Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoogleraarbenoemingen Rijksuniversiteit Groningen

Datum nieuwsfeit: 01-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rijksuniversiteit Groningen

HOOGLERAARBENOEMINGEN

Boomkens benoemd tot hoogleraar Sociale filosofie en cultuurfilosofie

René W. Boomkens (Bussum, 1954) is benoemd tot hoogleraar aan de
Faculteit der Wijsbegeerte, in het bijzonder in de sociale filosofie en cultuurfilosofie. Hij volgt prof.dr. J.W. de Beus op die naar de Universiteit van Amsterdam is vertrokken. Zowel binnen de Faculteit der Letteren als de Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen heeft Boomkens een nevenbenoeming. Boomkens studeerde filosofie aan de UvA. Al tijdens zijn studie begon hij met het geven van verschillende filosofiecolleges aan hogeschool en universiteit. In oktober 1998 promoveerde hij cum laude op het proefschrift Een drempelwereld. Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid bij prof.dr. L.W. Nauta aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1998 is Boomkens bijzonder hoogleraar Popmuziek aan de UvA, voorlopig zal hij zijn functies bij de twee universiteiten combineren. Tot zijn hoogleraarschap in Groningen heeft hij aan de Haagse Hogeschool bovendien een aanstelling als lector Grootstedelijke vraagstukken. Boomkens behoort op grond van zijn publicaties al lang tot de spraakmakende en gezaghebbende filosofen van Nederland. Hij doet onderzoek op terreinen als contemporaine filosofie, moderne stadsontwikkeling, de perceptie van geweld in de samenleving, de plaats van popmuziek in de hedendaagse cultuur etcetera. Hij weet inspirerend en prikkelend over dergelijke onderwerpen te schrijven. Daarnaast levert Boomkens zinvolle bijdragen aan publieke debatten op radio en televisie en in het land. Binnen de Faculteit der Wijsbegeerte maakt hij deel uit van de basiseenheid Sociale Filosofie, Sociale Kennistheorie en Ethiek (SSE).

Noot voor de pers

Voor meer informatie: prof.dr. R.W. Boomkens, tel. (050)363 61 61 (werk)

Steiner benoemd tot hoogleraar Chemie en technologie der polymeren

Ullrich Steiner (Friedrichshafen, Duitsland, 1963) is benoemd tot hoogleraar Chemie en technologie der polymeren. Steiner studeerde fysica aan de universiteit van Konstanz. Zowel zijn afstudeerproject als zijn promotieonderzoek verrichtte hij bij het Weizmann Institute of Science in Israël dat een nauwe samenwerking onderhoudt met de Universität Konstanz. In 1993 promoveerde hij in Konstanz op Interfacial phenomena in polymer mixtures: phase coexistence and wetting. Verschillende hoofdstukken van zijn dissertatie verschenen in toonaangevende vakbladen als Science en Physical Review Letters. Vanaf mei 1995 tot zijn aanstelling aan de RUG was hij hoofd van de onderzoeksgroep 'Polymers at Interfaces' van de universiteit van Konstanz. De polymeerwetenschap is een jonge wetenschap. Het onderzoek omvat de bestudering en verbetering van bestaande kunststoffen en de ontwikkeling van nieuwe materialen. Aan de RUG heeft de werkgroep rond emeritus-hoogleraar A.J. Pennings de afgelopen decennia baanbrekend onderzoek verricht. Aansprekende resultaten zijn de ontwikkeling van sterke vezels en van afbreekbare en sterke biomedische materialen. Er wordt met name gezocht naar de moleculaire factoren die verantwoordelijk zijn voor belangrijke materiaaleigen-schappen als sterkte, taaiheid en slijtvastheid. Hieraan gaat Steiner een bijdrage leveren. Momenteel werkt hij aan de structuur en eigenschappen van dunne polymeerfilms, waarbij zijn belangstelling uitgaat naar patroonvorming van functionele dunne films met toepassing in materiaalwetenschappen, scheikunde en biologie. Steiner maakt deel uit van de Faculteit Wiskunde en Natuurweten-schappen, het onderzoekcluster Polymeerchemie, de onderzoekschool Materialen Studie Centrum (Materials Science Centre, MSC), de onderzoekschool Polymeren PTN en het Dutch Polymer Institute (DPI).

Noot voor de pers

Nadere informatie: prof.dr. U. Steiner, tel. (050)363 45 10, fax (050)363 44 00, e-mail (u.steiner@chem.rug.nl) (werk)

Sanders benoemd tot hoogleraar in de Organisatiekunde, in het bijzonder organisatiecultuur en interorganisationele samenwerking

Geert J.E.M. Sanders (1942, 's Hertogenbosch) is benoemd tot hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder organisatiecultuur en interorganisationele samenwerking binnen de Faculteit der Bedrijfskunde. Sanders studeerde sociale- en organisatiepsychologie aan de universiteiten van Nijmegen en Groningen. In 1977 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Het gewone en het bijzondere van de homoseksuele leefsituatie: verslag van een vergelijkend onderzoek bij ruim 500 homo- en heteroseksuele jongens en meisjes. In 1984 startte hij een groot vergelijkend onderzoek naar organisatieculturen in Nederland en Denemarken. In datzelfde jaar ging hij bij de Faculteit der Bedrijfskunde werken. Naast genoemd onderzoek, was hij betrokken bij verschillende andere internationale projecten, die betrekking hebben op o.a. het effect van organisatie en management op de effectiviteit en efficiency van Intensive Care Units in de landen van de EU, en, de praktijken van internationaal opererende bedrijven inzake het uitzenden van managers naar andere landen. De onderwijsactiviteiten van Sanders liggen op het terrein van organisatieverandering, interculturele communicatie, internationaal management en ontwikkeling van ondernemerschap. Hij is actief in een aantal internationale netwerken, vooral gericht op Duitsland, Indonesië en Japan. Tussen 1994 en 1996 was hij werkzaam als hoogleraar aan de universiteit van Bremen op het gebied van 'Intercultural Business Cooperation'. Als hoogleraar aan de
Faculteit der Bedrijfskunde wil hij verdere inzichten ontwikkelen in de cultuurkenmerken van uiteenlopende (netwerk)organisaties in een tijdsgewricht waarin, volgens managementgoeroe Tom Peters, "de organisatie van morgen elke dag opnieuw tevoorschijn moet worden getoverd". Naast hoogleraar is Sanders directeur van het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen dat is gericht op relatiebeheer en fondswerving.

Noot voor de pers

Nadere informatie: prof.dr. G.J.E.M. Sanders, tel. (050)363 75 95 (werk), e-mail (g.j.e.m.sanders@bureau.rug.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie