Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Omzet uitzendbureaus groeit minder snel

Datum nieuwsfeit: 01-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS Persbericht

Datum: 01-07-99

Omzet uitzendbureaus groeit minder snel

In de uitzendbranche groeit de omzet nog wel, maar deze omzetgroei wordt per kwartaal kleiner. In het eerste kwartaal van 1999 ligt de omzet 3,8% hoger dan in dezelfde periode van 1998. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de totaalomzet nu is gestegen tot een waarde van ruim 3 miljard gulden.

In het tweede kwartaal van 1998 is de omzet nog met 21,3% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de daaropvolgende kwartalen is de groei afgenomen via 17,1% in het derde kwartaal en 14,1% in het vierde kwartaal.

Eerste kwartaal na invoering wet `flexibiliteit en zekerheid'

In de wet `flexibiliteit en zekerheid' zijn de uitzenduren gesplitst in fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Het aantal uitzenduren `voor de duur van de opdracht' bedraagt in het eerste kwartaal van 1999 ruim 73 miljoen uren. Dit komt overeen met 141 duizend full-time banen. Het aantal uitzenduren `voor bepaalde en onbepaalde tijd' bedraagt zo'n 13 miljoen uren, hetgeen overeenkomt met 25 duizend full-timebanen. Door de indeling in fases zijn de hier opgegeven uren niet geheel vergelijkbaar met opgaven uit eerdere perioden.

Full-time banen gecorrigeerd voor seizoen

Om de ontwikkeling van het aantal uitzendbanen tussen opeenvolgende kwartalen te kunnen vergelijken, berekent het CBS ook voor het seizoen gecorrigeerde cijfers. Het voor het seizoen gecorrigeerde aantal uitzendbanen ligt in het eerste kwartaal van 1999 op 158 duizend. Dit is lager dan in het vierde kwartaal van 1998 (181 duizend). De verklaring hiervoor is dat het nu uitsluitend opgaven betreft voor werk `voor de duur van de opdracht'.

Technische toelichting

Door de invoering van de wet `flexibiliteit en zekerheid' wordt voor het aantal uitzenduren vanaf januari van dit jaar onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2 (uitzendkrachten niet in vaste dienst) enerzijds en fase 3 + 4 (uitzendkrachten in vaste dienst en detachering) anderzijds. Als gevolg hiervan is het weergegeven aantal arbeidsuren (fase 1+2) niet meer vergelijkbaar met het opgegeven aantal uitzenduren in eerdere periodes. Evenmin is de som van het aantal uren in fase 1 - 4 vergelijkbaar omdat in fase 3 + 4 ook detacheringsuren zijn opgenomen die in eerdere perioden niet werden weergegeven in het totaal aantal uitzenduren

De omzet van een uitzendbureau omvat ook alle niet-uitzend activiteiten, waaronder detachering. Het aantal fulltime uitzendbanen is berekend door het aantal uitzenduren te delen door 2 080 (520 gewerkte uitzenduren per kwartaal).

Grote ondernemingen zijn ondernemingen met 100 of meer werknemers, bepaald op basis van eigen en uitgezonden personeel.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, dhr. H. van den Akker, tel. (045) 570 63 95. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16. Tabel 1: Uitzenduren en omzet bij de uitzendbureaus, 1990-1999 Omzet uitzend- uren
Totaal grote onderne-mingen Totaal grote onder-nemingen indexcijfers (1995=100)
1990 69 71 83 83
1991 70 70 77 77
1992 69 69 72 73
1993 62 62 65 65
1994 76 76 78 78
1995 100 100 100 100
1996 124 123 121 119
1997 149 146 139 136
1998 177 171 149 143

1997

- 1e kwartaal 125 123 116 114

- 2e kwartaal 144 141 135 132

- 3e kwartaal 161 158 158 154

- 4e kwartaal 165 162 148 145

1998

- 1e kwartaal 157 154 134 131

- 2e kwartaal 174 169 145 140

- 3e kwartaal 188 181 165 158

- 4e kwartaal 188 180 150 142

1999

- 1e kwartaal * 163 155

wijzigingen in % t.o.v. zelfde periode in het voorgaand jaar

4e kwartaal `98 14,1 10,7 1,2 -2,1
1e kwartaal `99 3,8 0,3
2e kw.98-1e kw'99 13,9 11,3

* Uitzenduren (fase 1+2) ivm invoering wet flexibiliteit en zekerheid

Tabel 2: Gewerkte uitzenduren per kwartaal, 1995-1999 1995 1996 1997 1998 1999*
Fase 1+2 Fase 3+4
Mln uren
1e kwartaal 51 64 73 85 73 13
2e kwartaal 59 74 85 92
3e kwartaal 73 87 100 104
4e kwartaal 70 81 94 95

* Verandering ivm invoering wet flexibiliteit en zekerheid

Tabel 3: Gemiddeld aantal berekende fulltime uitzendbanen uitzendbureaus, 1995-1999
Fulltime uitzendbanen Seizoen-gecorrigeerd
x 1 000
1e kwartaal 1995 97 111
2e kwartaal 1995 114 117
3e kwartaal 1995 141 124
4e kwartaal 1995 134 132

1e kwartaal 1996 123 138
2e kwartaal 1996 142 146
3e kwartaal 1996 168 150
4e kwartaal 1996 156 154

1e kwartaal 1997 141 157
2e kwartaal 1997 164 168
3e kwartaal 1997 191 173
4e kwartaal 1997 180 178

1e kwartaal 1998 163 180
2e kwartaal 1998 177 181
3e kwartaal 1998 200 181
4e kwartaal 1998 183 181
1e kwartaal 1999 * 141 158

* Uitzenduren (fase 1+2) ivm invoering wet flexibiliteit en zekerheid

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 01 juli 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie