Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws van de Vlaamse regering: In kort bestek

Datum nieuwsfeit: 29-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 29 JUNI 1999

IN KORT BESTEK

In kort bestek

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE :

De Vlaamse regering beslist een bedrag van 62,7 miljoen fr. vast te leggen voor de cofinanciering van diverse ICT-projecten in het kader van het Doelstelling 2-pro- gramma Turnhout. Het gaat in hoofdzaak om projecten waarvoor op de FIOV-begroting 1998 onvoldoende middelen beschikbaar waren.


* * *

Op 8/6/1999 keurde de Vlaamse regering principieel het personeelsstatuut van Export Vlaanderen goed. In aans- luiting hierop keurt zij nu ook de algemene lijst met de functioneringscriteria principieel goed, als bijlage bij het personeelsstatuut. Over deze lijst zal onderhandeld worden met de vakbonden, en zij zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse wordt voor wat het grondgebied van de gemeente Zemst betreft, definitief vastgesteld. De wijziging beoogt een bestemmingswijzi- ging van gebied voor verblijfsrecreatie naar woongebied met recreatief karakter en bevestigt de in mei '98 voor- gestelde oplossing voor de problematiek van de weekend- verblijven in Zemst.

Op voorstel van Vlaams minister Theo KELCHTERMANS :

Na advies van de Raad van State wordt het besluit dat de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van natuur- reservaten en terreinbeherende natuurverenigingen vast- stelt, definitief goedgekeurd.


* * *

Op basis van de huidige reglementering kan iemand die sinds 1998 een Waals jachtexamengetuigschrift bekomen heeft, maar een Vlaams jachtverlof krijgen als hij slaagt voor het Vlaams praktisch examen. De Vlaamse regering keurt nu een voorstel goed dat ertoe strekt het Waalse jachtexamengetuigschrift, dat vanaf 1998 ook een prak- tisch gedeelte bevat, gelijk te stellen met het Vlaamse jachtexamengetuigschrift.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot aanpassing van het afschotplan voor reewild. Het afschot zal geor- ganiseerd worden op kalenderjaarbasis i.pl.v. op jacht- seizoenbasis, het wordt mogelijk een deel van het toegestaan aantal te schieten jongen later op het seizoen als jaarlingbok te mogen schieten, en er wordt een mer- kensysteem ingevoerd om fraude beter te bestrijden en de controle op stroperij efficiënter te maken. Het besluit zal voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.


* * *

Het statuut van het contractueel instructiepersoneel bij de VDAB wordt na onderhandelingen met de vakbonden defi- nitief goedgekeurd.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een wijziging van het besluit van 20/5/1992 op de riviervisserij goed. De wijziging was principieel goedgekeurd op 2/2/1999.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Wivina DEMEESTER en Eddy BALDEWIJNS :

De verdeling van de eerste schijf van het provisioneel krediet voor de uitbetaling van salarissen en salaris- toelagen in het onderwijs wordt goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Leo PEETERS :

De Raad van State bracht nog geen advies uit over het op 25/5/1999 principieel goedgekeurde besluit dat de voor- waarden en regels voor subsidiëring van vormingsinitia- tieven voor gemeentelijke mandatarissen vastlegt. Aan de Raad van State zal daarom gevraagd worden bij hoogdrin- gendheid advies te verlenen.

Op voorstel van Vlaams minister Eddy BALDEWIJNS :

De overeenkomst met de Universiteit Gent betreffende het steunpunt Intercultureel Onderwijs 1999-2000 wordt goedgekeurd. Er wordt een budget van 21 miljoen voor- zien.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt de aanpassing van het Vlaams Personeelsstatuut voor wat de expertenfunc- ties, de hiërarchische bevordering en de functionerings- toelage betreft definitief goedgekeurd.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel de aanpassing van het Vlaams Personeelsstatuut voor wat de contractuele betrekking van procesbewaker voor de inning van gewest- en gemeenschaps- belastingen betreft goed. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na onderhandelingen met de vakbonden wordt de aanpassing van de personeelsformatie van de departementen Coördina- tie, WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur), EWBL (Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw) en LIN (Leefmilieu en Infrastructuur) defi- nitief goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot een bijstu- ring van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschap- pelijke instellingen. Er zal over onderhandeld worden met de vakbonden, en het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Ter uitvoering van de Sectorale CAO 1997-1998 en na onderhandelingen met de vakbonden beslist de Vlaamse regering definitief tot aanpassing van het Vlaams Perso- neelsstatuut en het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen voor wat de contractuele betrekkingen van groenarbeider betreft.


* * *

Na advies van de Raad van State worden de op 7/10/1997 principieel goedgekeurde aanpassingen aan het personeels- statuut van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en van de Vlaamse Onderwijsraad definitief goedgekeurd.


* * *

Na overleg met de afgevaardigden van de inrichtende mach- ten keurt de Vlaamse regering de op 1/6/1999 principieel goedgekeurde aanpassing van het besluit betreffende het secundair onderwijs en de controle op de inschrijving van leerlingen in het secundair onderwijs opnieuw principieel goed, zodat het besluit voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Luc MARTENS :

Na advies van de Raad van State wordt het besluit dat de erkenning en subsidiëring van het forum van organisaties van etnisch-culturele minderheden regelt, definitief goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Eric VAN ROMPUY :

De Vlaamse regering beslist expansiesteun toe te kennen aan NV Tenneco Automotive Europe (Monroe) in Sint- Truiden.


* * *

Op 4/5/1999 keurde de Vlaamse regering principieel een nieuwe regeling goed voor de erkenning van levensbeschou- welijke, politieke en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen van gastprogramma's op de VRT regelt. Na advies van de Vlaamse Mediaraad en de SERV wordt het besluit opnieuw principieel goedgekeurd, zodat het voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Aan bvba Cine 3 wordt een productiepremie van 24,5 mil- joen fr. toegekend voor de langspeelfilm "Blinker". Deze jeugdfilm is gebaseerd op een boek van jeugdschrijver Marc De Bel en wordt geregisseerd door Filip Van Neyghem.


* * *

Op 8/6/1999 keurde de Vlaamse regering principieel een voorontwerp van decreet inzake de opwekking en distribu- tie van elektriciteit. Nadat het al voor advies voor- gelegd is aan de SERV, beslist de Vlaamse regering nu ook het advies van de MiNa-Raad in te winnen.eindereageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...