Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwstoffenbesluit volledig effectief

Datum nieuwsfeit: 01-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MIN VROM: Bouwstoffenbesluit

Bouwstoffenbesluit op 1 juli volledig effectief

Op 1 juli 1999 wordt het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming volledig effectief. Vanaf die datum begint de handhaving van het besluit. Op 30 juni 1999 heeft de minister van VROM hierover een circulaire naar de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten gestuurd.

Handhaving
Voor de uitvoering en handhaving van het Bouwstoffenbesluit zijn tot en met 2001 extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor 1999 is dat 16,5 miljoen en voor 2000 en 2001 30 miljoen gulden per jaar. De financiering van de gemeentelijke apparaatskosten vanaf 2002 zal worden vastgesteld op basis van een in de komende jaren uit te voeren evaluatie van de uitvoering en handhaving van het besluit. In de circulaire geeft de minister aan welke taken de gemeenten bij de uitvoering van het Bouwstoffenbesluit hebben.

Certificering
Om aan te kunnen tonen dat een bouwstof aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit voldoet, kan een producent zijn bouwstof per partij laten keuren of overgaan tot certificering van de bouwstof. Is de bouwstof gecertificeerd en is het certificaat door de ministers van VROM en V&W erkend, dan kan de producent een erkende kwaliteitsverklaring overleggen waaruit blijkt dat aan het Bouwstoffenbesluit is voldaan. Lijsten van bouwstoffen waarvoor erkende kwaliteitsverklaringen bestaan zullen regelmatig door het ministerie van VROM en SBK (Stichting Bouwkwaliteit) worden gepubliceerd. Voor verschillende bouwstoffen is certificering op 1 juli 1999 nog niet gereed.
Verwacht wordt dat voor veel van deze bouwstoffen de certificering in de periode tot 1 januari 2000 wel afgerond zal kunnen zijn. Om het certificeringsproces tot 1 januari 2000 niet te verstoren en om voor het komend half jaar een goede uitvoering en handhaving te waarborgen, heeft de minister van VROM aanloopbeleid geformuleerd. Dit maakt het mogelijk om de bouwstoffen waarvoor een behoorlijke inspanning is verricht om tot certificering te komen op een tijdelijke lijst te plaatsen die door SBK wordt bijgehouden en gepubliceerd. In de periode tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2000 zal voor het aantonen van de kwaliteit van de betreffende bouwstoffen veelal kunnen worden volstaan met een producentenverklaring dat het product volledig overeenkomt met de bouwstof die op de lijst vermeld staat. Hoe dit moet plaatsvinden staat aangegeven in de toelichting bij de lijst.

De circulaire gaat ook in op de wijzigingen van het Bouwstoffenbesluit die vanaf 1 juli 1999 gelden en gehanteerd kunnen worden. Het gaat om 'Wijziging Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit', de 'Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden' en de 'Vrijstellingsregeling grondverzet'. De publicatie van deze regelingen in de Staatscourant zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Ten behoeve van de in het kader van het Bouwstoffenbesluit vereiste keuringen zullen de ministers van VROM en V&W begin juli laboratoria en monsternemers aanwijzen.

Vanaf 1 juli is informatie over het aanloopbeleid, de Wijziging Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit, de vrijstellingsregelingen en andere belangrijke informatie rond het Bouwstoffenbeluit op de Internetsite van VROM te vinden: www.minvrom.nl/milieu/bodem/. Informatie over de tijdelijke lijst met bouwstoffen waarvoor tot 1 januari 2000 kan worden volstaan met een producentenverklaring is te vinden op de Internetsite van SBK: www.bouwkwaliteit.nl.

Ministerie van Volkshuisvesting Rijnstraat 8 Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Postbus 20951 2500 EZ Den Haag

persvoorlichting milieu Buiten kantooruren is de dienstdoende
Marja van Paassen voorlichter door tussenkomst van de tel. 070 339 39 70 centrale meldkamer bereikbaar, fax. 070 339 13 52 070 339 39 39

01 jul 99 14:35

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie