Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA debat vrijstelling ozb voor substraatteelt

Datum nieuwsfeit: 30-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Den Haag, 30 juni 1999

BIJDRAGE VAN SASKIA NOORMAN-DEN UYL AAN HET PLENAIRE DEBAT OVER HET INITIATIEFWETSVOORSTEL VAN DER HOEVEN/LUCHTENVELD BETREFFENDE VRIJSTELLING OZB VOOR SUBSTRAATTEELT (26 423)

Inleiding
De indieners van het initiatiefwetsvoorstel stellen een vrijstelling voor van de gemeentelijke onroerend zaakbelasting (OZB), bestemd voor tuinders die, zonder de ondergrond te benutten, onder glas gewassen telen. Landbouwcultuurgronden zijn in de OZB vrijgesteld van belasting. Substraatteelt (dat is meer industrieel geteeld gewas onder glas op kunstmatige ondergrond, op beton e.d.) is dat niet. Dit is ook vorig jaar via een vonnis van de Hoge Raad bevestigd. De motie Van der Hoeven van vorig jaar vraagt een OZB-belastingvrijstelling in de Gemeentewet voor substraatteelt. De PvdA-fractie heeft de motie niet gesteund.

Het is waar dat er verschil is in belastingtoepassing tussen gebruikers van cultuurgrond en de substraatteelt, maar het gaat ook om een wezenlijk ander grond gebruik. Dat zegt de Hoge Raad ook. De PvdA-fractie vindt het een verkeerd signaal: een verplichte belastingvrijstelling voor bedrijfsmatige exploitatie. Daarmee worden ondernemers binnen de gemeentegrenzen verschillend behandeld. Vervolgens bleek ook in het Westland (waar de grootste concentratie van substraatteeelt te vinden is) dat grote groepen burgers tegen de vrijstelling voor substraatteelt zijn. Het kabinet weigerde de motie van CDA/VVD uit te voeren. Het gevolg van het wetsvoorstel is dat er ƒ 30 miljoen minder inkomsten uit OZB zal zijn in de betreffende gemeenten. Dat is niet gedekt. Het leidt tot herverdeling van geld in het gemeentefonds en een tekort. Overigens hebben een tweetal adviescommissies (Christiaans en Van der Kam) gepleit voor gehele afschaffing van de belastingvrijstelling van cultuurgrond. Daar voelt de PvdA-fractie wel voor, mits zorgvuldig ingevoerd.

Overigens heeft de gemeente wel de bevoegdheid zelf tot vrijstelling te besluiten. De grond die voor substraatteelt wordt gebruikt, telt ook mee in de grondslag van de belastingcapaciteit van de gemeente. Het gevolg daarvan is, dat een vrijstelling voor substraatteelt rechtstreeks betaald wordt door de andere belastingplichtigen van die gemeente. De VNG en de regering zijn tegen. Het LTO is voor.

De PvdA-fractie is het niet eens met dit wetsvoorstel. Onze oorspronkelijke bezwaren zijn niet weerlegd. We hebben drie zware kritiekpunten:
1. Er is geen financiële dekking aangegeven voor de volgens de regering ƒ 30 miljoen kostende operatie.
2. Wij vinden dat een gelijkschakeling van de vrijstelling voor substraatteelt en cultuur-grond een verkeerd signaal zou zijn. Zeker nu de rechtvaardiging voor cultuurgrond-vrijstelling steeds meer lijkt te ontbreken.
3. Europese regelgeving laat naar onze mening deze subsidievorm niet toe. Er is sprake van selectieve steunverlening.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie