Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 29-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

dinsdag 29 juni 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 29 juni om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde (onder voorbehoud):

-van de heer Van Bommel (SP) aan staatssecretaris De Vries (Verkeer en

Waterstaat) over haar uitspraken in het Algemeen Dagblad van 21 juni jl.
onder de kop "Ministerie wil overleg over GSM-masten;
-van mevrouw Van Gent (GroenLinks) aan minister De Vries (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) en staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer) over problemen met de huursubsidie als gevolg
van gewijzigde vaststelling van het bruto inkomen van WIW-ers;
-van mevrouw Kant (SP) aan minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over diens dreigen met aftreden in verband met de

benoeming van de burgemeester van Utrecht;
-van mevrouw Smits (PvdA) aan staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) over de WAO-WW en het benutten van de REA (Volkskrant, 26 juni jl.).
(Deze vragen staan op alfabetische volgorde. Voor de volgorde voor behandeling: raadpleeg deze pagina dinsdag na 12.30 uur.)

Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna stelt de Kamer een voordracht op voor de vervulling van twee vacatures in de Hoge Raad der Nederlanden.

Ten slotte debatteert de Kamer met de regering over de bijzondere bevindingen van de Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden (hoofdstuk 5 van het door de commissie uitgebrachte rapport).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.00 tot ca. 17.00 uur - Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Stichting Euro 2000 over de voortgang van de organisatie van het EK voetbal in het jaar 2000.

Verkeer en Waterstaat: 16.00 tot ca. 20.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de toekomst van de luchtvaart, waaronder de plannen rond Schiphol.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.30 tot ca. 18.30 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de vernieuwing van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en de mavo-opleiding, het zogenoemde rapport 'Inzicht in keuzen'.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Europese Zaken: 17.00 tot ca. 18.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over vergaderingen van de ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 18.30 tot ca. 19.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de regeling bij oogstschade.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 uur - Van Someren-Downerzaal

Agenda: procedure.

Defensie: 13.15 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 13.30 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: procedure.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven en Justitie: 16.00 tot ca. 17.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: briefing verzorgd door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over hun rapport over de terugkeer van afgewezen asielzoekers.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Europese Zaken: 16.30 uur - Dreeskamer
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Economische Zaken: 17.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: procedure.

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van de burgermeesters van Delft en Zoetermeer over de voorgenomen grenscorrecties van Delft en Zoetermeer (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 13.30 uur een in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van het Landelijk Platform Behoud Consultatiebureaus. Aanleiding is het onlangs gepubliceerde onderzoek naar ouder- en kindzorg en de mogelijke sluitingen van consultatiebureaus (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat neemt om 13.45 ruim 6000 handtekeningen in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Stichting Motortoerisme Nederland. In deze petitie vragen zij aandacht voor het feit dat motorrijders geen files veroorzaken en daarom gevrijwaard zouden moeten worden voor de mogelijke kosten van het rekeningrijden (hal Plein 2).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie