Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA wijziging wet beheer rijkswaterstaatswerken

Datum nieuwsfeit: 01-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Inbreng PvdA-fractie t..b.v. verslag wetsvoorstel wijziging van de wet beheer rijkswaterstaatswerken 1 juli 1999 PvdA

Woordvoerder: Willem Herrebrugh

De leden van de PvdA-fractie hebben in het algemeen met instemming kennis genomen van de voorgestelde wetswijzigingen inzake de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, Waterstaatswet 1900, Ontgrondingenwet en de intrekking van de Rivierenwet. Op een aantal onderdelen hebben zij nog een vraag:

Dit betreft het bij de Wet beheer Rijkswaterstaatwerken voorgestelde Artikel 2a. Hierbij wordt gesproken over de vrijstelling vergunningsverplichting inzake het bebouwd gebied waarvoor voor het geheel of delen, respectievelijk bepaalde gedragingen in het gebied deze gegeven kan worden. Kunt U aangeven wat de consequenties zouden zijn indien naast de omschrijving 'bebouwd' ook de omschrijving 'in gebruik' of 'ingericht tot' ingevoerd zouden worden voor die gebieden in het rivierbed die de functie van beheerd natuurgebied hebben of krijgen? Hierbij is vaak sprake van opstanden, natuurlijk begroeiingen, die in beheer en onderhoud zijn bij de beheerder van het natuurgebied. In verband met onderhoud van de begroeiing teneinde doorstroombelemmering in tijden van hoog water te voorkomen zal deze snoei- en kapwerk moeten uitvoeren.
In het kader van een beheersovereenkomst voor het gebied zouden noodzakelijk uit te voeren werken dan zonder verdere vergunning kunnen plaatshebben.
Geldt overigens in het algemeen voor werkzaamheden in het rivierbed, ongeacht de aard daarvan, dat deze aan vergunningsverlening onderworpen zijn?
Met betrekking tot de waterstaatswet 1900, artikel 12 nieuw tweede lid, hebben zij de vraag of de in dit lid bedoelde werken aan vergunningsverlening zijn onderworpen en welk bestuurlijk traject m.b.t. bezwaar- en beroepsschriften daarop van toepassing is.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie