Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen Poverty Reduction project

Datum nieuwsfeit: 25-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Azië en Oceanië

Afdeling Oost-Azië

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 25 juni 1999
Kenmerk DAO/OA-99-377
Blad /1
Bijlage(n)
Betreft Antwoord op de vragen van het lid Karimi

over het Western Poverty Reduction Poverty project van de Wereld in China
C.c.

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 17 juni
1999, nr. 2989914670, waarbij gevoegd waren de door het kamerlid Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen heb ik de eer U, mede namens de minister van Financiën, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Evelien Herfkens

Antwoord van mevrouw Herfkens, minister van Ontwikkelingssamenwerking, mede namens de heer Zalm, minister van Financiën, op vragen van kamerlid mevrouw Karimi

Vraag 1

Hebt u kennis genomen van de inhoud van het Western Poverty Reduction Project van de WereldBank in Dulan, China en het artikel "World Bank plan irks Tibet Lobby" ?

Antwoord

Van beide heb ik kennis genomen.

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de kritiek van NGO's als zou het project :


- de transmigratiepolitiek van China ondersteunen waardoor grote groepen Chinezen verplaatst worden naar gebieden die traditioneel bewoond worden door Tibetanen en Mongolen;


- bijdragen aan de genadeklap aan de Tibetaanse culturele identiteit van de oorspronkelijke bewoners van de regio (een gebied dat oorspronkelijk wordt gerekend tot het grondgebied van Tibet);


- verbonden zijn met nabij gelegen, zeer grote werkkampen, waardoor het gevaar bestaat dat er voor het project gebruik gemaakt zal worden van deze gevangenkampen voor het leveren van goedkope arbeid;


- in strijd zijn met het vastgestelde beleid van de WereldBank op het gebied van etnische minderheden, milieudoelstellingen en gedwongen migratie.

Antwoord

Het Western Poverty Reduction Project bestaat uit drie deelprojecten en volgt op soortgelijke programma's, die reeds werden uitgevoerd in Zuidwest-China en Centraal-China. Het Qinghai project is een van de deelprojecten. Uit de projectbeschrijving blijkt dat het hier gaat om
58.000 mensen (deels Han-Chinees, deels Hui, Tibetanen en andere etnische minderheden) die binnen de provincie Qinghai (ca. 5 mln inwomers) naar een ca. 400 km westwaarts gelegen gebied verhuizen. Het betreft hier de allerarmsten (gemiddeld 220 USD per capita) die zich vrijwillig hebben aangemeld voor verhuizing. Zij leven thans in een geërodeerd berggebied met een hoge bevolkingsdruk en verhuizen vrijwillig naar een gebied, waar met behulp van irrigatie-technieken betere bestaans-mogelijkheden zijn. De helft van de huidige bewoners van het directe projectgebied (ca. 5.000) is van Mongoolse afkomst. De Tibetaanse herders (ca. 276) hebben garanties gekregen dat zij niet in hun leefwijze zullen worden bedreigd; hun activiteiten vinden 60 tot
120 km van hetprojectgebied plaats. De Chinese overheid heeft garanties verstrekt dat bij de uitvoering van dit project geen gebruik zal worden gemaakt van arbeid afkomstig van gevangenkampen. De Chinese overheid heeft tevens garanties verstrekt dat de autonome (Tibetaanse en Mongoolse) status van het projectgebied niet zal worden aangetast. Overigens hebben zes van de acht prefecturen in de provincie Qinghai een autonome status, op grond waarvan etnische minderheden speciale bescherming ten aanzien van het behoud van de culturele identiteit ontvangen (zoals scholing). Daarvan hebben er vijf een Tibetaanse autonome status.

Voor zover wij kunnen nagaan op grond van de nu beschikbare informatie veroorzaakt het project geen substantiële inbreuk op Wereldbankbeleid op het gebied van etnische minderheden en gedwongen migratie. De Wereldbank heeft wel nagelaten om bijtijds sociale en milieu-effectrapportages te publiceren. Verder is betwistbaar dat de Bank het project ingedeeld heeft in milieucategorie B in plaats van de zwaardere categorie A, die meer procedurele eisen stelt.

Ik ben van mening dat de kritiek van de NGO's op dit project onvoldoende gegrond is om het project op inhoudelijke aspecten af te keuren.

Vraag 3

Zal over dit project binnenkort, waarschijnlijk op 24 juni, een beslissing genomen zal worden door de Board of Executive Directors?

Antwoord

Het projectvoorstel stond geagendeerd voor 22 juni 1999, maar de behandeling werd op de dag zelf door de Raad van Bewindvoerders van de Wereldbank met 2 dagen uitgesteld.

Op 24 juni 1999 werd het project door de Raad van Bewindvoerders goedgekeurd.

Vraag 4

Zo ja, wat zal de stellingname worden van de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Wereldbank? Indien de kritiek van de NGO's terecht blijkt, bent u dan bereid de vertegenwoordiger tegen te laten stemmen? Indien de kritiek van de NGO's voldoende reden tot twijfel geeft over het project, bent u dan bereid de vertegenwoordiger te laten aandringen op nader onderzoek? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Verwijzend naar het antwoord op vraag 2. ben ik zoals aangegeven van mening dat de kritiek van de NGO's op ditproject onvoldoende gegrond is om het project op inhoudelijke aspecten af te keuren.

In de aanloopfase van dit project bestonden er bij verscheidene bewindvoerders, waaronder de Nederlandse, twijfels over de gevolgde procedure. Deze twijfel is in verscheidene vergaderingen met andere bewindvoerders en hun staf, met de staf en management van de Bank, alsmede met NGO's weggenomen. Daarnaast zijn er op het Departement informatieve gesprekken geweest met een vertegenwoordigster van de Dalai Lama en met de Chinese Ambassade in Den Haag.

Nederland heeft op grond van de projectmerites alsmede de expliciete bereidheid van de Chinese autoriteiten om nader onderzoek toe te staan en de omstandigheid dat met de uitvoering van het project eerst begonnen zal worden na behandeling van de bij het inspectiepanel van de Wereldbank binnengekomen klacht over het Qinghai-onderdeel van het project ingestemd met het project.

Wel is een krachtig signaal aan het management gegeven dat de vereiste procedures met de grootste zorgvuldigheid dienen te worden nageleefd.

Twee bewindvoerders stemden tegen het project, vier onthielden zich van stemming, alle andere bewindvoerders stemden voor.

Vraag 5

Wat voor bedragen zijn gemoeid met dit project? Voor hoeveel geld is de Wereldbank hierbij betrokken en om wat voor soort lening gaat het?

Antwoord

De totale kosten van het Western Poverty Reduction Project zijn geraamd op USD 311 miljoen. De Wereldbank draagt USD 160 miljoen aan het project bij, waarvan USD 100 miljoen concessioneel (IDA-lening) en USD 60 miljoen niet-concessioneel (IBRD-lening). Voor de provincie Qinghai gaat het om een lening van USD 40 miljoen (USD 26,7 miljoen IDA en 13,3 miljoen IBRD).

Vraag 6

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor 20 juni, opdat er eventueel nog gelegenheid is met de Kamer van gedachten te wisselen over dit project?

Antwoord

Een voorlopig antwoord is u op 18 juni jl. toegegaan, met kenmerk DAO/OA-99-356.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...