Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ondersteuning gemeenten bij uitvoering bijstand voorspoedig

Datum nieuwsfeit: 25-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Ondersteuning gemeenten bijstand

Nr. 99/119
25 juni 1999

Ondersteuning gemeenten bij uitvoering bijstand verloopt voorspoedig

De ondersteuning aan gemeenten bij het verbeteren van de uitvoering van de bijstand verloopt voorspoedig en begint haar vruchten af te werpen. Uit een externe evaluatie blijkt dat de zogenoemde Taskforce Kwaliteit Bijstand (TKB), die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het leven is geroepen, sinds 1997 doelgericht, voortvarend en creatief te werk is gegaan en door gemeenten over het algemeen wordt gewaardeerd om haar professionele begeleiding en advisering. Aangezien er onder gemeenten behoefte blijkt te bestaan aan verdere ondersteuning, worden de activiteiten van de Taskforce voortgezet en ondergebracht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Dit staat in een brief die minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met de brief is een evaluatierapport over de TKB meegestuurd, dat het Leidse onderzoekbureau Research voor Beleid in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft opgesteld.

De Taskforce Kwaliteit Bijstand is evenals haar voorganger, de LVO, opgericht om de gemeenten te helpen de uitvoering van de Algemene bijstandswet doelmatiger en efficiënter te maken. De activiteiten richten zich voornamelijk op het verbeteren van de interne organisatie en werkprocessen. Daarnaast houdt de TKB zich bezig met het ontwikkelen van instrumenten (zelfscan, standaard opzet voor interne controle, modellen voor samenwerking) waarmee de sociale diensten de kwaliteit van de uitvoering kunnen verhogen. Ook wordt er gewerkt aan projecten zoals de verbetering van fraudebestrijding en het opzetten van een systeem waarmee resultaten tussen gemeenten onderling kunnen worden vergeleken.

Uit de evaluatie komt naar voren dat de TKB in twee jaar tijd veel tot stand heeft gebracht. Gemeenten zijn over het algemeen te spreken over de deskundigheid en professionaliteit van de TKB. De adviseurs van de TKB geven er blijk van de sociale dienst, de interne processen en de omgeving waarin de sociale diensten moeten fungeren goed te kennen. Gemeenten zijn met name te spreken over de rol van de TKB als adviseur en klankbord. Sommige gemeenten plaatsen enkele kanttekeningen bij de producten en diensten van de TKB. Er wordt volgens hen (te veel) gewerkt met standaard producten die zijn toegesneden op met name de kleinere gemeenten. Daarnaast is de TKB naar hun mening vaak te druk bezet.

Het doel om de uitvoering te verbeteren lijkt volgens de onderzoekers in het algemeen te worden gerealiseerd. De TKB speelt verder ook een positieve rol in de relatie tussen sociale diensten en de Toezichthouder (Rijksconsulenten van het ministerie van SZW). Er wordt steeds meer gecommuniceerd in termen van kwaliteitsverhoging en advies en niet meer zozeer in termen van wettelijke normen en strafkortingen, aldus de onderzoekers.

Volgens de onderzoekers blijkt er onder de meeste gemeenten een duidelijke behoefte te zijn aan verdere dienstverlening van de TKB, terwijl de TKB een tijdelijke voorziening is. Minister De Vries wil daarom de activiteiten van de TKB overdragen aan de VNG, gezien ook de betrokkenheid van de VNG bij het gehele scala aan activiteiten op het gebied van het gemeentelijke sociale zekerheids- en arbeidsmarktbeleid. De VNG heeft zich hiertoe bereid verklaard. Ook de TKB heeft aangegeven graag hieraan mee te werken.

25 jun 99 11:14

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie