Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Dagvaarding NVJ voor Nederlandse Persdatabank ligt klaar

Datum nieuwsfeit: 01-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse Vereniging van journalisten

Dagvaarding voor PCM ligt klaar

Anneke van Ammelrooy werd tijdens de jaarvergadering van de sectie freelance als kandidaat-bestuurslid geconfronteerd met vragen en problemen rond auteursrecht en het standpunt van de sectie freelance daarover. Vragen die zij voorlegt aan de voorzitter van het sectiebestuur, Gabriël van Neerven.

Op de ledenvergadering is een motie aangenomen om zo snel mogelijk procedures tegen PCM te beginnen wegens het illegale gebruik van hun artikelen in de Nederlandse Persdatabank. Waarom heeft de voorbereiding daarvan zo lang geduurd?
'De voorbereiding is op een haar na rond. De dagvaarding ligt klaar. Slechts de namen en adressen van de betrokken freelancers dienen nog te worden ingevuld. Aanvankelijk - en dan heb ik het over een paar jaar geleden - waren er geen freelancers die auteursrechtschendingen op internet, databanken en cd-rom bij het secretariaat meldden of hierover wilden procederen. Ook op oproepen werd niet gereageerd. Toen vorige zomer de onderhandelingen met de dagbladuitgevers in een impasse kwamen, is onder alle leden een enquête uitgezet met de vraag of zij wilden procederen. Op die vraag zeiden ongeveer dertig mensen ja. Vervolgens bleek dat zij zelf niet wisten of hun werk illegaal herplaatst was. Besloten is toen om ons te concentreren op de Nederlandse Persdatabank van PCM. Hier stonden vijftien van deze dertig freelancers in. Een uitdraai van de indexen van artikelen leek ons echter onvoldoende bewijs om een zaak aan te spannen. Alle artikelen van de vijftien leden moesten geprint worden. Daarnaast zijn de indexen van artikelen van 200 anderen uitgedraaid, om aan te geven dat het bepaald niet om een incident gaat. Bovendien heeft de NVJ onderzoek gedaan naar de hoogte van vergoedingen voor elektronisch hergebruik in het buitenland. Al met al duurde het ruim een half jaar voordat alle noodzakelijke bewijsmateriaal klaar lag. Op dat moment opende PCM onderhandelingen.'

Dacht het vorige sectiebestuur dat het ooit zonder een rechtszaak zou lukken een billijke vergoeding van PCM en andere uitgevers te krijgen? `Eigenlijk niet. Onderhandelingen met uitgevers van achtereenvolgens de Notu, de NUV en recent PCM zijn altijd taai en liepen tot op heden vast op tariefafspraken. Het bestuur van de sectie freelance heeft onder de laatste voorzitters altijd aangedrongen op het voeren van rechtszaken om meer duidelijkheid te krijgen en de druk op de uitgevers op te voeren.'

Uit het NVJ-onderzoek naar honorering van elektronisch hergebruik in binnen- en buitenland is gebleken dat nog bijna nergens een algemeen geaccepteerd tarief daarvoor bestaat. Op welk punt zijn de onderhandelingen in Nederland met PCM en andere uitgevers? 'Medio augustus zijn de onderhandelingen met PCM nog in de fase dat we praten over waarover we praten. Percentages en tarieven zijn nog nauwelijks ter sprake geweest. Een commissie van wijze mannen heeft bedacht dat misschien een oplossing te vinden is door een deel van de rechten te betalen als percentage van het oorspronkelijke tarief en een deel als percentage van de winst. Daar zitten echter nogal wat haken en ogen aan. Met de Dagbladpers zijn we eveneens in onderhandeling over een modelcontract voor hergebruik. Omdat beide onderhandelingen veel met elkaar te maken hebben, lopen die ook ongeveer gelijk op.
Daarnaast is in het verleden met VNU Tijdschriften gepraat. Over basistarieven konden we het toen niet eens worden maar nu ligt er een uitnodiging om verder te praten.'

Zouden in de visie van de het sectiebestuur die onderhandelingen 'ontlast' worden als er een rechterlijke uitspraak over illegaal hergebruik in het verleden ligt?
'Het zou in ieder geval enige duidelijkheid scheppen over wat een redelijk tarief is en hoe dat te berekenen. Het viel me tijdens de jaarvergadering op dat een aantal uitgevers voor het vaststellen van hun eerste tarief een soortgelijke rekenmethode hanteert als de NVJ. Het vreemde is echter dat we vaak op totaal andere uitkomsten uitkomen. Misschien moeten we gewoon daarover eens om de tafel gaan zitten. Anderzijds is volkomen duidelijk dat een groot aantal uitgevers, niet alleen PCM, domweg de wet overtreedt. Dat moet afgestraft worden.'

Is het wel slim om - zoals de NVJ sinds 1996 doet - bij de onderhandelingen de zaken te koppelen: de tarieven voor het gewone freelance werk en de tarieven voor hergebruik?
'Dat hangt ervan af. De NVJ heeft die keus gemaakt omdat enerzijds niet te praten viel over normale minimum-tarieven en anderzijds het auteursrecht in Nederland behoorlijk goed beschermd is. Uitgevers hebben grote belangen bij het kunnen werken met hun materiaal. Ik denk dat we daarover wel tot overeenstemming moeten komen. Het alternatief is chaos en ongetwijfeld een stroom van procedures en rechtszaken. Uiteindelijk hangt het af van het resultaat van de vele onderhandelingen die de NVJ voert voor haar leden. Wat mij betreft is een regeling voor hergebruik nog altijd een breekijzer naar fatsoenlijke tarieven voor fatsoenlijk werk.'

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie