Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speciale Zitting Algemene Vergadering Verenigde Naties

Datum nieuwsfeit: 30-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Verenigde Naties

VN-Fondsen en Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 26 april 1999
Kenmerk 99/FE/360
Blad /1
Bijlage(n) geen
Betreft Deelname Parlementsleden aan de delegatie

naar de SAVVN inzake de vijfjaarlijkse review van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD+5)

Zeer geachte Voorzitter,

Hierbij deel ik u mede dat van 30 juni - 2 juli 1999 in New York de 21e Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (SAVVN) bijeen zal komen. Deze 21e Speciale Zitting is ditmaal gewijd aan de eerste vijfjaarlijkse review van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD -Cairo 1994).

De Regering is voornemens een breed samengestelde Koninkrijksdelegatie naar New York af te vaardigen en daarin, als gebruikelijk naar zittingen van de AVVN, ook Parlementsleden op te nemen. In de bestaande praktijk houdt dit in dat vier Parlementsleden, waarvan één uit de Eerste Kamer en drie uit de Tweede Kamer, in de gelegenheid worden gesteld te participeren in de delegatie naar de SAVVN. Met het oog hierop wil ik u graag uitnodigen drie leden van uw kamer voor te dragen voor deelname aan de delegatie.

Het ligt in mijn bedoeling de betreffende Kamerleden uit te nodigen voor een voorbespreking. Ik verzoek u derhalve mij zo spoedig mogelijk vóór 15 mei a.s. in te lichten omtrent de voordracht voor deelname.

Voor de goede orde vermeld ik dat de kosten van deelname van de Parlementsleden zullen worden gedragen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Minister van Buitenlandse Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie