Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe werkgelegenheid Utrecht met Europese subsidie

Datum nieuwsfeit: 25-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
25 juni 1999

Gezamenlijk persbericht van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht
Realisatie Dick Brunahuis blijft op reservelijst staan NIEUWE WERKGELEGENHEID MET EUROPESE SUBSIDIE

Op 17 juni is de landelijke KONVER-stuurgroep onder voorzitterschap van het ministerie van Economische Zaken akkoord gegaan met een drietal voorstellen voor werkgelegenheidsprojecten die op voordracht van de provincie Utrecht zijn ingediend. Twee van deze projecten zijn voorbereid door de gemeente Utrecht. Het Europese KONVER-subsidieprogramma, waaruit de projecten worden gefinancierd, is bedoeld als compensatiemaatregel voor het verlies aan werkgelegenheid door de afnemende defensie-industrie. Beschikbaar om te worden ingezet in Utrecht, Zeist, Soest en De Bilt was vanaf de start van KONVER in 1995 een bedrag van 8,6 miljoen gulden. Met de nu toegekende projectvoorstellen is inmiddels het Utrechtse budget volledig besteed, omdat het KONVER-programma eind 99 afloopt.

Bedrijventerrein Overvecht-Noord Utrecht
Ten noorden van het bestaande bedrijventerrein Overvecht wordt een nieuw bedrijventerrein aangelegd op een locatie waar nu sportvelden liggen. Het KONVER-project richt zich op de noodzakelijke ontsluiting van dit bedrijventerrein. Deze ontsluiting is een dwingende voorwaarde om te kunnen voldoen aan de vraag naar bedrijfskavels. Het nieuwe terrein is 7 hectare groot en zal kavels bevatten van 500 tot 3000 m2. Het werkgelegenheidseffect bedraagt 1000 arbeidsplaatsen. In totaal is met dit project 13.6 miljoen gulden aan kosten gemoeid. De gemeente Utrecht en het Ministerie van Economische Zaken dragen financieel bij. Via de KONVER-regeling, waarvan de aanvraag is voorbereid door de gemeente Utrecht, wordt nu het resterende bedrag bijna 3 miljoen gulden beschikbaar gesteld.

Biomedische Incubator Uithof
In de Uithof wordt via een joint venture van de Universiteit Utrecht en het Utrechts Medisch Centrum een facilitair gebouw ("De Landtong") ontwikkeld voor startende ondernemingen in de biomedische sector. Op die manier kunnen zij uitgroeien tot lucratieve Life Sciences ondernemingen. De kosten van het gebouw neemt de universiteit voor zijn rekening, onder meer met behulp van een lening. Met name de kosten voor het ontwikkelen van de gezamenlijke laboratoriumvoorzieningen zijn erg hoog. Deze kosten kunnen niet geheel worden doorberekend in de huurprijs, aangezien het gaat om startende ondernemers. De KONVER-bijdrage is bedoeld voor de inrichting van het gebouw, waardoor de huurprijs voor de startende ondernemers op een acceptabel niveau kan blijven. In totaal zullen in dit gebouw 10 nieuwe ondernemingen een onderdak vinden. De totale kosten voor dit Incubator-project zijn 8,4 miljoen gulden. Uit KONVER is bijna 400.000 gulden toegezegd. De overige kosten nemen de universiteit en het medische centrum voor hun rekening.

De Winkel van Sinkel
Sinds een jaar werken het Holland Festival Oude Muziek, Springdance, Nederlands Filmfestival, de Winkel van Sinkel en Ottone BV aan de realisatie van een centrum voor cultuurinformatie in het koetshuis van het gebouw De Winkel van Sinkel aan de Utrechtse Oude Gracht. Naast het organiseren van festivals en het exploiteren van een horecagelegenheid streven de initiatiefnemers naar een gezamenlijk efficiënt beheer van het technisch en logistiek management. De partners willen de promotie en profilering van Utrecht als festivalstad stimuleren. Dit zal onder meer tot uiting in de uitgave van een Uitkrant en de organisatie van een cultureel openingsweekend. Het KONVER-project richt zich op de verbouwing en inrichting van het voormalige koetshuis. Verwacht wordt dat met deze gezamenlijke activiteiten aanzienlijk meer toeristen de stad Utrecht bezoeken. De bijdrage uit KONVER voor dit onderdeel bedraagt 276.000 gulden. De totale projectkosten zijn 961.000 gulden. Projectaanvrager is ook hier de gemeente Utrecht.

Reserveproject: het Dick Brunahuis
De provincie Utrecht heeft in overleg met de gemeente Utrecht eveneens een aanvraag ingediend voor de realisatie van het Dick Brunahuis in Utrecht. De Stichting Dick Brunahuis wil een cultureel-toeristisch centrum in de gemeente Utrecht realiseren, dat is gewijd aan het werk van de bekende tekenaar die is geboren en getogen in Utrecht. Men richt zich daarbij zowel op kinderen als op volwassenen. Het Dick Brunahuis zal zijn onderkomen vinden in het voormalige gebouw van de brandweer aan de Ganzenmarkt en bestaan uit een museum (collectie van Dick Bruna) en een combinatie van faciliteiten en activiteiten voor kinderen en hun (groot)ouders. Omdat Dick Bruna internationaal grote bekendheid geniet in landen als Japan worden ongeveer 60.000 bezoekers per jaar verwacht. Om het Dick Brunahuis te bouwen en in te richten is in totaal 3,5 miljoen gulden nodig; de gevraagde bijdrage uit het KONVER-programma is ruim 1,5 miljoen gulden. Als de financiering kan worden afgerond, zal het Dick Brunahuis eind 2000 worden geopend.

Omdat met de voordracht van de eerste drie projecten het beschikbare Utrechtse budget in principe is besteed, maar er mogelijk nog resterende middelen uit andere KONVER-regios zijn, is dit onderdeel als "reserveproject" voorgedragen. In de stuurgroepvergadering van 17 juni jl. is het project om deze reden dan ook aangehouden. Na de zomer zal duidelijk zijn of er landelijk voldoende KONVER-middelen voor toeristische projecten vrijvallen, zodat dit project alsnog gehonoreerd kan worden. Inhoudelijk heeft de stuurgroep al positief gereageerd op het plan voor het Dick Brunahuis.
(Voor informatie: mevr. Ron van (Dopperen,actueel@prvutr.nl) 030 - 258 31 96)

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie