Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goedkeuring bestemmingsplan Tuinstadwijk/Staalwijk Leiden

Datum nieuwsfeit: 29-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

Ruimtelijke ordening

Goedkeuring bestemmingsplan Tuinstadwijk/Staalwijk (gedeeltelijke herziening)

Burgemeester en Wethouders van Leiden maken op grond van artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 29 juni 1999 de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Tuinstadwijk/Staalwijk hebben goedgekeurd.

De gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan geeft regels omtrent de bouwmogelijkheden voor dakopbouwen in woonblokken gelegen in het gebied ten westen en ten oosten van de Herenstraat.

De goedgekeurde gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 6 augustus 1999 gedurende zes weken, dus tot en met 16 september 1999, ter inzage in de bibliotheek van het Stadsbouwhuis (Atrium k.6), Langegracht 72. Het bestemmingsplan is tevens voor 10,- verkrijgbaar aan de balie van het Stadsbouwhuis.

Gedurende bovengenoemde termijn van ter-inzage-legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door A: de belanghebbenden die eerder tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten hebben ingediend, en door B: de belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijze niet eerder in staat te zijn geweest bedenkingen bij Gedeputeerde Staten in te dienen. Tevens kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ingevolge artikel 28 lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt het besluit van Gedeputeerde Staten in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet eerder in werking voordat op het verzoek is beslist.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie