Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgang tegoeden Tweede Wereldoorlog

Datum nieuwsfeit: 30-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE FIN

www.minfin.nl

MIN FIN: TEGOEDEN TWEEDE WERELDOORLOG

PERSBERICHTNR. 99/148 Den Haag 30 juni 1999

MINISTER ZALM INFORMEERT KAMER OVER VOORTGANG TEGOEDEN TWEEDE

WERELDOORLOG

Minister Zalm heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij de Kamer informeert over de voortgang over de Tegoeden Tweede Wereldoorlog. De integrale brief is hieronder weergegeven.

In het Algemeen Overleg van 27 mei jl. heeft de Kamer mij enige vragen gesteld die samenhangen met het onderwerp Tegoeden Tweede Wereldoorlog. In dit kader heb ik de Kamer enige schriftelijke informatie toegezegd. Allereerst heeft de Kamer gevraagd naar de communicatie tussen de commissie-Scholten en het CJO (Centraal Joods Overleg). Ik heb inmiddels gesprekken gevoerd met de gehele commissie-Scholten en het CJO. Nadien hebben de commissie-Scholten en het CJO een gesprek op 23 juni gehad, op 7 september vindt een vervolggesprek plaats. Tussentijds zullen de verschillende onderzoekers elkaar nog treffen. Ik ga ervan uit dat het draagvlak onder de commissie-Scholten hierdoor gegroeid is en het eindrapport van de commissie-Scholten aan waarde zal winnen. Vervolgens heeft de Kamer gevraagd naar de 40% respons van banken en verzekeraars en wat dit betekent voor de representativiteit van de gegevens. Een toelichting van de zijde van de commissie-Scholten op de respons van banken treft u in een bijlage aan (zie Internet: www.minfin.nl).
Een verantwoording van de resultaten van de enquête onder verzekeringsmaatschappijen zal gegeven worden in het desbetreffende deelrapport dat onderdeel zal uitmaken van het eindrapport van de commissie-Scholten. Ten slotte heeft de Kamer gevraagd of er nog onderzoekshiaten voorkomen. De rekeningen bij buitenlandse banken, het onderwerp bedrijven en het thema onroerende goederen vallen buiten de taakopdracht van de commissie-Scholten. Ten dele zijn deze onderwerpen reeds behandeld in het eindrapport-Kordes, voorts zal hierop worden ingegaan in het eindrapport van de commissie-Van Kemenade (KPMG-onderzoek). Het onderwerp hypotheken is reeds in het eerste rapport van de commissie-Scholten behandeld, het deelaspect rente komt nog aan bod in het eindrapport van de commissie-Scholten. Dan zijn er nog de kluisjes. Dit onderwerp is voorzover de kluisjes financiële tegoeden betreffen, voorwerp van studie van de commissie-Scholten. Voor de overige vermogensbestanddelen van kluisjes zij verwezen naar het eindrapport-Kordes.

Woordvoerder: ir. N.M. Zoon
Tel.nr: 070 - 342 8124

30 jun 99 13:12

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie