Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport: Verstrekken van gegevens door deurwaarders

Datum nieuwsfeit: 30-06-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Registratiekamer

Verstrekken van gegevens door deurwaarders

(juni 1999, 99O454.04)
Recentelijk zijn diverse berichten in de pers verschenen over deurwaarders die persoonlijke informatie over het betaalgedrag van consumenten verkopen. De Registratiekamer heeft naar aanleiding van die berichten een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop in die branche toepassing wordt gegeven aan de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665; WPR). De berichten hadden betrekking op de Incass Groep Nederland (IGN), opgericht door de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KVG). Deze kent 55 gerechtsdeurwaarderkantoren die lid zijn van de IGN. Experian Nederland BV (Experian) is een handelsinformatiebureau dat met IGN een contract heeft gesloten over het gebruik van de databank met betalingservaringsgegevens. Het onderzoek van de Registratiekamer richtte zich met name op de werkwijze van het Incass systeem en de rol van de aangesloten deurwaarderskantoren.

Registratiekamer:
Uit het onderzoek blijkt voorshands niet dat er sprake is van het verstrekken (verkopen, verhuren of ruilen) van persoonsgegevens van deurwaarders aan derden. De gerechtsdeurwaarderkantoren die lid zijn van IGN bieden hun klanten de mogelijkheid om zich (on-line) toegang te verschaffen tot de database van Experian. Met deze database kan een klant die hiertoe een contract met Experian heeft afgesloten, een betalingsrisicoprofiel van zowel natuurlijke- als rechtspersonen opvragen. Ook de deurwaarderskantoren zelf kunnen op basis van een overeenkomst met Experian toegang krijgen tot deze database.

Experian biedt de leden van IGN en de klanten van die leden die daartoe een overeenkomst hebben gesloten derhalve de mogelijkheid om op verzoek een risicoprofiel van een bepaalde persoon of bepaald bedrijf te ontvangen (creditscoring). Het gaat hierbij niet om verhaalsinformatie, maar om informatie die de klant kan gebruiken om een beslissing te nemen om al dan niet een potentiële klant te accepteren. Experian levert de benodigde software die Incass-leden en Incass-klanten kunnen gebruiken. Experian maakt bij het aanbieden van deze creditscoringsdienst gebruik van de registraties van CCM BV waarvan Experian inmiddels alle aandelen bezit. De door CCM gehouden persoonsregistraties zijn conform artikel 24 WPR aangemeld bij de Registratiekamer. De activiteiten van Experian met betrekking tot het Incass systeem geven aanleiding tot herziening van de inhoud van deze aanmeldingsformulieren. Experian is hierover in nader overleg met de Registratiekamer.

Een ander punt dat in de publiciteit aan de orde is gekomen, betrof de vraag in hoeverre de publiekrechtelijke taken van gerechtsdeurwaarders zich verhouden tot de bovengenoemde activiteiten (zie artikel 26 van het Deurwaardersreglement). Dit staat niet primair ter beoordeling van de Registratiekamer. Echter, mede gelet op de onafhankelijkheid van de deurwaarder als beëdigd openbaar ambtenaar, heeft hij een zekere verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de kwaliteit van de producten waarvoor hij bemiddelt. De Registratiekamer acht het dan ook zinvol om in een gezamenlijk overleg tussen het Ministerie van Justitie, het KVG en de Registratiekamer nader van gedachten te wisselen over de informatiehuishouding van de gerechtsdeurwaarders in het algemeen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie