Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Systeem lokale bewegwijzering Breda vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 29-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

SYSTEEM LOKALE BEWEGWIJZERING BREDA VASTGESTELD

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de nota Lokale Bewegwijzering Breda vastgesteld. De nota beschrijft het systeem van lokale bewegwijzering waarbij de afzonderlijke verwijzingen voor automobilisten, voetgangers, fietsers en verkeer naar de bedrijventerreinen goed op elkaar aansluiten. Uit de consultatie is gebleken dat er op hoofdlijnen veel draagvlak is voor de nota. De nota is wel op onderdelen aangepast. De commissie Stadsbeheer behandelt de nota Lokale Bewegwijzering op donderdag 1 juli.

De huidige bewegwijzering is verouderd. Er zijn teveel verschillende systemen die niet op elkaar aansluiten. Bovendien ontbreken criteria voor de selectie van te bewegwijzeren doelen. Het nieuwe systeem verbetert de kwaliteit van de buitenruimte en ondersteunt gemeentelijke doelen zoals bereikbaarheid, toerisme en veiligheid. Tijdens het proces is overleg gevoerd met de VVV, de politie, de ANWB, de ENFB, het Gehandicaptenplatform, het Bredaas Industrieel Contact en het Bestuurlijk Overleg Binnenstad.

Het plan bevat vier afzonderlijke verwijzingssystemen. Allereerst het numerieke verwijzingssyteem voor de bedrijventerreinen. Elk bedrijf op een bedrijventerrein krijgt een eigen nummer. De verwijzing begint op de rijkswegen en loopt door tot het bedrijf.

In de bewegwijzering voor automobilisten staan de hoofdroutes en de noordelijke en zuidelijke rondweg centraal. Van daaruit worden de verschillende bestemmingen verwezen. Bij de invalswegen komen duidelijke plattegronden. Criteria voor verwijzing zijn bijvoorbeeld het aantal bezoekers en het belang van de bestemming voor onbekende bezoekers. Naar aanleiding van de consultatie is het criterium verkeersveiligheid toegevoegd. Ook zijn enkele bestemmingen toegevoegd zoals hotels gelegen op een bedrijventerrein, begraafplaatsen en de tuindersbedrijven ten noorden van de Bredestraat. De mogelijkheid om winkelcentra te bewegwijzeren is tevens opgenomen. De Beyerd en het Breda's Museum worden tevens opgenomen in de automobilisten bewegwijzering.

De voetgangersbewegwijzering sluit aan op de andere systemen en start op verschillende parkeerterreinen en bij het NS-station. Er komen vier routes elk met een eigen kleur. Bij het startpunt staat aangegeven welke bestemmingen worden verwezen en aan welke route zij liggen. Alle routes komen uit op de Grote Markt. Naar aanleiding van de consultatie zijn ook de historische winkelstraten Boschstraat, Nieuwe Ginnekenstraat en Haagdijk en het winkelcentrum Barones opgenomen in de voetgangersbewegwijzering, evneals de Bibliotheek Breda, de Nieuwe Veste en het Stadsarchief. Zij worden bovendien opgenomen in de bewegwijzering voor fietsers. De bewegwijzering voor fietsers sluit aan op de interlokale bewegwijzering en gaat uit van de hoofdfietsroutes.

Na vaststelling van de nota door de gemeenteraad worden de verschillende systemen gefaseerd uitgevoerd. De numeriek bewegwijzering, de voetgangersbewegwijzering en de bewegwijzering voor fietsers staan voor 1999 geprogrammeerd. De uitvoering en financiering van de bewegwijzering voor automobilisten komt in het op te stellen Verkeersplan.

Breda, 29 juni 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie