Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Hindriks (PvdA) commissie administratieve lasten

Datum nieuwsfeit: 01-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Den Haag, 1 juli 1999

HOOFDPUNTEN UIT DE BIJDRAGE VAN RIK HINDRIKS (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG TUSSENRAPPORTAGE COMMISSIE ADMINISTRATIEVE LASTEN

Algemeen
Bij de begrotingsbehandeling 1998 werd de motie Remkes aangenomen waarin werd gevraagd om een additionele reductie van 2 miljard door de overheid veroorzaakte administratieve lasten voor bedrijven.

Bevindingen tussenrapportage
De administratieve lasten die voortvloeien uit wet- en regelgeving zijn door de economische groei van 1993 tot 1998 gestegen van 12,9 miljard naar 17,4 miljard gulden. Door maatregelen te nemen is een reductie met 900 miljoen bereikt naar 16,5 miljard. De knelpuntenhitlijst ziet er als volgt uit:

* veel formulieren en spraakverwarring rond termen als loon en zelfstandige;
* het in dienst nemen en hebben van de eerste werknemer;
* hoge enquêtedruk en dubbele uitvraag door CBS, SPB, Kamer van Koophandel, etc.;
* ziekte- en herstelmeldingen en Arbo-rapportages;
* uitvoering Wet milieubeheer met grote verschillen op lokaal niveau en zeer gedetailleerde monitoring.

Standpunt PvdA
De administratieve lastendruk dient verminderd te worden, vooral voor MKB-bedrijven. De regelgeving en de uitvoeringsbepalingen kunnen en moeten vereenvoudigd worden, vooral ook de regelingen waar starters mee te maken krijgen. Bedrijven die de eerste werknemer in dienst nemen, worden zwaar belast en de PvdA pleit ervoor dat die last gereduceerd wordt om zo meer mensen aan de slag te helpen. De PvdA is er voorstander van om daarvoor IT in te zetten zoals door staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend al bij de Belastingdienst is gerealiseerd. De PvdA plaatst wel enkele kanttekeningen bij de zeer alarmerende wijze van berichtgeving van de Commissie:
* De voornaamste groei van de administratieve lasten is een gevolg van het succesvolle economische paarse beleid en het daardoor groeiend aantal ondernemingen en arbeidsplaatsen. Afgezien daarvan is er sprake van een daling. De grootste bijdrage daaraan is door Willem Vermeend geleverd (leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel).
* In de berekeningen worden administratieve lasten met een positieve waarde (zoals jaarrekeningen) op één hoop geveegd met vermijdbare en/of onnodig ingewikkelde administratie. De PvdA wil scherper inzicht in de omvang van de vermijdbare administratieve lasten (de besparingspotentie) zodat die met gerichte acties te lijf kunnen worden gegaan. Een simpele tabel waarin per ministerie en per hoofdonderwerp staat aangegeven wat de lasten 93 respectievelijk 98 waren en hoeveel besparing is gerealiseerd is daarvoor nodig.
* Meer dan 50% van het opgevoerde bedrag is gebaseerd op enquêtes en daarmee onderhevig aan de onzuiverheden van ondernemersenquêtes.
* De PvdA vindt dat de maatregelen zich moeten concentreren op enkele projecten met een grote verwachte opbrengst (ICT-toepassing, UVI's, milieu). Eerst de snoeken vangen dan de sardines.
* Verder wil de PvdA dat de ministeries een gekwantificeerd reductieplan indienen, opdat we de uitvoering kunnen controleren.
* Het voorstel om een "onafhankelijk toetsend orgaan" in de vorm van een ZBO in te stellen komt nogal uit de lucht vallen. De PvdA denkt dat de doelstellingen beter kunnen worden gerealiseerd door de verantwoordelijkheid helder bij de ministeries te leggen en op te nemen in de controlcyclus. Dan kunnen de plannen en resultaten jaarlijks worden besproken bij de rekening en de begroting.
* Expertiseontwikkeling onderken kan waarschijnlijk het beste bij bestaande instellingen (zoals EIM, Rekenkamer en accountancy) worden ondergebracht.
* In plaats van een haalrecht voor de overheid ziet de PvdA veel meer in het, samen met IT-bedrijven, protocollieren van overheidsinformatievragen.
* Niet ondenkbaar is dat recent opgetreden en nog geplande versnippering van overheidsorganen door de uitgevoerde privatiseringen hebben geleid of nog zullen leiden tot hogere administratieve lasten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie