Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over K2/R4 project in de Oekraine

Datum nieuwsfeit: 28-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Economische Samenwerking

Afdeling Energie, Onderzoek en Technologie

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 28 juni 1999
Kenmerk DES/ET-488/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft beantwoording kamervragen Feenstra, Koenders, De Boer (allen PvdA), Vos (GroenLinks), Augusteijn-Esser (D66) en Van den Akker (CDA)

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 11 juni
1999, kenmerk 2989914420, waarbij gevoegd waren de door de leden Feenstra, Koenders, De Boer, M.B.Vos, Augusteijn-Esser en Van den Akker overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, hebben wij de eer U, mede namens de Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, hierbij als bijlage dezes het antwoord op gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken De Minister van Financiën

Namens deze,

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken en de heer Zalm, Minister van Financiën, mede namens de Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, op vragen van de leden Feenstra, Koenders en De Boer (allen PvdA), M.B. Vos (GroenLinks), Augusteijn-Esser (D66) en Van den Akker (CDA)

Vraag 1

Herinnert u zich eerder gestelde vragen 1) over het K2/R4 (Khmellitsky 2 en Rivne 4) project in de Oekraine, en bent u op de hoogte van het feit dat de EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) op 20 juli a.s. een besluit zal nemen omtrent het al dan niet verstrekken van een lening van 190 miljoen dollar ten behoeve van dit project?

Antwoord:

Ja. Ten aanzien van het in het tweede gedeelte van de zin gestelde merken wij op dat een definitief voorstel voor een lening ten behoeve van het K2/R4-project tot nu toe nog niet is voorgelegd aan de Beheersraad van de EBRD, en dat een besluit over een dergelijke lening niet op de agenda van de Beheersraad staat voor de laatste vergadering vóór het zomerreces, die op 20 juli a.s. zal plaatsvinden.

Vraag 2

Wat is uw oordeel over berichten als zou dit project niet noodzakelijk zijn voor de nationale energievoorziening, maar vooral voor de export in de Oekraine, dat tegen geringere kosten gekomen kan worden tot een efficiëntere en duurzame energiehuishouding (waarvoor tevensvoldoende alternatieven worden aangereikt binnen het overeengekomen Memorandum of Understanding), en dat er vrees bestaat dat dit project alternatieve alsmede lopende initiatieven, met name op het gebied van energiebesparing, zou kunnen frustreren?

Antwoord:

Berichten als zou dit project niet noodzakelijk zijn voor de nationale energievoorziening van Oekraine, maar vooral voor de export naar het buitenland, zijn in tegenspraak met recente mededelingen van de Oekraïnse regering. Zo heeft President Koetsjma van Oekraine in recent overleg met het Duitse voorzitterschap van de G-7 verklaard dat export van elektriciteit niet aan de orde is. Over de vraag of het K2/R4-project beschouwd kan worden als een zgn. "least cost option", zijn inmiddels enkele studies verricht, die niet tot gelijkluidende conclusies komen. De meest recente, uitgevoerd door het consultancy-bureau Stone & Webster, komt tot de conclusie dat dit wel het geval is. T.a.v. energiebesparing merken wij op dat, volgens de ons ter beschikking staande gegevens, maatregelen om te komen tot energiebesparing de nodige aandacht hebben in het energiebeleid van de Oekraïnse regering. Zij wordt daarin gesteund door het energie-efficiëntie-programma van de EBRD, in het kader waarvan recentelijk de maatschappij UkrEsco is opgericht, een joint venture tussen EU, de EBRD en de Oekraïnse regering die gaat investeren in energiebesparende projecten. Een en ander neemt niet weg dat de regering, wanneer een definitief standpunt zal worden voorgelegd, zorgvuldig zal kijken naar deze kostenaspecten en naar het aspect van deenergiebesparing

Vraag 3

Bent u op de hoogte van het feit dat, getuige een recente opiniepeiling van Gallup International en SOCIS Ukraine, de weerstand onder de bevolking tegen voltooiing van de twee kerncentrales groot is, dit in tegenstelling tot de uitspraken van de president en vice-president van de EBRD, dat de EBRD projecten ondersteuning van de lokale bevolking vereisen en dat er geen signalen zijn dat dit voor wat betreft het K2/R4-project niet het geval is?

Antwoord:

Een voorwaarde van de EBRD voor projecten als deze is dat de bevolking gelegenheid heeft tot inspraak. Om hieraan gevolg te geven heeft de Oekraïnse regering in 1998 in de regio's van de kerncentrales in kwestie hoorzittingen gehouden, waarin volgens de ons ter beschikking staande gegevens zowel voor- als tegenstanders gelegenheid hebben gehad zich over het project uit te spreken.

Vraag 4

Kunt u de stelling onderschrijven dat het project nog steeds niet voldoet aan de door de EBRD gestelde criteria, waarvoor het Europees Verbeteringsprogramma bestaat, (o.a. voor wat betreft least cost, veiligheid, milieu en sociale acceptatie) en dat derhalve niet tot financiering overgegaan zou dienen te worden?

Vraag 5

Bent u bereid een dergelijke zienswijze over te brengen aan de Nederlandse bewindvoerder bij de EBRD?

Vraag 6

Bent u tevens bereid, gezien het feit dat besluitvorming hierover in de EBRD reeds op 20 juli a.s. zal plaatsvinden, de kamer z.s.m. hierover te informeren, zodat indien nodig nog voor het zomerreces hierover met u van gedachten gewisseld kan worden?

Antwoord op 4, 5 en 6:

Zoals hierboven in het antwoord op vraag 1 is aangegeven ligt nog steeds geen definitief projectvoorstel voor, en dit zal volgens de meest recente informatie pas na het zomerreces ingediend worden. Het beleid van de Nederlandse regering blijft dat het project slechts gesteund zal worden als het voldoet aan alle voorwaarden die de EBRD stelt aan leningen voor nucleaire projecten, n.l. dat de projecten beschouwd kunnen worden als least cost opties, dat ze een verantwoorde financiële onderbouwing hebben, en dat ze voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Voor het overige verwijzen wij naar onze brief aan u van 21 dezer n.a.v. een door het Lid van uw kamer Van der Steenhoven gestelde vraag met betrekking tot dit project.


1) Aanhangsel Handelingen nr. 1359, Vergaderjaar
1996-1997

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...