Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Scheidende kub-rector De Klerk: propaedeuse moet afgeschaft

Datum nieuwsfeit: 25-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Brabant

Scheidende kub-rector De Klerk: propaedeuse moet afgeschaft

Naar het oordeel van Rector Magnificus Len de Klerk van de Katholieke Universiteit Brabant zijn er ingrijpende maatregelen nodig om te bevorderen dat de nominale studieduur maximaal benut wordt om studenten voor te bereiden op hun toekomst. Eén daarvan is het afschaffen van de propaedeuse.
Hij lanceert dit idee in zijn rede 'Op weg naar de 21ste eeuw: van Academia naar Nutsschool?'. Met het uitspreken van deze rede draagt De Klerk op 25 juni 1999 het rectoraat van de KUB over aan de econoom prof. dr. Frank van der Duyn Schouten en neemt hij tevens afscheid van de universiteit als hoogleraar Onderwijspsychologie.

Het afschaffen van de propaedeuse ligt voor de hand volgens de Klerk, want de oriënterende functie van de propaedeuse wordt thans namelijk vrijwel geheel overgenomen door het vwo. Vergeleken met vroeger krijgen leerlingen volop de gelegenheid zich breed en diepgaand te orinteren op een universitaire opleiding. Hierdoor zal het aantal studenten dat een verkeerde studiekeus maakt afnemen. Verder behoort het tot de uitrusting van een moderne universiteit om over een student-volg-systeem te beschikken, een electronische monitor, die de individuele studievoortgang registreert waardoor stagnatie en vertraging vroegtijdig gesignaleerd kan worden. Een bijkomende reden voor de Tilburgse rector Magnificus om de propaedeuse af te schaffen is dat in de praktijk de neiging bestaat om van de propaedeutische fase een vergaarbak te maken van vakken die weliswaar onmisbaar zijn, maar niet tot de kern van de opleiding behoren. Om deze redenen kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de validiteit van de selectie van het propaedeutisch examen.

Bachelors-traject

De Klerk ziet veel meer in een drie-jarig traject dat afgesloten wordt met een examen. In deze fase ligt het accent op het wetenschappelijk karakter van de opleiding. Het huidige eerste (propaedeuse)jaar is daar dus onderdeel van. De Klerk noemt deze driejarige fase het bachelors-traject. Daarna moet de student kunnen kiezen uit twee verschillende afstudeerroutes .
De ene bereidt voor op een maatschappelijke functie waarvoor de academische opleiding nuttig of noodzakelijk is. De andere is meer theoretisch van aard en bereidt voor op een wetenschappelijke carriëre. De titel master bekroont beide routes. Deze titel biedt ook internationale duidelijkheid.

'Praktijk-professor'
Ook de positie van hoogleraren neemt De Klerk in dit verband onder de loep. Hij is van mening dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen enerzijds de hoogleraren die het ius promovendi (recht om iemand te begeleiden naar het doctoraat) en die de titel professor voeren en anderzijds praktijk-deskundigen, die geen hoogleraar zijn en dus ook niet het ius promovendi hebben, maar wel de titel professor mogen voeren. Door invoering van deze nieuwe categorie professoren wordt veel onduidelijkheid rond het hoogleraarschap weggenomen. Zij maken geen deel uit van het hooglerarencorps en vervullen ook een andere functie. De traditionele hoogleraar is primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het hem toegewezen wetenschapsgebied en de overdracht van wetenschappelijke kennis op dat gebied. Het nieuwe type 'professor' dient volgens rector magnificus Len de Klerk aangetrokken te worden om bachelors die de beroepsgerichte opleidingen kiezen, optimaal voor te bereiden op het functioneren als professionals in een marktcultuur.

Het rectoraat van de Katholieke Universiteit Brabant - dat prof.dr. Len de Klerk acht jaar lang heeft vervuld - wordt overgedragen tijdens een academische zitting op vrijdag 25 juni 1999 aan prof.dr Frank van der Duyn Schouten, hoogleraar Bedrijfseconometrie /Besliskunde.

Aanvang 15.30 uur (stipt) in de aula van de universiteit.

Persvertegenwoordigers/fotografen zijn welkom. Het wordt op prijs gesteld als zij hun komst vooraf melden bij Maurice Ackermans, Voorlichting en Externe Betrekkingen, tel. 013-4662004.


21-06-1999 KUB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie