Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 30-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Officiële publicaties

Eindhoven, 30 juni 1999

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Commissievergaderingen

Vergunningaanvragen exploitatie kindercentra

Gewijzigde openingstijden dienst SoZaWe

Verkeersmaatregel

Wet milieubeheer

Wet milieubeheer/wet verontreiniging oppervlaktewateren

Bestemmingsplannen

Kapvergunningen

Algemeen

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer/Adres/omschrijving

2403/98 Dr Holtroplaan, bouwen van een trafostation 11.06.1999 876/99 Jean Racinelaan 25, bouwen van een tuinhuisje 17.06.1999 967/99 Aalkensland 4, bouwen van een serre 21.06.1999 1183/99 Mignot en de Blockplein 1 t/m 100, uitbreiden van een portaal (toegang parkeergarage) 17.06.1999
1184/99 Simon van Hapertlaan 12, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 17.06.1999
1186/99 Gotthardpas 14, plaatsen van een tuinhuisje 17.06.1999 1192/99 Jan van Boonenstraat 33, plaatsen van een schotelantenne 18.06.1999
1196/99 Jan van Eyckgracht 67, plaatsen van een tuinhuisje 18.06.1999 1201/99 Florapark 40, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 21.06.1999
1200/99 Stratumseind 93, plaatsen van een complete reclame- voorziening 21.06.1999
1206/99 Chrysantenstraat 1, verbouwen van velux dakvensters tot dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.06.1999
1205/99 Didolaan 32, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.06.1999
1204/99 Laagstraat 359, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.06.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

1166/98 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 466, bouwen van een woning 22.06.1999
1651/98 Govert Flinckstraat 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.06.1999
114/99 Dolphijnstraat 18, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.06.1999
265/99 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 196, bouwen van een woning 17.06.1999
297/99 Genneperweg 38, verbouwen en uitbreiden van een garage tot kantoorruimte 21.06.1999
613/99 Hartelstein 2, uitbreiden van een woning 22.06.1999 631/99 Schalmstraat 30, uitbreiden van een woning 21.06.1999 628/99 Dordognelaan 136, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.06.1999
771/99 Cherbourglaan 1, uitbreiden van een garage 20.06.1999 934/99 Verbernestraat 9, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 18.06.1999
954/99 Aalsbroek 6, verbouwen en uitbreiden van een woning 18.06.1999 959/99 Gelaarsde Kat 68, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 18.06.1999
1015/99 Rechtestraat 14, verbouwen van een winkelpui en interne aanpassingen 18.06.1999
1185/99 Mecklenburgstraat 60, verbouwen en uitbreiden van een woning en het bouwen van een garage 17.06.1999
1187/99 Markt 34, verbouwen en uitbreiden van een winkelpand 17.06.1999
1195/99 Willem de Rijkelaan 16, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 18.06.1999
1194/99 Boschdijk 435, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 18.06.1999
513/98 Mathildelaan 2, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een nachtopvang voor drugsverslaafden 22.06.1999 1197/99 Saterstoelenweg 3, uitbreiden van een carport 21.06.1999 1198/99 President Reitzlaan 4, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre/berging 21.06.1999 1202/99 Vlokhovenseweg 39a, bouwen van een tijdelijke berging/ container 21.06.1999
1208/98 Lakerstraat 30, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 22.06.1999
1207/99 C. Bakker-van Bossestraat 44, bouwen van een berging ten behoeve van stallen scootmobiel 22.06.1999
1203/99 Melkweg 74, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.06.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0074 Aalsterweg 69/73, verwijderen van asbesttegels 21.06.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/monumentenvergunningen Van 1 juli 1999 tot en met 14 juli 1999 liggen bij de dienst

Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en

situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
- plaatsen van een billboard, Luchthavenweg (1766/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, lid d, van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Welschap A.
- plaatsen van een billboard, Meerveldhovenseweg ter hoogte van Shell-benzine-station (1743/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 5.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Gestelse Ontginning 1993.

- plaatsen van een billboard, John F. Kennedylaan ter hoogte van lichtmast 235a (1738/98);

- plaatsen van een billboard, Sterrenlaan tussen lichtmasten 88 en 89b (1759/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Woensel Noord-Oost.
- plaatsen van een billboard, Boschdijk/Steenoven (1749/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996.
- plaatsen van een billboard, Marconilaan/Boschdijk (1752/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 10.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Mensfort- Rapenland 1996.

- plaatsen van een billboard, John F. Kennedylaan ter hoogte Den Dolech (1739/98);

- plaatsen van een billboard, Professor Dr Dorgelolaan ter hoogte van John F. Kennedylaan (1740/98);

- plaatsen van een billboard, Hugo van der Goeslaan ter hoogte van DAF-complex (1741/98);

- plaatsen van een billboard, Jeroen Boschlaan ter hoogte van Fina-benzinestation (1745/98);

- plaatsen van een billboard, Veldmaarschalk Montgomerylaan/Looierstraat (1746/98);

- plaatsen van een billboard, Limburglaan/Beemdstraat (1747/98);
- plaatsen van een billboard, Insulindelaan/Professor Dr Dorgelolaan (1748/98);

- plaatsen van een billboard, Mathildelaan/Vonderweg voor PSV-Stadion (1763/98);

- plaatsen van een billboard, Boschdijktunnel/Mathildelaan (parkeergarage) (1765/98);

- bouwen van een kantoorgebouw, Professor Dr Dorgelolaan, kavel 363, Tongelre, sectie D8, nummer 916 (gedeeltelijk) (2109/98);
- bouwen van een garage/berging, Vinkenhofje/Gaailaan, Tongelre, sectie F2, nummers 1401 en 1492 (743/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze

plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.

- plaatsen van een billboard, Noord Brabantlaan (noordzijde van het viaduct) (1760/98).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 24.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan De Halve Maan.
- verbouwen en uitbreiden van een woning, Fuchsiastraat 43 (2265/98). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de ringweg.

- verbouwen van een voorgevel van een bedrijfspand, Pietersbergweg 25 (75/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 12.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Centraal Woensel.
- bouwen van kantoor 7, Dr Holtroplaan, Strijp, sectie F2, nummer 229 (gedeeltelijk) (535/99).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2d, lid 1, van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Lievendaal B.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens

naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.
- verbouwen en uitbreiden van een woning, Donk 30 (457/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- bouwen van een blokhut voor scoutinggroep, Wolvendijk, Tongelre, sectie A3, nummer 1675 (gedeeltelijk) (1035/97);
- uitbreiden van een woning, 't Hofke 141 (1767/97);
- uitbreiden van een woning, Guido Gezellestraat 20 (118/99);
- verbouwen van een garage, Zandstraat 30 (815/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet.

- verbouwen en uitbreiden van het Stedelijk Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10 (MO99/0007);

- verbouwen van een schoolgebouw tot appartementen, hoek Elzentlaan/Jan Smitzlaan, Eindhoven, sectie A, nummer 4362 (MO99/0008);

- verwijderen van locatie A-B-C en interne sloop van locatie D, perceel hoek Elzentlaan/Jan Smitzlaan, Eindhoven, sectie A, nummer 4362 (MO99/0099).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens hiervoor monumentenvergunning te verlenen.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen

deze voornemens bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen.

De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

2025/98 Mathys de Layenslaan 19, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.06.1999
59/99 Lisven 51, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.06.1999
681/99 Count Basiegracht 11, plaatsen van een tuinhuisje 22.06.1999 914/99 Baarle Hertoglaan 43k, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.06.1999
913/99 Baarle Hertoglaan 43j, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.06.1999
912/99 Baarle Hertoglaan 43h, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.06.1999
911/99 Baarle Hertoglaan 43g, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.06.1999
910/99 Baarle Hertoglaan 43f, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.06.1999
1001/99 Uilerberglaan 13, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.06.1999
1021/99 Keverberg 46, uitbreiden van de bijkeuken achter het huis 22.06.1999
1080/99 Simplonpas 6, plaatsen van een tuinhuisje 22.06.1999 1096/99 Achtse Loop 23, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.06.1999
1095/99 Tarbotstraat 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.06.1999
1094/99 Tarbotstraat 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.06.1999
1084/99 Victor Hugolaan 26, bouwen van een tuinhuisje 22.06.1999 1081/99 Eeuwig Licht 57, bouwen van een berging 22.06.1999 1099/99 Hoogstraat 39, aanbrengen van zonwering en rolluiken 22.06.1999
1101/99 Otello 10, bouwen van een houten tuinhuis 22.06.1999 1102/99 Opera 124, bouwen van een tuinhuisje 22.06.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

774/99 Genneperweg 71, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 17.06.1999
1024/99 Paul Krugerlaan 79, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.06.1999
1110/99 Medoclaan 40, plaatsen van 2 dakramen 23.06.1999 1116/99 Lisieuxhof 41/Cherbourglaan, bouwen van een garage 23.06.1999 1130/99 Koningskinderen 44, bouwen van een erfafscheiding 17.06.1999 1122/99 Avignonlaan 14, plaatsen van een dubbelzijdige reclamepylon 17.06.1999
1141/99 Van Renesseweg 100, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 21.06.1999
1153/99 Falstaff 34, uitbreiden van een erfafscheiding 23.06.1999 1166/99 Zeelsterstraat 232, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 23.06.1999
1182/99 Beukenlaan/Koenraadlaan, bouwen van een trafo 23.06.1999

Niet in behandeling genomen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

966/99 Van Vorststraat 68, verbouwen en uitbreiden van een berging 21.06.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

576/98 Hagenkampweg Zuid 198, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 21.06.1999
915/98 III Blixembosch, Duke Ellingtonlaan, kavel 660, bouwen van een bungalow 22.06.1999
1606/98 III Blixembosch, Count Basiegracht, kavel 503, bouwen van een woning 21.06.1999
1605/98 II Blixembosch, Virginia Woolflaan, kavel 378, bouwen van een woning 22.06.1999
1771/98 III Blixembosch, Count Basiegracht, kavel 495, bouwen van een woning 17.06.1999
1915/98 hoek Karel de Grotelaan/Blaarthemseweg, bouwen van een kantoorgebouw 17.06.1999
1976/98 Baristraat 13, verbouwen en uitbreiden van een woning en van een garage/carport tot garage/berging 22.06.1999 2005/98 Jeroen Boschlaan 220, verbouwen en uitbreiden van een bedrijfshal en vergaderzaal 18.06.1999
2037/98 Muzenlaan 60, uitbreiden van vrijetijdsaccommodatie 't Grachthuis 22.06.1999
2105/98 Meerhoven, bouwen van energiecentrale Zandrijk 2 22.06.1999 2111/98 Edisonstraat 152, bouwen van een luifel aan winkel 17.06.1999 2146/98 Hurksestraat 31/Noord Brabantlaan, plaatsen van 2 neontekst reclame ACA 22.06.1999
2164/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 554, bouwen van een woning 23.06.1999
2251/98 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 444, bouwen van een woning 22.06.1999
2275/98 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 552, bouwen van een woning 17.06.1999
2272/98 Jan Palachstraat 14, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.06.1999
2381/98 Henk van den Broeklaan 5, uitbreiden van een woning door middel van een dakopbouw 18.06.1999
18/99 Brugmanstraat 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.06.1999
62/99 III Blixembosch, Buddy Boldenlaan, kavel 481, bouwen van een woning 21.06.1999
85/99 Stationsplein 2e, verbouwen van een verkoopruimte 22.06.1999 138/99 Voorterweg 181, bouwen van een atelierruimte 18.06.1999 186/99 De Schakel, bouwen van een bedrijfshal met kantoren 18.06.1999 216/99 Parijslaan 85, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak en uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 17.06.1999
227/99 Olympialaan 42, uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.06.1999 239/99 III Blixembosch, Opera, kavel 572, bouwen van een woning

16.06.1999

256/99 Jonathanstraat 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.06.1999
315/99 Roverbruidegom 8, aanbouwen van een berging/hobbyruimte 17.06.1999
531/99 Eckartseweg Zuid 173, verbouwen en uitbreiden van een garage/berging 17.06.1999
565/99 Meerenakkerweg/Fijenhof, bouwen van een meet- en regelkast ten behoeve van een bedrijfspand 17.06.1999
604/99 Backenhagen 10, plaatsen van een dakkapel in het linkerzijgeveldakvlak 18.06.1999
636/99 Gebroeders Van Doornestraat 33, uitbreiden van een woning 18.06.1999
651/99 Busweg 60, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 21.06.1999
683/99 Hondsruglaan 162, verbouwen en uitbreiden van een woning

16.06.1999

712/99 Vliegbasis Eindhoven, plaatsen van antennemasten van 18 meter hoog bij gebouw 477 en 501 18.06.1999
733/99 Gestelsestraat 172, verbouwen en uitbreiden van een woning 17.06.1999
761/99 Oostergostraat 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.06.1999
778/99 Pisanostraat 91, verbouwen van een garage/berging 16.06.1999 793/99 Julierpas 1, bouwen van siermuren 18.06.1999

Aanhouden bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking

487/99 Collseweg 3-5, plaatsen van een deur in gebouw 2 van de Collse watermolen 21.06.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

894/99 Mecklenburgstraat 67, verbouwen van een mast met lichtreclames 17.06.1999
983/99 Mecklenburgstraat 67, plaatsen van een reclamebord 21.06.1999

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 2259/98 Scheidingstraat 108, bouwen van een opslagloods 22.06.1999 563/99 Westenbergstraat 22, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 17.06.1999
963/99 Eijerven 4, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 22.06.1999

Van rechtswege verleende vergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending

443/99 Seinelaan 112, uitbreiden van een woning 22.06.1999 444/99 Seinelaan 114, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.06.1999

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL99/0037 Tramstraat 62, gedeeltelijk slopen van een kantoorgebouw 17.06.1999
SL99/0046 gebouwen 74, 75, 76, 77 (Strijpsebaan), asbestverwijdering 17.06.1999
SL99/0051 Hemelrijken 106, slopen van voormalige PABO 17.06.1999 SL99/0052 Poelhekkelaan 10, gedeeltelijk slopen van garage, bijkeuken en eetkamer 17.06.1999
SL99/0053 Floralaan West 264, slopen van een 2-klassig houten noodlokaal 17.06.1999
SL99/0055 Achtseweg Noord 1, gedeeltelijk slopen van een distributie-centrum 17.06.1999
SL99/0070 Scherpakkerweg 8, slopen van asbesthoudende dakbedekking 17.06.1999
SL99/0068 Jeroen Boschlaan 5, slopen van een shopgebouw 17.06.1999

Verleende kamerverhuurvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening

KV99.049 Kleine Berg 34-34a 21.06.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e

etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.

Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Commissievergaderingen

De begrotingscommissie komt voor een extra vergadering bijeen op

maandag 5 juli a.s. om 16.00 uur.
De eerder genoemde datum van 1 juli komt hiermede te vervallen. De agenda vermeldt:

- het ontwerp-beleidsplan 2000-2003.
Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.

De commissie voor personeel en organisatie vergadert op maandag 5 juli a.s. om 17.00 uur.

De agenda vermeldt onder meer:


- Perspectief 2000: college-standpunt over de inrichting van de nieuwe hoofdstructuur, het facilitaire bedrijf en de stadsdeelkantoren. Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.

De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling komt voor een extra vergadering bijeen op dinsdag 6 juli a.s. om 19.00 uur.

De agenda vermeldt:


- toelichting op het ontwerp (vernieuw-)bouw De Effenaar;
- reorganisatie Welzijnsveld: van fase twee naar fase drie: wijzigen van de begroting. (NB behandeling van dit onderwerp begint om 20.00 uur).
Secretaris: de heer B. Calon,
tel. 2382155.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering, dan bent u van harte welkom. Alle vergaderingen vinden plaats in het Stadhuis, Stadhuisplein 1. U kunt bovendien gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan vijf minuten de gelegenheid uw mening over een agendapunt mede te delen. De commissieleden kunnen vragen stellen, waarna u nogmaals vijf minuten de gelegenheid krijgt daarop in te gaan. Meld uw aanvraag om spreekrecht twee dagen vóór het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie. De secretaris zorgt ervoor dat u tijdig bericht ontvangt over het (vermoedelijke) tijdstip van behandeling van het agendapunt. De commissie-agenda's en nota's liggen ter inzage in het Informatiecentrum in het Stadskantoor.


Vergunningaanvragen exploitatie kindercentra

Binnen het kader van de 'Verordening op de kwaliteit van de kinderopvang 1994' is, voor het openstellen of openhouden van een kindercentrum, een schriftelijke vergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven.
De volgende aanvragen worden bekendgemaakt:
'De Bereboot', Fakkellaan 1a te Eindhoven;
KDV Eindhoven, Fakkellaan 1 te Eindhoven;
'Harlekijn', in het Grachthuis, Muzenlaan 60 te Eindhoven; 'Baloe', Stephensonstraat 35-37 te Eindhoven;
'Villa Kakelbont', Shakespeare-laan 47 te Eindhoven. De aanvragen liggen vanaf heden dagelijks, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven.
Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk 6 weken na heden, een gemotiveerd beroep instellen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


Gewijzigde openingstijden dienst SoZaWe

Met ingang van donderdag 1 juli aanstaande is de balie van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) 's middags gesloten. In de maanden juli en augustus kunt u voor vragen en/of opmerkingen alleen 's ochtends van 09.00 tot 12.30 uur met de dienst SoZaWe contact opnemen.


Verkeersmaatregel

Afsluiting Jacob van Campenweg voor gemotoriseerd verkeer Door plaatsing van borden G11 en G12 van Bijlage 1 van het RVV 1990 worden aangewezen als verplichte fietspaden:

- het gedeelte van de Jacob van Campenweg, gelegen tussen de aansluiting op de ventweg van de Boschdijk en de Grand Combin;
- het gedeelte van de Jacob van Campenweg, gelegen tussen de Matterhorn en de toegangsweg naar de Wijkbegraafplaats Woensel;
- het vrijliggende fietspad langs de oostzijde van de Boschdijk, gelegen tussen het pand Boschdijk 714 en de Jacob van Campenweg. Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen deze besluiten schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.
Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Wel kan binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een bezwaarschrift.


Wet milieubeheer

Te verlenen vergunningen
Het voornemen bestaat positief te beschikken naar aanleiding van de volgende aanvragen ingevolge de Wet milieubeheer:
- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een inrichting voor opslag, productie, distributie en verkoop medische gassen, Kanaaldijk Noord 107, Hoek Loos Medical B.V.;
- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een tijdelijke grondwaterzuiveringsinstallatie voor de periode van 1 jaar, Luchthavenweg/Sliffertsestraat, Milieudienst Regio Eindhoven;
- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een opslag en aflevering van motorbrandstoffen, het wassen van voertuigen en het bereiden van etenswaren, De Schakel ongenummerd, Truckstop Acht B.V.;

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een inrichting voor verwerken van kunststof, Hoppenkuil 27, Willas B.V.;
- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een winkel voor verkoop van hengelsport- en dierenartikelen en opslag, ompakken en verkoop van vuurwerk, Bredalaan 57, A.C. Louwers-Groenen;
- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een bedrijf voor asbestsanering en milieutechniek, Avignonlaan 24, Horyon B.V.;

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een bedrijf voor transport, op- en overslag, kraanverhuur en verhuizingen, Bovenzijde ongenummerd, Convoi Europe B.V.;

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een bedrijfswagengarage en showroom, De Schakel ongenummerd, Bedrijfswagencentrum Acht B.V.;

- het intrekken van een vergunning of ontheffing voor een autoschadebedrijf, Sint Rochusstraat 49a, Stichting Gemeenschappelijk Woningbeheer.
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 30 juni 1999 tot 28 juli 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. 2594603.
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend:

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een groot-handel in bevestigingsmaterialen en gereedschappen, Waldeck Pyrmontstraat 5, Hilti Nederland B.V.;

- een de gehele inrichting omvattende revisievergunning voor een inrichting voor ontwikkeling en fabricage van elektronische en optische samenstellingen, Glaslaan 2, complex S, Philips Components B.V.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 1 juli 1999 tot 12 augustus 1999 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603). Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Tot 12 augustus 1999 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uit-gebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.
Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

- Philips Lighting B.V., Mathildelaan 1, veranderen van een technisch innovatiecentrum voor lichtbronnen;

- Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., Tongelresestraat 446, plaatsing van een tijdelijke waterzuiveringsinstallatie;
- Café De Clown, Stratumseind 60, horecabedrijf;
- Lister's Eindhoven B.V., Kleine Berg 57-59, verbouwing restaurant;
- Vision Unlimited V.O.F., Stratumseind 49, horecabedrijf;
- Praktijk voor fysio- en manuele therapie, Kastelenplein 171, verblijfs-gebouw;

- A. Bakker, Heseen Kasselstraat 2, herstelinrichting voor motorvoertuigen;

- Vialle B.V., Steenoven 19, veranderingen ten behoeve van tijdelijk waterstofproject;

- TNT Eindhoven, De Schakel 14, uitbreiding expressebedrijf;
- Basisschool De Talisman, Seringenstraat 9, verblijfsgebouw;
- Recreatieruimte Hof van Eden, Hof van Eden 47, recreatieruimte;
- Canterhoef, Marnestraat 2, recreatieruimte;
- Recreatieruimte Phia van Veendaalstaete, Gedempte Gracht 151, recreatieruimte;

- Natuursteenbedrijf Hanique B.V., Scheidingsstraat 108, uitbreiding detailhandel en ambachtsbedrijf;

- Vonder 'Special', Heezerweg 99, horecabedrijf;
- Nightlife T&T, Stratumsedijk 21e/f, horecabedrijf;
- Café International, Bennekelstraat 139, horecabedrijf;
- Berkbouw B.V., Urkhovenseweg 9, houtbewerkend bedrijf;
- Wunderbar, Stratumsedijk 8, horeca-bedrijf;
- Tankstation Mabem, John F. Kennedy-laan 9, gereedmelding tankstation;

- P. Adriaans Expeditie-Transport B.V., Doornakkersweg 10, uitbreiding bedrijfsruimte;

- Caspar de Haan Beheer, Meerenakker-weg 14/16, uitbreiding bedrijfsruimte;

- 't Stoomhoekje, Kastelenplein 82a, chemische wasserij;
- Vlashuizen B.V., Boschdijk 1057, herstelinrichting voor motorvoertuigen.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


Wet milieubeheer/wet verontreiniging oppervlaktewateren

Te verlenen vergunning
In verband met de coördinatiebepalingen Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Eindhoven en het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel het volgende bekend.
Door Cleancorner B.V. te Veldhoven is in het kader van de Wet milieubeheer een vergunning aangevraagd voor het oprichten en in werking hebben van een tijdelijke grondwaterzuiveringsinstallatie voor de periode van 5 jaar, gelegen Meerenakkerweg 6 te Eindhoven. Tevens is een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aangevraagd voor bovengenoemde inrichting. Burgemeester en wethouders van Eindhoven en het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel zijn voornemens om de gevraagde vergunningen, onder het stellen van voorschriften, te verlenen. Hiertoe zijn ontwerpbeschikkingen opgesteld.
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 30 juni 1999 tot 28 juli 1999 ter inzage bij:
- de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur;

- het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, respectievelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur. Tot 28 juli 1999 kunnen door iedereen schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerpbeschikkingen worden ingebracht. De schriftelijke bedenkingen met betrekking tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer moeten worden gericht aan het hoofd van de vestiging Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven, die met betrekking tot de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren moeten worden gericht aan het Dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht bij de bovengenoemde instanties; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. Milieudienst Regio Eindhoven 040-2594603, tel. Waterschap De Dommel 0411- 618618. Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekendgemaakt worden.


Bestemmingsplannen

Vastgestelde plannen ter inzage
Van 5 juli 1999 tot en met 1 augustus 1999 ligt op werkdagen tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten de bestemmingsplannen:

- II Lievendaal 1985, zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld op 21 juni 1999. Dit plan heeft betrekking op geprojecteerde seniorenhuisvesting op de hoek Loeffstraat, Schultinghstraat en Damhouderstraat.

- Bokt West, zoals dit door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld op 21 juni 1999. Dit plan heeft betrekking op het gedeelte Bokt ten westen van de Eindhovenseweg en ten zuiden van de weg Erp. De wijziging heeft betrekking op het vervallen van het bepaalde in artikel 2.2. onder f, inhoudende dat per kavel slechts één inrit is toegestaan.
Ten aanzien van deze plannen kunnen gedurende genoemde termijn zij, die tijdig hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tijdig bij de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten. Een gelijke bevoegdheid komt toe aan eenieder, die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan Bokt West door de raad in het ontwerp zijn aangebracht.
Eventuele bedenkingen dienen te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

 


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt

bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is

verleend:

17 bomen nabij de Mispelhoefstraat i.v.m. te realiseren bebouwing; 3 bomen nabij Marseillelaan 74 i.v.m. lichtreductie en overlast; 2 bomen nabij Remichweg 52 i.v.m. lichtreductie, schade en overlast; 1 boom nabij Mirachstraat 20 i.v.m. overlast en schade; 3 bomen en ±450 m2 houtopslag nabij Antoon Coolenlaan 1a i.v.m. overlast, schade en lichtreductie;
1 boom nabij Grimbeertlaan 60 i.v.m. lichtreductie en overlast; 1 boom nabij Zwaanstraat 1 i.v.m. wijziging parkeervoorziening.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.

Rectificatie
Op 23 juni 1999 is gepubliceerd dat, in verband met de aanleg van een bushaven, kapvergunning is verleend voor het rooien van 2 bomen in de Antwerpenlaan.
Inmiddels is geconstateerd dat één van de bomen is aangetast door iepziekte. Voor deze boom is, onder intrekking van de kapvergunning voor deze boom, separaat een kapvergunning verleend. Gevolg hiervan is dat de boom direct zal worden gerooid.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak. De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre. Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 30 juni 1999. 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie