Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opening Eindhoven Centre for Innovation Studies (ECIS)

Datum nieuwsfeit: 02-07-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Geachte redactie,

Nieuws van de TU Eindhoven.

Persbericht 99/22 dd. 29 juni 1999

Eindhoven Centre for Innovation Studies (ECIS):
Achterstand technologische ontwikkeling en innovatie kost Nederland concurrentiekracht

Eindhoven Centre for Innovation Studies (ECIS) is een nieuw onderzoeksinstituut van de Technische Universiteit Eindhoven. ECIS betekent een versterking van het noodzakelijke innovatie-onderzoek in Nederland. De officiële opening van ECIS vindt plaats op vrijdag 2 juli in het auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven, met de internationale conferentie 'Innovation in Theory and Practice'. Gerenommeerde internationale onderzoekers en Nederlandse top-managers geven daar hun visie op prioriteiten in innovatie-onderzoek en het belang ervan voor de concurrentiekracht van bedrijven en regionale en nationale economieën.

Ook Finland streeft Nederland als high-tech natie voorbij Ondanks het feit dat onze economische positie meer en meer afhankelijk wordt van high-tech kennis en innovatie lijken de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven steeds minder geld over te hebben voor de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van Nederland. Uit de nota 'Ruimte voor industriële vernieuwing' die minister Jorritsma onlangs presenteerde, blijkt dat Nederland innovatiever moet worden, maar dat dit geen extra geld mag kosten. "Dit is een scherp contrast met bijvoorbeeld Finland", aldus prof.dr. W.M.J. van Gelder, decaan van de faculteit Technologie Management. Hij vervolgt: "Finland is in een betrekkelijk korte tijd, door een gezamenlijke inspanning van overheid en bedrijfsleven, erin geslaagd qua R&D-inspanningen de toplanden op dit gebied, USA, Zweden en Japan te benaderen. Finland geeft net als deze landen op dit moment 30-40% meer uit aan R&D dan Nederland (% BBP, d.i. bruto binnenlands product). En dat terwijl minister Jorritsma bekend heeft gemaakt dat Nederland bovendien te weinig omzet uit innovatieve producten haalt: slechts 25% tegen Duitsland 43%. Finland is als gevolg van zijn innovatie, van een 'pulp en papier land' aan het uitgroeien tot een ware high-tech natie. Met een groei van de high-tech export van 4% van de totale export in 1989 tot meer dan 16% in 1997, heeft Finland ook de toplanden op dit punt, USA, Groot-Brittannië en Japan, benaderd".
Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de Nederlandse ondernemingen de urgentie van innovatie onderkennen, maar dat 1/3 er niet in slaagt om voldoende tijd en middelen er voor vrij te maken. Voorts blijkt uit onderzoek dat extra inspanningen of meer aandacht voor productinnovatie leiden tot groei van omzet en werkgelegenheid. Uit een schatting komt naar voren dat binnen het bedrijfsleven, door verkeerde beslissingen op R&D-gebied, jaarlijks zo'n 700 miljoen gulden aan R&D-middelen verloren gaat.
Wetenschappelijk directeur van ECIS en hoogleraar aan de faculteit Technologie Management, prof.dr. A. Szirmai: "Innovatie en concurrentiekracht gaan hand-in-hand. Naast voldoende investeringen in R&D, is ook de effectiviteit van de innovatie-inspanningen van cruciaal belang. Dit zijn thema's waarmee ECIS-research zich bezig houdt. Bedrijven worden, mede op grond van onderzoeksresultaten, in staat gesteld hun innovatieprestaties te verbeteren en te verhogen, hetgeen leidt tot groei van omzet en werkgelegenheid".

Top uit wetenschap en bedrijfsleven bij officiële opening ECIS Ter gelegenheid van de officiële opening op vrijdag 2 juli, presenteert ECIS haar onderzoeksprogramma op de conferentie 'Innovation in Theory and Practice'. Daarnaast geven vijf gerenommeerde internationale onderzoekers hun visie op prioriteiten in innovatie-onderzoek: prof.dr. John Bessant, University of Brighton, mr. Sanjaya Lall, University of Oxford, prof.dr. Keith Pavitt, University of Sussex, prof.dr. X. Michael Song, Michigan State University (USA) en mr. Gerald Silverberg, onderzoeksinstituut MERIT. De conferentie wordt afgesloten met een paneldiscussie over het belang van innovatie-onderzoek gezien vanuit de praktijk. In het panel hebben zitting dr. G.J. Wijers, ex-minister EZ en vice-president van de Boston Consulting Group, A. Burgmans, voorzitter van de Raad van Bestuur van Unilever, dr. A. Huijser, directeur Philips Research en prof.dr. J. van Sinderen, directeur algemene beleidscoördinatie bij het ministerie van Economische Zaken.

Eindhoven Centre for Innovation Studies (ECIS)
ECIS is onderdeel van de faculteit Technologie Management aan de Technische Universiteit Eindhoven. De vestiging van een innovatie-onderzoeksinstituut in Zuidoost-Brabant is niet toevallig. Zuidoost- Brabant kan gezien worden als de huidige motor van de high-tech industrie in Nederland. In deze regio bevinden zich een veelheid aan grote en kleine high-tech bedrijven. Bovendien zijn hier behalve de TUE, de technologie-campus van Philips en TNO Industrie gevestigd.
Binnen ECIS wordt samengewerkt door zo'n dertig onderzoekers van diverse wetenschapsdisciplines die een rol spelen op het gebied van innovatie-processen binnen organisaties. Ook wordt er samengewerkt met andere onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland.

De vier kerngebieden in onderzoek van ECIS zijn:

* Technologische verandering, concurrentiekracht en economische groei. In dit gebied is bijvoorbeeld 'technometrics' een belangrijk item, waarbij gedacht moet worden aan het meten van allerlei R&D- prestaties, technologie spillovers en patenten.

* Innovatie in netwerken en strategische allianties. Hieronder vallen onderzoek naar de strategische technologische samenwerking tussen bedrijven en onderzoek naar de invloed van netwerkrelaties op innovatieprocessen.
* Organisatie en management van innovatie. Voorbeelden uit dit gebied zijn kennismanagement en risico-analyse van R&D-projecten.
* Technologiebeleid: strategie, regulering en standaardisatie. Bijvoorbeeld standaardisatie in de telecommunicatie.

Noot voor de redactie (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie