Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conferentie: Kansen voor windenergie in Brabant

Datum nieuwsfeit: 29-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht Projectbureau Energie 2050

's-Hertogenbosch, 23 juni 1999

PERSBERICHT/UITNODIGING
Verantwoorde locaties voor zeker 200 windmolens

Kansen voor windenergie in Brabant

In Brabant liggen verrassend veel kansen voor de toepassing van windenergie. Dat is de uitslag van een onderzoek dat in opdracht van het Projectbureau Energie 2050 is uitgevoerd. In Brabant zijn veel organisaties geïnteresseerd in deze nieuwe energievorm. Het ontbreekt hen echter vaak aan de juiste informatie om daadwerkelijk projecten op te kunnen starten. Ook bevat het provinciale en lokale beleid nog belemmeringen voor het plaatsen van windturbines. Daarom organiseren het Projectbureau Energie 2050 en de NOVEM op 29 juni a.s. de Brabantse Windenergieconferentie. Ongeveer 100 deelnemers vanuit gemeenten, de provincie, het bedrijfsleven, energiebedrijven, financiers, boeren- en milieu-organisaties hebben zich voor de conferentie aangemeld.

Meer aandacht voor de mogelijkheden van windenergie is belangrijk. Windenergie is namelijk de meest rendabele vorm van duurzame energie. Bovendien is windenergie ook vanuit milieu-oogpunt een goed alternatief. De moderne windturbines hebben veel te bieden. Zo kan één molen meer dan 700 huishoudens van elektriciteit voorzien. Bovendien voorkomt het gebruik van windenergie de uitstoot van CO2. Gemeenten en andere beleidsmakers moeten dergelijke feiten kennen en op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen rond windenergie. Daarom start de conferentie met een inleiding over de opvattingen van politiek Den Haag. Minister Jorritsma laat onder meer weten dat zij iedere gemeente wil aanspreken op de realisatie van windenergie.

Vervolgens wordt het verslag gepresenteerd van het onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie in de provincie. Hieruit blijkt dat Brabant veel locaties rijk is waar windenergie op verantwoorde wijze toegepast kan worden, dat wil zeggen zonder aantasting van de natuur, het landschap of hinder voor omwonenden. Naast deze 'tips' voor geschikte locaties helpt de conferentie de gemeenten ook aan praktische handvatten om met windenergie aan de slag te gaan. De windenergieconferentie is één van de middelen waarmee de organisatoren willen bereiken dat Brabant haar doelstellingen voor windenergie behaalt. Hiervoor zijn o.m. wijzigingen in het streekplan en in bestemmingsplannen nodig. Een belangrijk onderdeel van het conferentieprogramma is dan ook een discussie over de rol van provincie en gemeenten.

Na de conferentie zullen de organisaties met elkaar in gesprek moeten blijven om projecten tot stand te brengen. Hiervoor worden de Regionale Windoverleggen in het leven geroepen. Tijdens deze bijeenkomsten komen de betrokken partijen samen om concrete windenergieprojecten te realiseren. Naast de regionale overleggen is er al een windoverleg op provinciaal niveau, waar de deelnemers trachten om belemmeringen voor windenergie in het beleid weg te nemen. Bezoekers van de windenergieconferentie worden op de hoogte gebracht van het bestaan van de Regionale Windoverleggen en voor deelname uitgenodigd. Maar eerst moet de conferentie de belangrijkste mythen rond windenergie weg nemen.

'Windenergie is alleen mogelijk aan de kust, waar het hard genoeg waait'. Dit is één van de hardnekkige misverstanden over windenergie. Hiernaast zijn er nog tal van vooroordelen over windenergie die de toepassing van windturbines in het binnenland in de weg staan. Tijdens de kennisquiz op de conferentie wordt duidelijk of de bezoekers ook bevooroordeeld zijn of dat zij voldoende kennis over windenergie bezitten. Aan het einde van de middag kunnen zij kiezen uit verschillende workshops over windenergie. Daar kunnen zij gericht hun kennis over windenergie bijspijkeren en ideeën opdoen voor het plaatsen van windmolens binnen de eigen gemeente.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie