Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Combinatie werk en scholing optimaal voor laaggeschoolden

Datum nieuwsfeit: 01-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Combinaties werk en scholing

Nr. 99/124
1 juli 1999

Combinaties werk en scholing optimaal voor laaggeschoolde werkzoekenden

Scholing in combinatie met werk wordt door uitkerings-, bemiddelings-, en scholingsinstanties zeer geschikt gevonden om laaggeschoolde werkzoekenden weer aan het werk te krijgen. Voor laaggeschoolde werklozen zijn meestal de kortere leerwerktrajecten, zoals bijvoorbeeld kortdurende stages, geschikter dan meerjarige opleidingen.

Dit staat in het rapport Scholing van werkzoekenden, dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen is uitgevoerd. Minister De Vries heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister de Vries schrijft in zijn aanbiedingsbrief, dat de uitkomst van het onderzoek de recente verruiming van de mogelijkheden om werken en leren te combineren ondersteunt. Zo zijn er sinds 1 januari 1999 geen beperkingen meer wat betreft het niveau van de scholing die mensen in instroom- en doorstroombanen mogen volgen. Ook in de Wet inschakeling werkzoekenden is een combinatie van werk en scholing mogelijk.

Een andere uitkomst van het onderzoek is dat uitvoeringsorganisaties aangeven dat voor hen het begrip startkwalificatie slechts een beperkte rol speelt. Startkwalificatie is het scholingsniveau dat minimaal nodig is voor het vinden en behouden van een baan. Vaak richten uitvoeringsinstellingen zich niet op een startkwalificatie, maar eerder op kortdurende scholing zodat werklozen snel aan het werk kunnen. Minister de Vries geeft aan dat deze praktijk het belang van leerwerktrajecten waarbij men na het krijgen van een baan een verdere opleiding tot niveau startkwalificatie volgt, ondersteunt.

Uit het onderzoek blijkt, dat genoemde instanties in de praktijk belemmeringen tegenkomen bij het opzetten van de leerwerktrajecten. Die belemmeringen liggen enerzijds in de uitkeringsregelingen en anderzijds in de uitvoeringspraktijk.

Bij meerjarige opleidingen bestaat de mogelijkheid, dat de scholing langer duurt dan toegestaan voor mensen met een uitkering. Zo is de maximale scholingsduur voor de Werkloosheidswet 1 jaar. Soms heeft een werkzoekende een langduriger opleiding nodig en kan dan zijn uitkering verliezen. Verder mag een stage of een werkervaringsperiode voor niet meer dan 50% uit arbeid bestaan, anders wordt de stage als werk gezien en de uitkering stopgezet. Minister De Vries schrijft, dat momenteel gewerkt wordt aan de invulling van de Wet experimenten WW, waarbij middelen uit het Algemeen werkloosheidsfonds worden ingezet voor experimenten met reïntegratie van uitkeringsgerechtigden. Een van de mogelijkheden is een verlenging van de maximale scholingsduur van 1 naar 2 jaar.

Verder blijkt uit het onderzoek, dat individuele bedrijven vaak minder bereid zijn om plaatsen voor leerwerktrajecten beschikbaar te stellen, ook als ze vacatures hebben. Daarnaast willen bedrijven vaak niet bijdragen aan eventuele scholingskosten. De onderzoekers bevelen aan, werkgevers in georganiseerd verband hierop aan te spreken. Ook een beroep op collectieve scholingsmiddelen kan uitkomst bieden.

Speciale aandacht besteedt het onderzoek aan de positie van enkele specifieke groepen: laagopgeleide flexwerkers, laagopgeleide bijstandsouders en laagopgeleide allochtonen.
Laagopgeleide flexwerkers vinden vaak snel een baan, maar zonder scholing blijven zij steken aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In tijden van economische teruggang is deze groep erg kwetsbaar. De onderzoekers wijzen op de mogelijkheden voor het opzetten van .pools. voor flexwerkers, waarin flexwerkers elkaar kunnen afwisselen in het volgen van scholing in periodes zonder werk.
Voor laagopgeleide bijstandsouders zijn weinig aanwijzingen naar voren gekomen over mogelijke beperkingen bij scholing. Het gebrek aan kinderopvang wordt wel genoemd als belemmering om scholing te gaan volgen.
Ook voor laagopgeleide allochtonen zijn weinig aanwijzingen gevonden voor scholingsbeperkingen. Er is een ruim aanbod aan scholing in regio.s met veel allochtonen.

-----------------------------------------------------

Het onderzoek Scholing van werkzoekenden kost f 48,- en is verkrijgbaar bij de boekhandel of bij Elsevier bedrijfsinformatie bv, telefoon 070-4415555, of fax 070-4415999. Het ISBN nummer is 90 5749 274 1.

01 jul 99 17:11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie