wetswijziging wordt op dit moment door IPO en VNG onderzocht. Hoe is de stand van zaken? In het kader van de lastenverlichting voor burgers kan het niet zo zijn dat gemeenten op korte termijn opgezadeld worden met hoge investeringen ten gevolge van deze wet. Binnen het normale onderhouds- en investeringsprogramma kan over een langere periode door gemeenten wel geïnvesteerd worden. En zolang dit niet mogelijk is kan het first-in-first-out-principe in de praktijk niet afgeschaft worden. Overigens: voor iedere taxi een ander tarief en dat ook nog aan de buitenkant gemarkeerd, opgesteld in visgraat-standplaatsen: het klinkt een beetje als een sprookje. Zeker op de korte termijn is dit niet haalbaar.

24-uurs bereikbaarheid:
Het is wenselijk zeer nauwgezet de vinger aan de pols te houden bij het treffen van maatregelen -via Amvb- om de 24-uursverplichting in te handhaven. Op de kortst mogelijke termijn dienen hiervoor maatregelen overwogen te worden.
Evaluatie na één jaar is te lang. Taxiver moet bij calamiteiten en bij andere knelsituaties op ieder moment van de dag en de nacht beschikbaar zijn. Het CDA wil in ieder geval de 24-uursverplichting handhaven en vraagt de regeringoverleg te voeren met het taxibedrijfsleven om met deugdelijke afspraken hieromtrent te komen. En voorts de Kamer op korte termijn hierover te informeren. Hiertoe zal ik een motie indienen.

Overige voorwaarden:
De chauffeurspas kan een belangrijk middel zijn bij de versterking van de taxibranche. Het KNV bepleit het opnemen van het sofinummer op deze chauffeurspas. Daarover lezen wij niets in de stukken van het departement. Is dit mogelijk, liefst van meet af aan? Het KNV onderschrijft de wenselijkheid van een bewijs van goed gedrag ten behoeve van de chauffeurspas. Tegelijk vraagt het KNV om een aanscherping van de voorwaarden middels een aanpassing van de Wet Justitiële Documentatie. Hoe is de stand van zaken hierbij? En hoe wordt er een relatie gelegd met tussentijds crimineel gedrag c.q. de justitiële registers indien chauffeurs ontoelaatbaar over de schreef gaan?

Het CDA wacht de antwoorden van de regering af. Verantwoorde marktwerking zal het CDA ondersteunen. Maar de belangen van de consument, maar ook van de taxi-ondernemingen en werknemers dienen daarbij in redelijkheid gegarandeerd te zijn.
Anders wordt het paard achter de taxi gespannen.

Kamerlid: Theo Stroeken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...